Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Folkehelseinstituttet informerer Vi har vel ikke glemt polio og meslinger? Meningokokkvaksine – aktuell reisevaksine i nye sammenhenger Nytt internasjonalt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Folkehelseinstituttet informerer Vi har vel ikke glemt polio og meslinger? Meningokokkvaksine – aktuell reisevaksine i nye sammenhenger Nytt internasjonalt."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Folkehelseinstituttet informerer Vi har vel ikke glemt polio og meslinger? Meningokokkvaksine – aktuell reisevaksine i nye sammenhenger Nytt internasjonalt helsereglement Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksinasjon og immunitet Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt FIRM reisemedisinkonferanse, Stavanger 26.08.2005

2 2 Meslinger i Nigeria 17 mars 2005 WHO har fått rapport om 1118 tilfeller, derav 76 døde (case fatality rate 6.8%) fra Adamawa state, Nigeria Også utbrudd i flere andre stater Tilfellene er klinisk diagnostisert som meslinger, men laboratoriediagnostikk er ikke utført Vaksine er tilgjengelig, men det mangler annet utstyr for å utføre massevaksinasjon

3 3 Et meslingutbrudd utenom det vanlige, Linköping 2005 24.04: Mann, 38, syk 12 dager etter hjemkomst fra Thailand. Satt på venterom ca 2 timer. Meslingutslett (pga samtidig herpes ikke diagn) 09.05: Kvinne, 38, tørrhoste og sammenflytende rødt utslett, innlagt. Hadde fulgt pt. 1 til sykehuset. 09.05: Kvinne, 30, lignende symptomer, hadde vært på samme venterom. 12.05: Kvinne, 54, typisk meslinger, innlagt. Arbeider på sykehus, trolig vært i nærheten av 1. pt. 13.05: Gutt 17 mnd, sønn av kvinne, 30, fikk lett, men klassisk meslingsykdom

4 4 Meslinger, Stockholm 2005 Indeks-kasus smittet i India, ble syk ultimo mai Fire andre tilfeller smittet i Stockholms län, ble syke 18.-23. juni Alle tilfellene menn f. 1965-1979, stort sett uvaksinerte

5 5 Meslinger i Norge 80 meldte tilfelle siste 10 år, derav 13 hos personer over 20 år Meslingvaksine ved 1-årsalder fra 1969, men vaksinasjonsdekningen ble ikke høy før MMR ble innført. MMR to doser (15 måneder og 13 år) har inngått i vaksinasjonsprogrammet fra 1983. –de fleste født 1970 eller senere har fått minst 1 dose MMR. –de fleste eldre er naturlig immune. Unntaket er personer født de siste 5 - 10 årene før 1970, som kanskje verken ble vaksinert eller rakk å gjennomgå sykdommene før de ble uvanlige.

6 6 Meslingeutbrudd i Europa 2000-2005 Italia 2002 England 2001, 2003 Nederland 1999-2000 Danmark 2002 Frankrike 2003 Sveits flere

7 7 Meslinger i Europa - lokale utbrudd i befolkningsgrupper med lav vaksinasjonsdekning Nederland 1999: 2 300 tilfelle - 3 døde –(Eurosurveillance Weekly, 6 Jan 2000) Irland 2000: 1 200 tilfelle - 2 døde –(Eurosurveillance Weekly, 27 July 2000) Italia 2002: 1 500 tilfelle - 4 døde 24 000 tilfelle beregnet, 594 hospitalisert, 13 encefalitt. –(Eurosurveillance Weekly, 4 July 2002; MMWR 2003, 31 October p 1044-7)

8 8 Det blir stadig mindre poliomyelitt i verden, men ….

