Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ BÆREKRAFTIG TEKNOLOGI (?) Presentasjon på HiØ Sarpsborg Onsdag 17.04.02 Lars von Krogh Stiftelsen Østfoldforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ BÆREKRAFTIG TEKNOLOGI (?) Presentasjon på HiØ Sarpsborg Onsdag 17.04.02 Lars von Krogh Stiftelsen Østfoldforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ BÆREKRAFTIG TEKNOLOGI (?) Presentasjon på HiØ Sarpsborg Onsdag 17.04.02 Lars von Krogh Stiftelsen Østfoldforskning

2 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ Målsetninger med denne presentasjonen: Beskrive kort utfordringen ”bærekraftig utvikling” og teknologiens rolle i denne utviklingen. Utfordre til å stille spørsmål til produkter og systemer.

3 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ Innhold: Kort om Stiftelsen Østfoldforskning (STØ). Bærekraftig teknologi; hva kan det være? Bærekraftig utvikling; noen perspektiver, med fokus på forbrukeren og bedriften. Hvordan redusere vår miljøbelastning? Prosjektet Faktor 10 - scenarier 2030 og drikkevarer. Spørsmål underveis.

4 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ Utvikling over tid IFM - konsepter Renere Produksjon Livsløpsanalyser Industriell Økologi

5 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ Eksempler på pågående arbeid

6 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ Utvikling av norsk system for miljøvaredeklarasjoner Viktig miljø-informasjon basert på produktets funksjonalitet NHO etablerer register og administrerer ordningen i Norge Nordisk system for miljøvaredekalrasjoner er under utarbeidelse

7 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ Strategisk instituttprogram: Informasjonssamfunnet og øko-effektive virksomheter Produksjon av informasjonsteknologi kan gi store miljøulemper: –produktene har kort levetid –gjenvinning er vanskelig pga små deler og lav verdi –produksjonen er ressurs-intensiv –teknologien øker effektiviteten men øker det totale forbruket Bruk av informasjons- teknologi kan gi store muligheter for et mer bærekraftig samfunn: –dematerialsering av produkter og transporter –endret behov for fysisk lokalisering –bedre styring av prosesser –bedre overvåkning av våre ressurser

8 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ Industriell økologi - fokus på miljømessige synergier innen et nettverk av verdikjeder. Øra Økopark - bedriftssamarbeid på Øra i Fredrikstad regionalt samarbeid mellom Østfold- bedrifter Finansieres lokalt og av Norges Forskningsråd

9 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ Faktor 10 – hva er det? Utviklingen i verden frem til 2040: Befolkningen øker fra 6 til 12 milliarder mennesker Velstanden i Sør-Amerika, Asia og Øst-Europa vil øke med en faktor på 2,5 Den totale miljøbelastningen på kloden må reduseres med ca 50% i forhold til dagens nivå. Dette innebærer at vi må løse våre behov 10 ganger mer miljøeffektivt enn i dag. (Faktor 10)

10 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ Bærekraftig utvikling En verden i stadig raskere forandring? En verden stadig mer kompleks? En verden med ubetinget og ubegrunnet teknologi-optimisme? En verden med stadig større skjevheter. En verden med stadig mer forståelse?

11 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ FORUTSETNING: VERDEN ER I ULAGE ( BASERT PÅ FORSKNING FRA HELE VERDEN; WWI, SOTW, UN, RIO, ETC.) Miljøbelastningene på verdens økosystemer er i dag mange ganger for store enn økosystemene kan tåle for å kunne regenerere seg selv og skape overskudd som vi kan høste av. Derfor må vi redusere miljøbelastningene til ca. 1/10 av dagens nivå frem mot 2030-2050 for å nå en visjon om et bærekraftig samfunn for fremtiden (30-50 år).

12 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ Kan teknologi løse denne utfordringen alene ??

13 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ NEI !! TEKNOLOGIENS ROLLE FOR Å REDUSERE MILJØBELASTNING SOSIAL UTVIKLING ØKONOMISK UTVIKLING TEKNOLOGISK UTVIKLING BÆREKRAFTIG UTVIKLING?

14 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ ALTSÅ, det er flere aktører som må spille på lag : forbrukeren teknologen / designeren bedriften myndigheter

15 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ For eksempel for den buksa du kjøper på Torvbyen kan man minke miljøbelastningen på verdens økosystemer på flere områder:

16 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ

17 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ Pågående projekt: Faktor 10 - med fokus på drikkevarer Hva og hvor mye drikker vi? Hva er miljøbelastningene knyttet til fremstilling, distribusjon og avhending? Hvordan er trendene i samfunnet generelt? Hvordan vil dette påvirke drikkevaremønster? Mål: hvordan kan vi oppnå en drikkevareproduksjon og -distribusjon og et drikkevaremønster som gir redusert miljøbelastning (med Faktor 10)?

18 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ HVOR MYE OG HVA DRIKKER VI?

