Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Advokatselskapet Seljevoll, Hamnes, Olsen & Wikstrøm DA Ansvar for nettjenester Et innlegg om Universitetets ansvar for nettjenester Et innlegg om Universitetets.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Advokatselskapet Seljevoll, Hamnes, Olsen & Wikstrøm DA Ansvar for nettjenester Et innlegg om Universitetets ansvar for nettjenester Et innlegg om Universitetets."— Utskrift av presentasjonen:

1 Advokatselskapet Seljevoll, Hamnes, Olsen & Wikstrøm DA Ansvar for nettjenester Et innlegg om Universitetets ansvar for nettjenester Et innlegg om Universitetets ansvar for nettjenester –Av advokat Trond Skogvoll

2 Advokatselskapet Seljevoll, Hamnes, Olsen & Wikstrøm DA Problemstillingen Eksempel: www.madonna.com Eksempel: www.madonna.comwww.madonna.com Nedlasting av ulovlig materiale Nedlasting av ulovlig materiale Opplasting av ulovlig materiale Opplasting av ulovlig materiale

3 Advokatselskapet Seljevoll, Hamnes, Olsen & Wikstrøm DA Ansvaret Strafferettslig ansvar Strafferettslig ansvar –Legalitetsprinsippet Straffeloven Straffeloven –Brevbruddsparagrafen § 145 –Databedrageri § 270 nr 2 –Skadeverk på data eller datautstyr §§ 291, 292 og 391 –Misbruk av andres datautstyr §§ 261 og 393 –Informasjonsheleri § 317 –Data med støtende innhold, §§ 211, 382, 135a og 246/247 Åndsverkloven og annen lovgivning Åndsverkloven og annen lovgivning –Brudd på opphavs-, patent-, design- eller varemerkerett –Brudd på konkurransereglene Erstatningsansvar Erstatningsansvar Bevisreglene Bevisreglene

4 Advokatselskapet Seljevoll, Hamnes, Olsen & Wikstrøm DA Hvem er ansvarlig? Direkte ansvar Direkte ansvar Medvirkeransvar Medvirkeransvar Redaktøransvar Redaktøransvar –Strl § 431 Ansvaret for juridiske personer Ansvaret for juridiske personer –Strl § 48 a –Skl § 2-1

5 Advokatselskapet Seljevoll, Hamnes, Olsen & Wikstrøm DA Ansvar for pekerpublisering Referansepekere til lovlig materiale Referansepekere til lovlig materiale Referansepekere til ulovlig materiale Referansepekere til ulovlig materiale Hentepekere Hentepekere

6 Advokatselskapet Seljevoll, Hamnes, Olsen & Wikstrøm DA Opphavsrettslig vernet materiale Åndsverk; Litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk Åndsverk; Litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk Vern uten registrering Vern uten registrering Opphavsmannens eneretter Opphavsmannens eneretter –Eksemplarfremstilling –Tilgjengeliggjøring for allmennheten –De ideelle eneretter

7 Advokatselskapet Seljevoll, Hamnes, Olsen & Wikstrøm DA Opphavsrettens avgrensninger Åndsverkloven kapittel 2 Åndsverkloven kapittel 2 –Alminnelige bestemmelser Eksemplarfremstilling til privat bruk Eksemplarfremstilling til privat bruk –Vilkår Verket må være offentliggjort Verket må være offentliggjort Må ikke skje i ervervsøyemed Må ikke skje i ervervsøyemed Begrensning i forhold til antall eksemplarer og spredning Begrensning i forhold til antall eksemplarer og spredning –Særlig om fildelingssystemer Sentrale fildelingssystemer; Napster Sentrale fildelingssystemer; Napster Desentraliserte fildelingssystemer; Gnutella, Kazaa etc Desentraliserte fildelingssystemer; Gnutella, Kazaa etc –Avtalebegrensinger –Utviklingstrekk

8 Advokatselskapet Seljevoll, Hamnes, Olsen & Wikstrøm DA Opphavsrettens avgrensinger forts Eksemplarfremstilling av programvare Eksemplarfremstilling av programvare –Unntatt fra kopiering til privat bruk –Utvidet adgang etter åvl § 39 h flg –Vilkår Nødvendig for å bruke programmet Nødvendig for å bruke programmet I samsvar med programmets formål I samsvar med programmets formål Feilretting Feilretting Sikkerhetskopiering Sikkerhetskopiering –Eksemplarfremstilling av kildekode/dekompilering For å oppnå funksjonelt samvirke med annen programvare For å oppnå funksjonelt samvirke med annen programvare Vilkår Vilkår Avgrensninger Avgrensninger –Særlig om dvd-jon saken

9 Advokatselskapet Seljevoll, Hamnes, Olsen & Wikstrøm DA Sanksjoner Forbud Forbud –Fastsettes sivilrettslig gjennom domstolene Straff Straff –Brudd på opphavsrettigheter –Skyldkrav: forsett eller uaktsomhet –Forsøk på forsettelig overtredelse Erstatning/oppreisning Erstatning/oppreisning –Uaktsomhetsansvar Inndragning Inndragning –Avgrensning i forhold til erverv til privat bruk i god tro

10 Advokatselskapet Seljevoll, Hamnes, Olsen & Wikstrøm DA Universitetets rettigheter og plikter Plikt til aktsomhet Plikt til aktsomhet –I forhold til egne publiseringer –I forhold til studenters/ansattes publiseringer Spainkdommen - nettside Spainkdommen - nettside Netcomdommen - nyhetsgruppe Netcomdommen - nyhetsgruppe –Undersøkelsesplikt? Ikke streng undersøkelsesplikt Ikke streng undersøkelsesplikt Begrensning iht strl §§ 145 -146 Begrensning iht strl §§ 145 -146 Behandling av personopplysninger Behandling av personopplysninger EDB-retningslinjene pkt 11.0 EDB-retningslinjene pkt 11.0 –Plikten og retten til å begrense tilgang til eller fjerne ulovlig materiale Forbudet mot sensur Forbudet mot sensur


Laste ned ppt "Advokatselskapet Seljevoll, Hamnes, Olsen & Wikstrøm DA Ansvar for nettjenester Et innlegg om Universitetets ansvar for nettjenester Et innlegg om Universitetets."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google