9 9

10 10

11 11

12 12 2005: globalt 1004 poliotilfeller per 9. august Importerte tilfeller: Yemen 400 Indonesia 205 Etiopia 13 Angola 4 Mali 3 Kamerun 1 Endemisk polio: Nigeria 308 India 25 Pakistan 12 Afghanistan 4 Niger 2 Tidligere poliofrie områder som er blitt endemiske: Sudan 26 Chad 1

13 13 Levende oral poliovaksine (OPV) brukes fremdeles i de fleste land i verden og har mange fordeler (lav pris, enkelt å vaksinere mange på kort tid) MEN –medfører en liten risiko for vaksineassosiert poliomyelitt –personer med immunsvikttilstander kan bli kroniske vaksinevirusutskillere

14 14 Sirkulerende vaksinevirus kan revertere til virulens Dominikanske republikk og Haiti 2000-2001 –poliofritt siden 1991 –OPV og lav vaksinasjonsdekning –virulent virus trolig etter en enkelt vaksinasjon Filippinene 2001 Madagaskar 2001-02 Egypt 1988-93 Hviterussland 1965-66

15 15 Den friheten fra poliomyelitt mye av verden nyter er skjør, og avhenger av vedvarende høy vaksinasjonsdekning

16 16 Meningokokkvaksine – aktuell reisevaksine i nye sammenhenger

17 17 Neisseria meningitidis Bakterien inndeles i serogrupper etter kjemisk sammensetning av polysakkarid kapsel: Serogruppe A Serogruppe B Serogruppe C Serogruppene D, 29E, H, I, K, L, W135, X, Y, Z

18 18 Tilgjengelige meningokokkvaksiner vaksine mot meningokokk gr. A, C, W135 og Y (vaksine mot meningokokksykdom gruppe B er ennå ikke tilgjengelig i Europa)

19 19 Meningokokk polysakkaridvaksiner (A+C og A+C+W135+Y) polysakkaridvaksiner lite virksomme til barn under 2 år ikke immunologisk hukommelse, ingen boosterrespons kortvarig beskyttelse –ca 80% beskyttelse opptil 3-5 år induserer hyporesponsivitet i alle aldersgrupper: –revaksinasjon med Mk-C → lavere antistiffrespons enn ved primærvaksinasjon ved samme alder (Mk-A-komponenten er litt bedre)

20 20 Meningokokk C-konjugatvaksine polysakkarid fra meningokokkens kapsel er konjugert (kjemisk bundet) til et protein virksom fra alder 2 måneder –langvarig beskyttelse –immunologisk hukommelse og boosterrespons god og langvarig beskyttelse hos barn, ungdom og yngre voksne –beskyttelse 80-90 % på individnivå (bactericide antistoffer) –brukt i det engelske vaksinasjonsprogrammet fra 1999 flokkbeskyttelse: vaksinen hindrer bæring tilgjengelig i Norge fra 2002

21 21 Meningokokkvaksine anbefales i Norge for personer < 25 år uten miltfunksjon (meningokokk C-vaksiner) (blå resept § 4) for nærkontakter til pasient med meningokokk C-sykdom (blå resept § 4) før reiser til områder med høyere forekomst av meningokokksykdom (ingen refusjonsordning)

22 22 Pilegrimer til Mekka risiko for meningokokksmitte under Hajj –fra 1987 krav om meningokokk A-vaksinasjon for pilegrimer til Saudi Arabia lite virksomme til barn under 2 år fra år 2000 også utbrudd av meningokokksykdom gruppe W135 i forbindelse med Hajj –fra 2001 kreves det også at pilegrimer skal være vaksinert mot serogruppe W135, det vil si med meningokokk A+C+W+Y- vaksine for å få visum kreves dokumentasjon på at vaksinasjon er utført minimum 10 dager og maksimum tre år før innreise i Saudi Arabia –meningokokk A-vaksine for medfølgende barn 3 mnd – 2 år (fra 2005 kreves også poliovaksinasjon for ban som kommer fra land med poliomyelitt)

23 23 Meningittbeltet – slik det så ut i 2002

24 24 Meningokokk C-konjugatvaksine anbefales i Norge for personer < 25 år uten miltfunksjon (§4) for nærkontakter til pasient med meningokokk C-sykdom (§4) før reiser til områder med høyere forekomst av meningokokk C-sykdom NB norske studenter i utlandet

25 25 Studerende ungdom i vestlige land

26 26 Meningokokk C- konjugatvaksinasjon i programmet (evt. deler av landet) Belgia Island Irland Nederland Spania Storbritannia Portugal (bare Madeira) Hellas (frivillig) Østerrike (frivillig) New Zealand Australia (?) Canada (deler av landet) USA: Mk-vaksine for studiesteder

