Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Finnmark HF Nye Kirkenes sykehus Møte i styringsgruppen 13 desember 2012 Plassering av bygget på tomten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Finnmark HF Nye Kirkenes sykehus Møte i styringsgruppen 13 desember 2012 Plassering av bygget på tomten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Finnmark HF Nye Kirkenes sykehus Møte i styringsgruppen 13 desember 2012 Plassering av bygget på tomten

2 Tomten

3 Opprinnelig plassering ved Andrevann

4 Kvartærgeologisk kart

5 Grunnforhold, fjelldybder
Momenter ved plassering av bygget Fundamenteringsprinsipper Masseutskifting eller utgraving for bygget Tilbakefylling utenfor bygget Eventuell vanntett støp Vann i byggegropen i byggetiden Konsekvenser ved senere utvidelse Sårbarhet ved flom Forholdene for infrastruktur Veier og plasser. -8 -9 7 - 7 -7 -3

6 Forslag til ny plassering av bygget

7

8

9

10 Ny situasjonsplan

11 Kostnader Skisseprosjekt 2010 Forprosjekt 2012 Bygning
Vannulempe i byggetiden 2 Grunnarbeider bygning 11,4 18,5 Fundamenter, vegger, gulv på grunnen 24,5 33,7 Tomtearbeider Veier, plasser, masseforflytning, 10,6 12,6 Infrastruktur 1,9 Utomhusanlegg, landskap 8,8 Infrastruktur utenfor tomten 24,8 7,8 Sum 82,0 85,3 Differanse 3,3 Kostnader i MNOK, pr. 2010, skisseprosjekt

12 Konklusjon Kostnadsmessig bedre enn som opprinnelig foreslått ved Andrevann Gir i sum noe høyere kostnader, 3,3 MNOK, enn ved Tredjevann Mindre risiko vedrørende arbeider i grunnen enn som opprinnelig foreslått ved Andrevann Andre landskapskvaliteter enn som opprinnelig foreslått ved Andrevann Bedre og friere utvidelsesmuligheter enn som opprinnelig foreslått ved Andrevann


Laste ned ppt "Helse Finnmark HF Nye Kirkenes sykehus Møte i styringsgruppen 13 desember 2012 Plassering av bygget på tomten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google