Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Telemarksforsking-Bø Interkommunalt samarbeid - for puslete? Hvilke grep kan kommunene ta? Innlegg på konferansen ”Samarbeid i kommunene” Saltstraumen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Telemarksforsking-Bø Interkommunalt samarbeid - for puslete? Hvilke grep kan kommunene ta? Innlegg på konferansen ”Samarbeid i kommunene” Saltstraumen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Telemarksforsking-Bø Interkommunalt samarbeid - for puslete? Hvilke grep kan kommunene ta? Innlegg på konferansen ”Samarbeid i kommunene” Saltstraumen 23.01.03 Karl Gunnar Sanda, Telemarksforsking-Bø

2 Telemarksforsking-Bø Kommunesektor i sterk omstilling og med store utfordringer n Generelt vanskelig kommuneøkonomi - behov for å spare n Småkommuneproblematikk - kompetanse, befolkningsnedgang n Stadige konflikter mellom stat og kommunene - staten ”detaljstyrer” og ”gir ikke nok penger” og kommunene ”syter” n En svekket fylkeskommune som må bevise sin berettigelse n En gryende debatt: Trenger vi egentlig kommunene til å levere velferdstjenester når staten både finansierer og bestemmer hvordan tjenestene skal være? n Er alternativene større kommuner som kan ta tilbake makta fra staten - eller lokalistiske kommuner der staten tar seg av velferdstilbudet? n Eller kan et alternativ være et styrket interkommunalt samarbeid?

3 Telemarksforsking-Bø Alternativ? Ja, hvis... n..man virkelig ønsker å bruke samarbeid som virkemiddel der det er rasjonelt og fornuftig n..man blir enige om felles strategi og målrettet innsats n..man er villig til å gi fra seg makt og ressurser til det interkommunale systemet for at det skal fungere effektivt n..man kommer fram til pragmatiske rutiner for det uløselige dilemmaet mellom styring/kontroll og effektivitet n..man finner at verdien av å opprettholde eksisterende kommunale enheter er verdt disse ”ofrene” n Ellers blir det for spedt, og kritikerne får rett i at det ikke er særlig til alternativ.......

4 Telemarksforsking-Bø Typer av interkommunalt samarbeid

5 Telemarksforsking-Bø Gode ytre struk- turer på plass n 52 regionråd i 1999 75% av komm. n 63 regionråd i 2002 n Flere i kjømda n Konturene av en struktur med 100 Storkommuner/småfylker?

6 Telemarksforsking-Bø Samarbeidsstatus 2002/3 n Samarbeidet om ”utenrikspolitikken” er vellykket for regionrådene n Interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon har til nå vært for puslete og man utnytter åpenbart ikke potensialet n Mange eksempler på gode enkeltprosjekt - men det blir mye av ”det samme gamle og ikke så forplikende” n Lite samarbeid innen de lokalpolitisk/økonomisk viktige kjerneområdene n Kritiske faktorer: forankring, ”trykk” på gjennomføring, ledelse n Og: Er det symptomatisk at det tette samarbeidet mellom Ramnes og Våle endte opp i den første frivillige sammenslåingen - Re?

7 Telemarksforsking-Bø Det handler om vilje… ”Et sterkere interkommunalt samarbeid kommer ikke som resultat av et avansert teknokratisk- byråkratisk arbeid. Det handler ikke om matematikk, ingeniørkunst eller andre vanskelige utredninger. Det handler om vilje, vilje og atter vilje. Vi kommer ikke av flekken før vi selv vil det. Så lett og så vanskelig er det. Vil vi?” (Narvik-rådmann Sverre Mogstad i Fremover 3.5.01)

8 Telemarksforsking-Bø …og om å velge en av tre alternative strategier for å hente ut stordriftsgevinster n Strategiske og omfattende samarbeider under regionrådsparaplyen - krever vilje, felles mål og strategier, fordeling av godene, evne til å glede seg over naboens suksess, jussavklaring, ….og tålmodighet n Salten Forvaltning IKS/konkurranseutsetting/markedet - løsning som binder sterkere til masta gjennom juridiske avtaler, og som innebærer større eller mindre grad av lokalpolitisk abdikasjon n Danne en eller flere storkommuner i Salten - med de fordeler og ulemper det måtte medføre

9 Telemarksforsking-Bø Regionrådsstrategien - hvordan lykkes (1)? n Interkommunale møteplasser - pol. & adm. n Visjon for samarbeidet - en viljeserklæring n Strategisk plan for gjennomføring n Bygg regionale holdninger gjennom bevisstgjøring og informasjon n Regionrådet som strateg og koordinator for det ”innenrikspolitiske” samarbeidet

10 Telemarksforsking-Bø Regionrådsstrategien - hvordan lykkes (2)? n Velg ut gode samarbeidsprosjekter n Sørg for rettferdig fordeling mellom kommunene n Sørg for god forankring dypt nede i organisasjonen både politisk og administrativt for å unngå backlash og sabotasje n Legg trykk på gjennomføringen n Fokuser på lederroller og gjennomføringsansvar

11 Telemarksforsking-Bø Salten Forvaltning IKS o.l. n IKS-loven var ikke ment for denne typen brede oppgaver, men kan godt brukes! n Uklar rettstilstand vil føre til at samarbeidsfeltet vil bli dominert av vertskommuneordninger eller IKS’er - § 27- samarbeid er på veg ut (?) n Mange særlovsdepartementer vil måtte utfordres ! jfr formålsparagrafen til Salten forvaltning n Vil lokalpolitikerne akseptere å bli representert av et fåtall i representantskapet når kjerneområdesakene skal behandles? n Spennende modell som fortjener en sjanse til utprøving!

12 Telemarksforsking-Bø Økonomiske insentiver frister ikke til (småkommune-)sammenslåing n Staten: ”Vil du ha to sjokolader i dag eller en i morgen? - men den i morgen er mye sunnere for deg, altså!” n Småkommunetilskudd forsvinner ved sammenslåing n Hvis man klarer å hente ut stordriftsfordeler gjennom samarbeid, får man dobbelt gevinst ved at man beholder småkommunetilskuddene.

13 Telemarksforsking-Bø Konsekvenser for årlig rammetilskudd HAF - samt mulige tilpasningsalternativer for utgiftene 15,0 mill kr per år Rammetilskot H+A+F Rammetilskot HAF 20022012 6,7 mill kr per år 18,2 mill kr per år 3,2 mill kr per år 2016 ssb ”ideal” ”dette går ikke så bra”

14 Telemarksforsking-Bø Salten n 10 kommuner n Meløy/Saltdal i sør - Hamarøy i nord. n 75.000 innbyggere n Bødø 40.000 n Fauske 9.700 n Beiarn 1.400 n Skjerstad 1.100


Laste ned ppt "Telemarksforsking-Bø Interkommunalt samarbeid - for puslete? Hvilke grep kan kommunene ta? Innlegg på konferansen ”Samarbeid i kommunene” Saltstraumen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google