19 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ DETTE DRIKKEVAREMØNSTERET KREVER MYE ENERGI:

20 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ SCENARIOTEKNIKK En metode for å bearbeide egne mentale kart. Er ikke en vitenskapelig metode. Verktøy for å syntetisere, bearbeide og presentere tverrfaglige og -sektorielle spørsmål. Hvorfor lage scenarier? – mer usikkert og komplekst samfunn – mulig å se alle typer drivkrefter sammen.

21 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ Hvordan lage scenarier? Avdekke beslutning (hva?) Samle info – hovedfaktorer og -drivkrefter. – rangering; viktighet, forutbestemthet, usikkerhet. – kommunikasjonsgrupper Beskrive drivkreftene Skrive historier

22 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ DE 9 VIKTIGSTE OVERORDNETE SCENARIO-ELEMENTENE (DRIVERE AV UTVIKLING/ENDRING):

23 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ SCENARIO AKSER HELSE/MILJØ ØK. VEKST ÅPENHET

24 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ FIRE SCENARIER FOR 2030: SCENARIO I: "TURBO/TEKNO-SAMFUNNET” SCENARIO II: ”DET FLERKULTURELLE / MANGFOLDIGE SAMFUNNET" SCENARIO III: "ISOLASJONS-SAMFUNNET” SCENARIO IV: ”ØKONOMISK KRAKK - SAMFUNNET”

25 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ FAKTOR X?

26 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ Hentet fra UNEP I’d like to end poverty, stop violence and racism, and get rid of pollution. Everyone should be equal. I want to dress in the nicest clothes, drive a great car, talk on the latest mobile phone, and watch my brand new DVD Bærekraftig forbruk: man vet for lite om sammenhengene forbruk --> miljøbelastning. MEN: det som teknologi ikke kan løse, og som mange hevder er det viktigste; vårt forbruk og handlemønster Ungdom er “livsnytende idealister”

27 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ NEI !! TEKNOLOGIENS ROLLE FOR Å REDUSERE MILJØBELASTNING SOSIAL UTVIKLING ØKONOMISK UTVIKLING TEKNOLOGISK UTVIKLING BÆREKRAFTIG UTVIKLING?

28 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ Er det slik? Hvorfor? Er menneskene irrasjonelle? Er vi forvirrede konsumenter? Er ungdom bare livsnytende idealister? Noen utvalgte sitater og påstander:

29 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ ”Vi bruker penger vi ikke har på å kjøpe ting vi ikke trenger til å imponere folk vi ikke kjenner.” Øystein Dahle, leder i DNT og styreformann i Worldwatch Institute

30 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ ”There is enough in the world for everyone’s need, but not for everyone’s greed.” Mahatma Gandhi

31 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ ”Markedsføring og reklame leder til en følelse av utilstrekkelighet som kompenseres ved økt materielt forbruk.” Sharon Beder, Australian environmentalist.

32 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ ”Mye av forbruket er motivert av ønsket om å bli godtatt; Å bruke de ”riktige” klærne, kjøre den ”riktige” bilen…osv er rett og slett ulike måter å si: Jeg er OK, jeg er in.” Alan Durning, amerikansk forbruksforsker.

33 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ IBM selger ikke lenger datamaskiner, men ”business solutions” Swatch selger ikke klokker, men ”an idea of time” Diesel dreier seg ikke om bukser, men om ”successful living” Fra boka No Logo av Naomi Klein

34 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ ”Hvis det er tre bøtter med vann på Tvergastein, midt på vinteren, ser jeg på det som rikdom. Alt som er slept opp, en ryggsekk med ved, et hullet håndkle fra 1938, har sin affektive verdi. Jeg sier at jeg er smellrik på hytta. Journalister svarer med å si at du mener du føler deg smellrik, underforstått: du er det ikke i virkeligheten. Jo, jeg er rik, svarer jeg. Hvis jeg inderlig føler meg rik, er jeg rik. Her er et gap vi må komme over - jeg har tre bøtter vann og føler meg rik, men jeg kan ha en million i banken uten å føle meg rik.” Arne Næss, filosof, dypøkolog og 90-års jubilant

35 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ ”Fremskritt – hva er det? At vi kan kjøre fortere på veiene? Ei, fremskritt det er legemets nødvendige hvile og sjelens nødvendige ro. Fremskritt er menneskets trivsel.” Knut Hamsun

36 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ ”Vår tids tempel er ikke kirken, men fjernsynet.” ”Tid er vår verdens nye religion.” ”En gjeng ungdommelige nerder har spurtet forbi oljearbeiderne.” ”Skal vi lykkes, må vi slutte å være så forbasket normale.” Fra boka Funky business, av Ridderstråle og Nordstrøm

37 Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ ”Luksusens framtid ligger ikke som hittil i å få mer, men i å få mindre, skrelle bort. Framtidens luksusvarer vil være: fred og ro (tid), godt drikkevann (miljø) og tilstrekkelig med plass (rom). Disse elementene kan ikke kjøpes i et shoppingsenter.” ECON Senter for økonomisk analyse a.s


Laste ned ppt "Institutt for Forebyggende Miljøvern  STØ BÆREKRAFTIG TEKNOLOGI (?) Presentasjon på HiØ Sarpsborg Onsdag 17.04.02 Lars von Krogh Stiftelsen Østfoldforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google