27 27 En ny meningokokkvaksine Firevalent meningokokk-konjugatvaksine (MCV-4) registrert i USA våren 2005 –stor etterspørsel – foreløpig for liten produksjonskapasitet godkjent for aldersgruppen 11 til 55 år ventes å gi langvarig beskyttelse mot meningokokkinfeksjon ventes å redusere smittespredning fra person til person blir trolig tilgjengelig i Europa ca 2007 Menactra (Sanofi Pasteur) –Per dose 4 µg kapselpolysakkarid fra hver av serogruppene A, C, Y og W-135 konjugert til 48 µg difteritoksoid

28 28 Meningokokkepidemier i Delhi-området 9. Mai 2005: Meningokokksykdom er endemisk med sporadiske tilfeller de fleste år Utbrudd i 1966: –616 meldte tilfeller, CFR 21% –høyeste antall tilfeller og dødsfall 0-4 år (male:female = 3:1) –serogruppebestemmelser ikke utført Utbrudd i 1985: –6133 tilfeller, CRF 13% –male:female = 3:1 –alle isolater av N. meningitides var gruppe A –Isolerte tilfeller også rapportert fra Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Sikkim, Gujarat, Jammu & Kashmir, Vest-Bengal, Chandigarh, Kerala og Orissa –også Bhutan ble rammet: 247 meningittilfeller og 41 døde rapportert fra september 1985 til mars 1986 –Kathmandudalen i Nepal hadde i perioden 1982-1984 1475 tilfeller med høyest dødelighet og sykelighet hos barn under 1 år

29 29 Meningokokkutbrudd i Delhi fra 29. mars 2005 9 May: 111 tilfeller og 15 dødsfall 12 May: 214 tilfeller, 16 døde (CFR 7.5%) –N. meningitidis serogroup A in 7 cerebrospinal fluid specimens 17 May: 303 tilfeller og 26 døde –De fleste tilfeller og alle døde var 16 -30 år gamle 30 May: 368 tilfeller, 37 døde (CFR=10.1%) 14 June: 405 tilfeller, 48 døde (CFR=11.9 %).

30 30 14 June 2005 As of 8th June, 2005, the cumulative total is now 405 cases with 48 deaths (CFR=11.9 %). 314 cases discharged from hospital. Control measures are underway including contact tracing, chemoprophylaxis of household contacts, and immunization of high risk groups. Serogroup A has been confirmed by the National Institute of Communicable Diseases (NICD). Public education, surveillance, vaccination of high risk population and chemoprophylaxis for close contacts within 48 hours of case detection continues. Adjacent districts and states have been alerted on the need to be vigilant for any suspected case and to take appropriate public health actions. WHO is working closely with the national authorities and providing technical support to the health authorities in the form of guidelines and tools on meningococcal disease. WHO is providing inputs to the technical working group to assist with surveillance, early detection, laboratory, case management, prevention and control. WHO is assisting with the epidemiological analysis and in improving preparedness and response.

31 31 Husk kikhostevaksine til voksne som skal ha DT

32 32 Kikhostevaksinasjon i Norge DTP innført i 1952 –hovedmålgruppe: barn under 2 år –firedosersprogram til 1984 –helcellevaksine til og med 1997 acellulær kikhostevaksine fra 1998 –kombinert difteri, tetanus, kikhoste, polio og Hib-vaksine –3 doser ved 3, 5 og 12 mndr

33 33 Aldersfordeling og kikhostevaksineeffekt 1997-98 MSIS, Folkehelsa; Bjørn Iversen

34 34 Kikhoste meldt MSIS 1975 - 2004

35 35 Rabies 2002 (ith 2003)

36 36 Rabies zoonose Asia, Afrika, Sør-Amerika, mindre grad øst- Europa effektiv vaksine finnes posteksponeringsvaksinasjon uansett tidligere vaksinasjon - posteksposisjonelt haster profylaksen! vurdere vaksine til ”halvstore” barn lav risiko for reisende, vanligvis nok å fortelle om risiko og evt. tiltak –unngå kontakt med hunder og andre dyr i utlandet!

37 37 Dog bite


Laste ned ppt "1 Folkehelseinstituttet informerer Vi har vel ikke glemt polio og meslinger? Meningokokkvaksine – aktuell reisevaksine i nye sammenhenger Nytt internasjonalt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google