Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 3: Vilkår for vern av åndsverk Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 3: Vilkår for vern av åndsverk Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 3: Vilkår for vern av åndsverk Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

3 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Kravene til åndsverk (jf Knoph) Frembringelse (jf ”skaper” i åvl § 1.1) på det litterære og kunstneriske område (jf annet ledd) av den art at det kan kalles et åndsverk –originalitets-/verkshøydekrav

4 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett ”Frembringelse” En virkelig åndsproduksjon; innsats av skapende åndsarbeide (jf Ot prp nr 26 (1959-50) s. 11-12) Ytre realitet - ”manifest” Menneskeskapt Også tilfeldige, ubevisste handlinger Intet krav om rettslig disposisjonsevne Ikke vern for fakta

5 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett ”Litterære, kunstneriske og vitenskapelige område” Viktigste funksjon: Peker på retningen mht hva som beskyttes Men uttrykkene legges på strekk, jf dataprogrammer, databaser, tekniske tegninger Må kombineres med uttrykket ”åndsverk” Særlig om uttrykket ”vitenskapelige verk”

6 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett ”Litterære, kunstneriske og vitenskapelige område” (forts.) Litterære, kunstneriske og vitenskapelige åndsverk –litterære: skrifter, muntlige foredrag, kart, tekniske tegninger, dataprogrammer, databaser, –vitenskapelig: innenfor det vitenskapelige omr. –kunstnerisk: sceneverk, musikkverk, filmverk, fotografiske verk, billedkunst, bygningsverk, kunsthåndverk

7 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Originalitets-/verkshøydekravet ”Original og individuelt preget åndsvirksomhet” –Rt 1940 s. 327 (Hallo Hallo) –Rt 1962 s. 964 (Wegners sybord) –Rt 1997 s. 199 (Cirrus) –Rt 2007 s. 1329 (Huldra i Flåm) Uttrykket ”verkshøyde” Oppstilles ikke kvalitetskrav Forskjell ift engelsk originalitetsbegrep (”sweat of the brow”) Nærmere innhold: Relativt til verkstype

8 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Vurderingskriterier? Variasjonsmuligheter –Jo større muligheter for variasjon/valg mht utførelse, desto mer kan tale for originalitet (større kreativt spillerom) Risikoen for dobbeltfrembringelse –Originalt i den utstrekning det ikke ses noen risiko for at andre kan skape det samme uten kjennskap til frembringelsen Rt 2007 s. 1329 (Huldra) –”Disse retningslinjene vil … kunne bidra med en viss veileding, men de kan ikke tas for bokstavelig. Det avgjørende er om det ved en individuell skapende innsats er frembrakt noe som fremstår som originalt”

9 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Terskel for originalitet/verkshøyde Har nok vært på vei nedover gjennom årene –Illustrasjon (private brev): NJA 1921 s. 579 (Gustav Fröding) - strenge krav Kontrast: Stockholm Tingsrätt 28/11-00, sak T-7884-99 (Ulf Lundell) –Rt 1997 s. 199 (Cirrus) Byggespesifikasjoner til båt (luftputekatamaran) var åndsverk ”Etter åndsverkloven er byggespesifikasjonene et åndsverk. Det faller inn under § 1 nr. 1, ”skrifter av alle slag” og kravet til verkshøyde her er ikke stort” –NJA 1996 s. 712 (JAS) Syv setninger i et avisintervju var verk iflg svensk HD –Rt 2007 s. 1329 (Huldra) Høyere terskel?

10 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett NIR 1968 s. 323 (Oslo byrett 1967)

11 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Rt 1962 s. 964 (Wegners sybord)

12 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett RG 1994 s. 270 (Fredrikstad byrett), jf. også UfR 2001 s. 747 (Højesteret DK)

13 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Ikke vernede verk (åvl § 9) Nærmere bestemte offentlige myndighetshandlinger Åndsverk, men ikke vern hvis kriteriene i § 9 er oppfylt Nærmere om tolkingen av § 9 Særlig om vernede sammenstillinger av ”§ 9-verk” Unntak i § 9 annet ledd; pre-eksisterende verk, lyrikk/musikk/kunstverk


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 3: Vilkår for vern av åndsverk Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google