Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅNDSVERK / OPPHAVSRETT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅNDSVERK / OPPHAVSRETT"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ÅNDSVERK / OPPHAVSRETT
HAR ALLE SOM PUBLISERER OPPHAVSRETT?

3 ER DETTE LOV?

4 Salvador, eller Mona?

5 Hvorfor peker den nedover???
OOPS! Hvorfor peker den nedover???

6 Det er til pass for han!!

7 That's one small step for man; one giant leap for mankind.

8 Jeg er så lei av å glise

9

10 Var dette lov?

11 Det er lov å klippe inn materiale fra nettet og gjengi det elektronisk eller i trykt form sammen med annet materiale i en elevbesvarelse, et undervisningsopplegg eller liknende. Videre mangfoldiggjøring og spredning på papir eller transparent av slike dokumenter skjer med utgangspunkt i Kopinor-avtalen. Spredning/tilgjengeliggjøring av slike dokumenter i digital form skal bare skje til personer som har lovlig adgang til basen og for læringsformål. Kilde og opphavsmann skal normalt oppgis

12 Åndsverksloven Med åndsverk, mener åndsverkloven ”litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform”. Under betegnelsen åndsverk hører musikkverk, skriftlige verk av alle slag, filmverk, malerier, tegninger, skulpturer, dataprogrammer, kart m.m. Åndsverket behøver ikke å være merket med det internasjonale copyrighttegnet © eller lignende for å være beskyttet, men har vern I det det er skapt.

13 Opphavsrett Opphavsrett er enkelt sagt sterkt i slekt med eiendomsrett. Opphavsmannen/kvinnen har enerett til å: fremstille eksemplarer av verket, som for eksempel kan bety å: Kopiere en tekst Spille inn en plate på kassett Ta et TV-program opp på video Kopiere en datadiskett å gjøre verket tilgjengelig for andre, som for eksempel kan bety : Selge eksemplarer av en bok Fremføre en sang eller et skuespill fra en scene Stille ut et maleri

14 Opphavsrett på Internett
Loven om opphavsrett gjelder også materiale som er lagt ut på Internett. I følge Dr. jur. Mads Bryde Andersen ved universitetet i København gjelder nøyaktig de samme regler for privat og kommersiell bruk av materiale på Internett som for verk utgitt på andre medier.

15 Spesielt for Internett
Man må ta kopier for å bruke materialet. Den nye loven om opphavsrett gir ikke adgang til elektronisk kopiering dersom det ikke foreligger en avtale. På Internett gir verten automatisk en slik rett i og med at materialet legges ut på en hjemmeside. Internettverten må, inntil det foreligger avtaler, selv tenke over hva de offentliggjør på nett. Internett forsterker mulighetene til misbruk fordi det gir en enkel og hurtig adgang til å ta kopier som ikke kan skilles fra originalen. Verten har mulighet til å stille krav om betaling, inngå avtaler eller registrering av brukeren. (Bryde Andersen)


Laste ned ppt "ÅNDSVERK / OPPHAVSRETT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google