Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Konsortieavtaler - kunnskap og kapital Ove Sundby Oslo, 18. februar 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Konsortieavtaler - kunnskap og kapital Ove Sundby Oslo, 18. februar 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Konsortieavtaler - kunnskap og kapital Ove Sundby Oslo, 18. februar 2005

2 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum There is no serials crisis… What there is, is a library funding crisis”.

3 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 1975 - 1995 fra 39 USD til 284 USD (630 %) STM tidsskrift (altså tidsskrift innen vitenskapelige, teknologiske og medisinske emner) har økt i gjennomsnitt med 11 % pr. år fra 1990 til 2000. I 2000 var gjennomsnittsprisen for et STM tidsskrift 974 USD, fem ganger høyere enn for et tidsskrift i humaniora (188 USD).

4 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ”I think scientists all over the world would be shocked to realize what a phenomenally lucrative business scientific publishing can be”. Nicholas Cozzarelli, sjefredaktør for Proceedings of the National Academy of Science

5 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 2003 - 168 677 trykte og 100 696 elektroniske tidsskrifter 2002 - 158 694 trykte og 56 850 elektroniske tidsskrifter Økning i antall elektroniske tidsskrifter 77 %.

6 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum one source must-haves

7 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ”We must put a stop to the way that scarce public resources are used; first to fund research and then again to pay to be able to read the results of that same research”. Arild Bjørndal

8 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum *elektroniske tidsskrift – hvor Elsevier/ Science Direct er størst med over 30 deltakende institusjoner *databaser – hvor ISI er størst med i underkant av 100 deltakende institusjoner *elektroniske leksikon som omfatter bl.a. Store Norske og Encyclopedia Britannica *elektroniske bøker – hvor vi har igangsatt noe arbeid knyttet til Kluwers protefølje av e-bøker; SAFARI og OCLCs NetLibrary for universitetsbibliotekene (foreløpig!!) *elektroniske faktaressurser som eksempelvis Grove Music og Grove Art *elektroniske ordbøker som Oxford English Dictionary

9 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum http://www.abm- utvikling.no/prosjekter/Interne/Bibliotek/konsorti eavtaler/index.html

10 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Den respektive lisensavtale skal være rimeligere, og de verdiøkende tjenestene skal være mer gunstige enn det det enkelte bibliotek på egen hånd ville klare å framforhandle

11 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum etablering av konsortieavtaler rundt en pakke unike tidsskrift fra en gitt leverandør etablering av konsortieavtale for en gitt database som kan kjøpes via flere grensesnitt etablering av konsortieavtale for ett område hvor det finnes flere tangerende produkter.

12 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ”. ”…children suddenly given the freedom of a sweet shop will gorge initially far beyond the value of their pocket money before their appetites stabilise”

13 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ”The big deal is like democracy – it’s not a great solution, but it’s the best we have…

14 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bibliotekbudsjetter BibliotekÅrsverkStudUtlånAntall Bind Innkjøp Mill.kr Innkjøp Pr stud UBO18732 037663 8673 474 00046 6241455 UBT15018 909345 7152 681 00035 9381901 UBB10716 722345 3051 727 00023 5071406 UBTØ 69 5 371178 3701 036 00024 5534571 HiO 30 9 022186 144 193 000 3 688 409 HiS 28 7 125124 793 253 000 5 430 762 HiA 24 6 979118 256 262 000 4 968 712 HiBe 21 4 888 96 071 130 000 2 820 577 HiHe 20 3 937 72 542 184 000 2 352 597

15 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Tabell 3: Bibliotekenes vurdering av hvor viktig tilgangen til digitale ressurser er. Hvor viktig er tilgang til digitale ressurser? 1 2 3 4 5 Har ikke tilgang Spørsmål er ikke relevant For skoleelever30368340 For studenter106124028 For lærerer og annet undervisningspersonell0051233216 For forskere101356010 For andre brukere av bibliotektjenester24151323411

16 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Tabell 4: Foretrekker bibliotekets brukere de digitale ressursene fremfor andre og mer tradisjonelle medier? 1 2 3 4 5 Har ikke tilgang Spørsmål er ikke relevant Bibliotekets brukere foretrekker de digitale ressursene 263423603 De digitale ressursene utnyttes godt nok11162813303

