Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Future Vision Plan Rotary Foundation mot et nytt århundre 1917 - 2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Future Vision Plan Rotary Foundation mot et nytt århundre 1917 - 2017."— Utskrift av presentasjonen:

1 Future Vision Plan Rotary Foundation mot et nytt århundre 1917 - 2017

2 Hvorfor en ny Plan? Nåværende fond oppleves tungrodd og vanskelig For tidkrevende behandling av søknader Ønske om et tilpasset fond Matching Grant fra 1965 til 2000 = 35 år – 10.000 grants Matching Grant fra 2000 til 2004 = 4 år – 10.000 grants

3 Bakgrunn Mange arbeidsgrupper har jobbet med forslag Ca 10.000 rotarianere ble spurt om hvilke tilpasninger som var de vikstigste Rotarianere ønsket: – Bedre balanse mellom lokale og internasjonale prosjekter – Forenkling – Eierskap til TRF

4 Fremtidens 2 «grants» (brukt engelsk betegnelser ettersom det er de vi kjenner best) District Grants Rotary Grants for University Teachers Ambassasorial sholarships Group Study Exchange Regional Scholar Seminar Grants District Simplified Grants Smaller Matching Grants Volunteer Service Grants Disaster Grants Global Grants Academic Year ambassodorial scholarship Group Study Exchange 3-H grants Rotary centers for International Studies «peace studies».

5 Fordeler Forenkling – kun to typer «grants» – District grants – Global Grants Polio kampanjen fortsetter som før Fredsstudiene fortsetter som før Distriktene får «utvidet sjølvråderett»

6 Det viktigste Suksesskriteriene for TRF er AV ROTARIANERE vurdert til å være – Utryddelse av Polio – TRF skal være førstevalg for globale prosjekter – Fondet skal være anerkjent som et solid og sikkert fond

7 Fokusområdene Konfliktløsning og fredsfremmende arbeid Forebygge og behandle sykdommer Rent vann og bedre sanitære forhold Bedre forhold for mor og barn Grunnleggende skolegang og kamp mot analfabetisme Økonomisk utvikling og samfunnsutvikling

8 Lovrådet 2007 Vedtak om å sette i gang pilotprosjekt Ca 100 av over 530 distrikter deltar i pilotprosjektet som startet 1 juli 2010 3 – årig prosjekt FVP blir implementert etter evaluering i 2013 Pilotdistriktene vil påvirke endelig utforming av framtidens TRF

9 District Grants Ordningen blir tilnærmet dagens DSG (District Simplified Grants). 50% av DDF fondet (mot dagens 20%) kan brukes til DSG Søknader behandles lokalt Ingen «matching» fra TRF Kan brukes nasjonalt og internasjonalt Mer fleksibelt enn dagens system

10 Global Grants Brukes innen de 6 fokusområdene og blir tilnærmet lik dagens Matching Grants Brukes på større prosjekter. Mellom USD 15.000 og 200.000 fra klubb/distrikt – Matches av TRF

11 Diverse GSE og ambassadorial scholarship kan gå under begge grants VSG (volunteer service grants) under distrikt grant Recognition points registreres på den enkelte giver Det legges opp til større prosjekter via Global Grants og de mindre via District Grants

12 Mulige utslag Det vil gi ulike utslag for de forskjellige distriktene. Lav innbetaling gir ikke mye tilbake som distriktet styrer selv Prosjektene blir større og mer ressurskrevende, men gir større tilfredshet og bedre effekt «vi ser resultater, og flere blir kjent med Rotary» Enklere – mer eierskap – raskere behandling for distrct grants (de minste prosjektene)

13 Spennende utfordring Future Vision Plan skal vise vei inn i et nytt århundre for The Rotary Foundation Mer «sjølråderett» Større utfordringer i forhold til samarbeid Muligheter


Laste ned ppt "Future Vision Plan Rotary Foundation mot et nytt århundre 1917 - 2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google