Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ultralydestimering av beinskjørhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ultralydestimering av beinskjørhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ultralydestimering av beinskjørhet
Bilde:

2 Beinskjørhet Friskt bein Beinskjørhet Bein har en kompleks struktur

3 Testing Viste seg å bli vanskelig
Gikk over til å teste på ulike polymerer PEEK  ρ = 1300 Kg/m3 PTFE  ρ = 2200 Kg/m3 PEEK har høy lydhastighet PTFE har lav lydhastighet Simulerer friskt og skadet beinvev

4 Ultralyd Formes av det materialet den beveger seg i gjennom
Hastighet endres Transitt-tid P.g.a. høy dempning

5 Figur x Vw Vann

6 Måling

7 Målemetoder Time of flight velocity (TOF)

8 Tettheten Først forsøkt regnet ut  Hvor E er Young’s modulus
Stemmer ikke hvis x > λ (bølgelengden på lyden) Må da bytte ut E med M Hvor M er  v er poissonraten

9 Parametere Problematisk å finne konkret Spesielt for bein
Young’s modulus Poissonraten Spesielt for bein Kan estimeres…

10 Oppsettet Vann Sender Mottaker Forforsterker Generator PC Oscilloskop

11 Instillinger 250 KHz transducere  220 KHz 2 Vpp 1 cycle Burst 10ms
Ts = 10^-7 s

12 Applikasjonen Demo

13 Usikkerhet Maxpunktene flytter seg 1 sampel fra/mot hverandre
Gir en endring i VTOF på nesten 40 m/s Som igjen gir den samme endring, men med motsatt fortegn i tettheten Forsinkelser , temperatur, x, …

14 Hva ble det ikke tid til Beregning av BUA (dempningen)
Bedre nøyaktigheten ved å interpolere opp signalet samt fjerne andre feilkilder Lage brukergrensesnitt for endring av Bredde Avstand Temperatur

15 Evaluering Utfordrende Gøy å gjøre noe praktisk
Og ikke BARE programmere Selv om jeg ikke fikk til alt jeg hadde planlagt så har det vært veldig gøy. Veldig bra kurs


Laste ned ppt "Ultralydestimering av beinskjørhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google