Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidslaget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidslaget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidslaget

2 Er dette Senterpartiet lokalt?
”…Min oppgave kan bedre sammenlignes med å bære staur, det kan bli vanskeligheter hvis stauren begynner å sprike.” Per Borten Er dette Senterpartiet lokalt?

3 Vinnerlaget!

4 Lederskap Avheng av at alle er med!

5

6 En leder… Ledelse er problemløsing. Den dagen soldatene slutter å komme til deg med problemene sine, har du sluttet å lede dem. En leder må kunne le av seg selv i andres nærvær. Ledere som ikke vil ha medarbeidere som må hente barna sine på fotballtrening, har misforstått.

7 Hvem gjør hva? Lokallagsleder Har sitt mandat fra medlemmene
Gruppeleder Har sitt mandat fra gruppa

8 Konflikthåndtering Alle konflikter kan løses
Det er viktighet med åpenhet om konflikten Løs konflikten raskt Samarbeid om løsningen Løs konflikten på lavest mulig nivå Søk hjelp

9 Verdier og ferdigheter
Ærlighet Ydmykhet Ansvarsfølelse Omsorg Folkelighet Visjonær God til å spille på lag Løsningsorientert Lagbygger Ydmyk Effektiv Humoristisk -

10 Den mest engasjerte gruppa!
SP i kommunestyret Den mest engasjerte gruppa!

11 Godt samarbeid

12 Har vi A- og B- lag i Senterpartiet?
Vi er alle politikere

13 Avklaringer i starten av perioden
Hva har du LYST til? Arbeidsform og forventninger Fellesskap eller one-man-show? Hvordan løser vi uenighet?

14 Godt samarbeid Nyvalgt gruppeleder i Dalen Senterparti er offensiv og ønsker å komme i gang med arbeidet. På det første gruppemøte, hvor lokallagsleder ikke er tilstede, bestemmer gruppa å sende brev til alle medlemmer hvor de bør om innspill på saker som SP bør reise i kommunestyret. Lokallagslederen mottar brevet med forbauselse og mener at medlemskontakt er styrets sak.

15 Politikk i kommunestyret
Senterpartiets hovedsaker Fordel sakene Sett opp en tidsplan Interpellasjon Budsjettprosess Kommuneplanarbeid Media

16 Dalen SP har nytt ungdomshus som en av sine hovedsaker i valgkampen
Dalen SP har nytt ungdomshus som en av sine hovedsaker i valgkampen. De er for å bygge et nytt ungdomshus, men de andre partiene er i mot. Mange av velgerne ga i valgkampen klar uttrykk for at de stemte SP på grunn av denne saken. Hvordan kan Dalen SP fortsette å løfte saken for å sikre at velgerne ser partiet som en forkjemper for ungdomshus?

17 Medlemmet er sjefen Det er hun som har nominert deg og det er han som har stekt vafler i valgkampen Det er politiske engasjerte og skal aktivt dras med De har mye å bidra Dette er DITT ansvar

18 Programmet – lov eller veileder?
I partiprogrammet til Dalen SP står følgende: ”Dalen SP vil ta standpunkt til byggingen av flerbrukshus når bidraget fra statlige myndigheter er avklart” Et år etter valgkampen er det statlige bidraget avklart. Kommunestyregruppa er delt på midten og en person har sagt at han kommer til å stemme mot bygging uansett hva partiet bestemmer. Hva gjør Dalen SP Er programmet lov eller veileder? I hvor stor grad er det ok å fristille folk i kommunestyret? Hva om vedkommende i programbehandlingen i forkant reserverte seg mot punktet i programmet? Hvordan kan partiet best ta stilling til saker som ikke står i programmet? Hvem bør involveres og hvordan? Er det greit at gruppa tar avgjørelser selv? Hvis det uenighet om tolkningen av et punkt i programmet? Hvem bestemmer? Når kaller man inn til kommunesrådsmøte eller medlemsmøte Ikke vær for diktatorisk i forhold til programmet. Vi har tradisjon for at folk kan fristilles i saker som ikke er veldig prinsipielle og hvor det ikke er viktig at partiet står veldig samlet. Dette viser også utad at Senterpartiet har takhøyde. Lokaliseringssaker hvor representantene ser på seg selv som ombudsmenn for sitt område i kommunen er også et punkt hvor vi har hatt god takhøyde og muligheten for å markere egne standpunkt. MEN HOVEDREGELEN SKAL ALLTID VÆRE å snakke sammen og behandle hverandre med respekt. Det er ikke den politiske uenigheten som har for vane å ødelegge sånne prosesser, men når vi begynner å angripe hverandre. Sånne uenigheter er det også greit å avklare i starten av perioden før uenigheten kommer opp.

19 Partikultur Korleis er kulturen for å drøfte vanskelege saker, personkonflikter i ditt lag?

20 - holdninger, verdier og normer som er rådende hos en viss gruppe mennesker, i en organisasjon, en etat eller lignende

21 Beskriv det du forbinder med Senterpartiet med et ord
Omdømmebygging Beskriv det du forbinder med Senterpartiet med et ord Beskriv det du tror andre forbinder med Senterpartiet med et ord

22 Hvem sitt ansvar? Deg Meg

23 Prestasjonsgrupper ”Går du på banen for å være god sjøl, da e det ein som bli god. Går du på banen for å spæll anneran god, de e det ti som blir god.” ”Ti det e ti gong så mang som ein det”

24 forbetringsmåter

25 Humor

26 Anerkjennelse

27 Mestring

28 Vi-følelse

29 Trygghet

30 Møtekultur Vi er alle med å skaper et møtemiljø Presist frammøte
Respekt for kollegiet, møte og møteledelsen Å ta ordet uten å bli møteplager Positivitet og godt humør Skille mellom sak og person Å kjempe for sine saker på en real måte Ingen gruppemøter under møte

31 Talentutvikling og talentspeiding
Morgondagens tillitsvalde!

32 Nyvalgt leder i Dalen SP er ei jente på 23 år
Nyvalgt leder i Dalen SP er ei jente på 23 år. Hun har vært medlem kun en måned når hun blir valgt til lokallagsleder. På første styremøte legger hun fram en plan for å øke medlemstallet. Hun ønsker at vært medlem skal verve 2 nye medlemmer og at lokallaget skal kjøpe inn vervepremier. Mange av medlemmene er skeptisk, men åpne. Litt ute i diskusjonen ber en litt eldre herre nederst i hjørnet om ordet. Han småsmiler og begynner med følgene: - Hør her jenta mi, nå skal jeg fortelle deg et par ting…

33 Hvorfor talentutvikling?
En investering for framtida Vi trenger kunnskapen, ferdighetene og engasjementet Desto flere, desto mer moro

34 Hvor finner vi talentene?

35 Hvordan gjør vi det? Vær åpen og gi gode tilbakemeldinger Inviter
Legg til rette for læring Gjør arbeidet viktig, morsomt og utfordrende

36 Avslutning Takk for innsatsen! Eg har lært mykje, håpar du har gjort det også! 


Laste ned ppt "Arbeidslaget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google