Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret Kortfattet sammendrag av Forelesning på President Elect Training Seminar 19. Mars 2010 på Mjær ungdomsskole Enebakk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret Kortfattet sammendrag av Forelesning på President Elect Training Seminar 19. Mars 2010 på Mjær ungdomsskole Enebakk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret Kortfattet sammendrag av Forelesning på President Elect Training Seminar 19. Mars 2010 på Mjær ungdomsskole Enebakk Ole-Ludvik Kleven

2 Oppgaver og ansvar Trivsel og resultater i Rotary skapes ved et motiverende lederskap og et trygt kollegialt fellesskap Trivsel og resultater i Rotary skapes når alle bidrar og gjør sin del av jobben til riktig tid og med riktig kvalitet Innfri du disse forutsetningene vil du få en aktiv og fremgangsrik klubb Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret

3 Oppgaver og ansvar, forts. Presidenten er klubbens drivkraft Ditt engasjement Ditt aktivitetsnivå Gjenspeiler seg i klubben

4 Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret Oppgaver og ansvar, forts. Lede klubben etter RI-presidentens og Guvernørens føringer og prioriteringer Lede klubben i samsvar med ”klubbens planer og mål”. Forsikre deg om at komitèene har forstått sine arbeids- oppgaver

5 Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret Oppgaver og ansvar, forts Presidenten - har et særlig ansvar for å bidra til trivsel, aktiviteter og engasjement D eltakelse - viktig å være med ”på det som foregår” - viktig for å bygge relasjoner - viktig å la vår rotarytilhørighet prege møtene Distriktssamlingen Distriktskonferansen Intercity møter Arrangementer Fagseminarer – medlemsrekruttering – internasjonalt arbeid Convention – Montreal 2010 – New Orleans 2011 mv

6 Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret Oppgaver og ansvar, forts Orientere klubbmedlemmene om info fra RI-presidenten og guvernøren mv La klubbmedlemmene fortelle om møter mv de har deltatt i ”på sparket” Hold god kontakt med guvernøren, ass. guvernør, distrikts- komitèenes ledere mv

7 Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret Oppgaver og ansvar, forts Utarbeide årsrapport til guvernøren. La klubbmedlemmene få et eksemplar og ett eksemplar til arkivet. Forberede guvernørbesøket Lede klubbmøtene

8 Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret Klubbprogrammer Bør gjenspeile klubbens planer og mål En gang pr måned bør programmet følge rotaryårets anbefalinger t.e. August- medlemsutvikling September- ungdomsutveksling Oktober- yrkestjenesten November- Rotary Foundation Desember- familien osv

9 Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret Klubbprogrammer, forts. Andre programforslag: Klubbkvelder foredrag, orienteringer, ego- og yrkesforedrag Intercity møtertidsaktuelle temaer med høyt profilerte foredrags- holdere Arrangementerkonserter, teaterturer og familiefester Bedriftsbesøkbli kjent i nærområdet Annetnytt fra yrket hjemme hos presidenten peismøter terrassemøter Variasjonmeget viktig !

10 Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret Klubbprogrammer, forts. Vedlikeholde klubbtradisjoner: Julemøte Presidentskifte Nyttårskonsert Sommerfest Torskeaften Møljekveld

11 Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret Klubbprogrammer, forts. Sommerprogrammer: Boccia Galleribesøk Tur til historiske steder Parkvandringer Vedlikeholde naturstier Terrassemøter

12 Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret Klubbprogrammer, forts. Intercitymøter og arrangementer: Husk å invitere: Inner Wheel Rotaract + + + + + Ungdom i området som har deltatt i RYLA-seminarer GSE-utvekslinger Ungdomsutvekslinger mv

13 Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret Styre og komitèmøter Fastlagt ½-årig møteplan Innkalling og sakliste sendes ut før møtet Protokoll - referat

14 Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret Klubbsamråd –min 2 ganger pr år- Innhold: Klubbens planer og mål - tilfredsstillende fremdrift ? Komitèlederne rapporterer om komitènes arbeid og fremdrift ihh til fastlagte mål Diskusjon med evt. korrigering av innsats og fremdrift Husk: Referat

15 Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret Klubbmøtet Åpning av møtet: Vurdere ett av disse alternativene: Tenne 2 lys – ett for fred og ett for vennskap Lese rotary`s formål Lese 4-spørsmålprøven Ønske velkommen til rotarymøtet

16 Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret Klubbmøtet, forts. Innledning: Velkommen til møtet - orientere om møtets innhold Presentere evt. gjester Lese opp besøkskort Aktuelle saker fra styret v/presidenten Aktuelle saker fra komitèene v/komitèleder Informasjon fra RI-presidenten, Guvernøren, Inner Wheel og Rotaract Orientere om Rotaryarrangementer som presidenten eller andre har deltatt i. Fødselsdager – runde år På sparket – korte meddelelser fra enkeltmedlemmer

17 Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret Klubbmøtet, forts. Program: 3 minutter * viktig bidrag til å aktivisere medlemmene Hovedprogram *Introdusere foredragsholder *Foredrag 20-30 min – diskusjon, spørsmål, kommentarer *Gi foredragsholderne beskjed i god tid om den tidsramme de har til disposisjon

18 Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret Klubbmøtet, forts. Avslutning: Kort orientering om neste klubbmøte Forestående møter i distriktet – PETS-Distriktssamling-Distriktskonferanse mv Andre Rotaryarrangementer i nærområdets Takke for fremmøtet


Laste ned ppt "Presidentenes gjennomføring av Rotaryåret Kortfattet sammendrag av Forelesning på President Elect Training Seminar 19. Mars 2010 på Mjær ungdomsskole Enebakk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google