17 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Tabell 7: Hvordan markedsfører biblioteket de digitale ressursene? Biblioteket markedsfører de digitale ressursene gjennom: Ja Nei Vet ikke Spørsmålet er ikke relevant Biblioteket informere om digitale ressurser gjennom oppslag og plakater 333802 Biblioteket informerer om digitale ressurser gjennom hjemmesidene sine 66800 De digitale ressursene er en integrert del av tjenestene og kan søkes på parallelt med øvrig litteraturtilbud 541622

18 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Tabell 11. Er bibliotekene fornøyd med de lisensbetingelsene som er oppnådd? JaNeiVet ikkeSpørsmålet er ikke relevant Er bibliotekene fornøyd med lisensbetingelsene som er oppnådd? 2529170

19 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Tabell 15: Prissetting og kostnadsfordeling JaNeiVet ikkeSpørsmålet er ikke relevant Får bibliotekene lavere pris gjennom å delta i konsortieavtalene? 307321 Forventer bibliotekene lavere pris gjennom konsortieavalene? 65102 Er bibliotekene fornøyd med de priser som oppnås gjennom konsortieavtalene? 1633191 Opplever bibliotekene at kostnadsfordelingen er rettferdig? 1517352 Bør kostnadsfordelingen være kjent for bibliotekene som deltar i en konsortieavtale? 61071

20 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Tabell 17: ”Big deal” og ”pay per view” JaNeiVet ikkeSpørsmålet er ikke relevant Er ”big deal” abonnement en fordel for bibliotekene? 1912343 Er ”pay per view” et interessant alternativ? 3322140 Ville bibliotekene foretrekke ”pay per view” fremfor de ”big deal” abonnement som er etablert? 920361 Er ”pay per view” et godt alternativ for de fagområder hvor biblioteket har få brukere? 4210132

21 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Tabell 20: Om forhandlinger JaNeiVet ikkeSpørsmålet er ikke relevant Fungerer samspillet og informasjonsutvekslingen mellom bibliotekene og ABM utvikling i forbindelse med forhandlingene godt 925282 Ønsker bibliotekene å fremme forslag overfor ABM-utvikling eller på annen måte å kunne påirke hvilke nye digitale ressurser som det startes forhandlinger om? 476112 Ønsker bibliotekene å delta i forhandlingene? 134581 Foretrekkker bibliotekene 1 års avtaler på abonnement? 4111140 Foretrekker bibliotekene at avtale om abonnement gjelder for mer enn 1 år? 1335170

22 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Tabell 24: Om ABM utviklings rolle JaNeiVet ikkeSpørsmålet er ikke relevant Ønsker bibliotekene å inngå konsortieavtaler om bruk av digitale ressurser også i fremtiden 65030 Er dagens løsning, med ABM utvikling som adminstrator/sekretariat, en løsning også for fremtiden 60090 Kan andre aktører gjøre denne jobben helt eller delvis 2211340 Tror du bibliotekene er villige til å betale for slike tjenester som ABM utvikling nå leverer? 2416250

23 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Tror ABM må være mye mer forretningsmessige, og mye mer krevende, bestemte og grensesettende i forhandlinger.

24 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ABM-utvikling har ikke ønsket å forhandle avtaler innenfor snevre fagområder. Vi som arbeider i mindre fag-spesifikke bibliotek blir overlatt til oss selv til å skape nettverk som kan ta hånd om dette.

25 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bør også kunne forhandle fram avtaler på vegne av enkeltbibliotek

26 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Noen av dagens avtaler gjelder bare for universitetsbibliotekene. Det er viktig at flere institusjoner får delta i disse avtalene

27 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Prøv å se på deres rolle som forenklende og rådgivende i tillegg til utøvende. Et lite fagbibliotek har veldig lite tid for fundering/studering

28 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Stiller meg noe undrende til ABMs rolle rundt OVID-basene hvor man tydeligvis har overdratt "ansvaret" for disse avtalene til Kunnskapssenteret uten motforestillinger. Ønsker ikke ABM å ha noen nasjonale fellesavtaler på sikt?

29 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum  Vi ønsker raskere informasjon om nyheter. Dessuten ønsker vi at ABM-utvikling skal se på de andre nordiske landene sin praksis og eventuelt vurdere samarbeid for å få et bredere grunnlag å forhandle på.

30 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum  Bravo ABM!

31 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum


Laste ned ppt "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Konsortieavtaler - kunnskap og kapital Ove Sundby Oslo, 18. februar 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google