Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ultralydestimering av beinskjørhet Bilde:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ultralydestimering av beinskjørhet Bilde:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ultralydestimering av beinskjørhet Bilde: http://www.eorthopod.com/images/ContentImages/foot/foot_haglunds/foot_haglunds_anat01.jpg

2 Beinskjørhet Friskt beinBeinskjørhet Bein har en kompleks struktur

3 Testing Viste seg å bli vanskelig Gikk over til å teste på ulike polymerer PEEK  ρ = 1300 Kg/m 3 PTFE  ρ = 2200 Kg/m 3 PEEK har høy lydhastighet PTFE har lav lydhastighet Simulerer friskt og skadet beinvev

4 Ultralyd Formes av det materialet den beveger seg i gjennom Hastighet endres Transitt-tid P.g.a. høy dempning

5 Figur x VwVw Vann

6 Måling

7 Målemetoder Time of flight velocity (TOF)

8 Tettheten Først forsøkt regnet ut  Hvor E er Young’s modulus Stemmer ikke hvis x > λ (bølgelengden på lyden) Må da bytte ut E med M Hvor M er  v er poissonraten

9 Parametere Problematisk å finne konkret Young’s modulus Poissonraten Spesielt for bein Kan estimeres…

10 Oppsettet Vann Sender Mottaker Forforsterker Generator PC Oscilloskop

11 Instillinger 250 KHz transducere  220 KHz 2 V pp 1 cycle Burst 10ms Ts = 10^-7 s

12 Applikasjonen Demo

13 Usikkerhet Maxpunktene flytter seg 1 sampel fra/mot hverandre Gir en endring i V TOF på nesten 40 m/s Som igjen gir den samme endring, men med motsatt fortegn i tettheten Forsinkelser, temperatur, x, …

14 Hva ble det ikke tid til Beregning av BUA (dempningen) Bedre nøyaktigheten ved å interpolere opp signalet samt fjerne andre feilkilder Lage brukergrensesnitt for endring av – Bredde – Avstand – Temperatur

15 Evaluering Utfordrende Gøy å gjøre noe praktisk – Og ikke BARE programmere Selv om jeg ikke fikk til alt jeg hadde planlagt så har det vært veldig gøy. Veldig bra kurs


Laste ned ppt "Ultralydestimering av beinskjørhet Bilde:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google