Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

9 Valg av lekdommere, Mandal 4. juni 2007 Terje Karterud, rådgiver Domstoladministrasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "9 Valg av lekdommere, Mandal 4. juni 2007 Terje Karterud, rådgiver Domstoladministrasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 9 Valg av lekdommere, Mandal 4. juni 2007 Terje Karterud, rådgiver Domstoladministrasjonen

2 9 Tema som skal behandles 2 nProsedyrer ved valget nSammensetningen av utvalgene nAntallet lekdommere nValgbarhet nFunksjonstid nOpplysningene i listen over lekdommere nSærlige utvalg nBestemmelsene for forliksrådet tas sammen med bestemmelsene for lekdommere

3 9 Prosedyrer ved valget 3 §§ 66, 68 og 74 Utgangspunkt: Ingen vesentlige endringer Ved valget i 2007 følges de gamle fristene Kun endelig frist, mellomfrister implisitt Etter kommunevalget i 2011 forskyves fristene til høsten etter kommunevalget Fritak for valg Ingen kan velges til mer enn et utvalg

4 9 Sammensetningen av utvalgene 4 n§ 67 nAllsidig sammensetning nBest mulig representere alle deler av befolkningen nKommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater

5 9 Antallet lekdommere 5 n§§ 64 og 65 nDomstolleder skal gi kommunene melding om ønsket antall nNye måter å beregne antallet lekdommere på og trekking til den enkelte sak kan redusere størrelsen på utvalgene

6 9 Valgbarhet 1 – Oversikt 6 n§§ 70 – 73 nKrav til personen nUtelukkelse på grunn av stilling nUtelukkelse på grunn av vandel nMuligheter for fritak på grunn av helse eller har vært medlem av utvalg i to perioder tidligere nSamme regler for medlemmer av forliksråd bortsett fra nedre aldersgrense og krav til person - § 56

7 9 Valgbarhet 2 – Krav til person § 70 7 nTilstrekkelig norskkunnskaper og personlig egnet nOver 21 år og under 70 år ved valgperiodens start – 1. mai 2008 (Nytt) nIkke fradømt stemmerett (Uendret) nIkke under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene (Nytt) nInnført i folkeregisteret og bosatt i kommunen (Uendret) nNorsk eller nordisk statsborger eller registrert bosatt i riket tre siste år (Uendret) nKun aldersgrensen på 70 år som gjelder for medlemmer av forliksrådet

8 9 Valgbarhet 3 – Utelukket pga stilling § 71 8 nStortingsrepresentanter, inkl vara (Uendret) nPolitisk ledelse i departementene (Utvidet) nFylkesmenn og ass fylkesmenn (Uendret) nUtnevnte og kst dommere og ansatte ved domstolene (Utvidet) nAnsatte i politi, påtalemyndighet og kriminalomsorg (Utvidet) nAnsatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet, Domstoladministrasjonen med styre (Nytt) nAnsatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen (Nytt) nPraktiserende advokater og advokatfullmektiger (Utvidet) nKommunens administrasjonssjef og andre kommunale ansatte som tar direkte del i forberedelse og gjennomføring av valget (Nytt)

9 9 Valgbarhet 4 – Vandel § 72 9 nIdømt ubetinget fengsel i mer enn 1 år nIdømt forvaring eller andre særreaksjoner etter strl § 39- 39c nIdømt ubetinget fengsel under 1 år mindre enn 15 år siden nIdømt betinget fengsel mindre enn 10 år siden nIdømt eller vedtatt bot i tilfelle som kunne føre til fengsel i mer enn 1 år for mindre enn 10 år siden nHar fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse i tilfelle som kunne føre til fengsel i mer enn 1 år for mindre enn 10 år siden nVed samfunnsstraff er det den subsidiære fengselsstraff som teller nVed deldom, blanding betinget/ubetinget fengsel vurderes hver del for seg nKommunen pliktig til å sjekke vandel

10 9 Funksjonstid 10 n§ 66 n4 år nÅrets valg er en overgangsperiode som gjelder fra 1. mai 2008 til 1. januar 2013 nFramtiden: Velges innen 15. oktober året etter kommunevalget og gjelder fra 1. januar det påfølgende år nSamme bestemmelser for medlemmer av forliksrådet - § 57

11 9 Listen over lekdommere 11 n§ 69 nListen skal inneholde følgende opplysninger: nFullt navn nAdresse nFødselsnummer nTelefonnummer nYrke nStilling

12 9 Særlige utvalg 12 nOrdningen opphevet nOppnevnes særskilt for den enkelte sak nKan plukke fra det alminnelige utvalg basert på opplysninger om yrke og stilling

13 9 Oppsummering 13 nIngen vesentlige endringer med hensyn til prosedyrer nMest mulig representativt sammensatte utvalg nAntallet lekdommere blir antagelig redusert nAldersgrense for valgbarhet nKrav til økonomi nUtvidelse av de som er utelukket pga stilling nNye krav til vandel nDenne gangen en overgangsperiode med hensyn til funksjonstid nLovbestemte krav til opplysninger i listen nOrdningen med særlige utvalg opphevet

14 9 Spørsmål? 14 nSpørsmål til det som er tatt opp nDomstoladministrasjonen planlegger å sende informasjonsskriv til kommunene om de nye reglene. Når bør dette skje i forhold til valget?


Laste ned ppt "9 Valg av lekdommere, Mandal 4. juni 2007 Terje Karterud, rådgiver Domstoladministrasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google