Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SSB teller og forteller Finn statistikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SSB teller og forteller Finn statistikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 SSB teller og forteller Finn statistikk
Fride Eeg-Henriksen Formidlingsavdelingen Bjørg Glesne Bibliotek og informasjonssenteret

2 Mye tall og statistikk i det offentlige rom
Ved å være gode til å formidle, kan vi unngå å framstå slik som på denne Dagblad-tegningen for våre lesere. Alle dere som er her i dag kommer til å formidle noe mens dere jobber i SSB. Noen av dere skal sikkert skrive artikler til Dagens statistikk, dere skal skrive magasinartikler, notater, dokumentasjonsrapporter, foredrag eller brev. Derfor er det relevant for alle å vite mer om god formidling. Og fordi jeg har erfaring fra avisverden, bruker jeg nok mange eksempler fra artikler. Når har vi lykkes med god formidling? Er det når VG bruker vår statistikk til å lage ett førstesideoppslag om økte lønninger for industriarbeidere og rekordstort aksjeutbytte for norske husholdninger i november som skriker til oss fra avisstativene. Er det når de politiske partiene slår i bordet under forhandlingene med fakta fra SSB som viser at en lov må endres fordi tallene synliggjør at loven ikke virker? Eller er det når kvinnen i gata surfer seg inn på våre sider for å sjekke hva barnet skal hete og tilfeldigvis finner en artikkel om dårligere barnehagedekning som igjen fører til diskusjoner på hennes arbeidsplass og kanskje ett illsint brev til bydelen? God formidling er blant annet når hun som leser artikkelen føler at hun har lært noe. At hun er blitt nysgjerrig, informert, opprørt eller overrasket. Å ”treffe” leseren er viktig.

3 En institusjon som teller – og forteller
Offisiell statistikk og analyser basert på denne, skal dekke allmennhetens, næringslivets og myndighetenes behov for kunnskap om samfunnets struktur, utvikling og virkemåte Slik kunnskap styrker demokratiet For å fylle sin oppgave må offisiell statistikk utarbeides på uavhengig grunnlag, ha høy kvalitet og spres vidt som et felles gode for samfunnet Myter om statistikk Pene målsettinger Ingen selvfølge Jernteppet

4 Statistikk- ulike betydninger
Samme språklige rot som stat- utvikling i symbiose tallet verbale beskrivelser- stater, styreform, kultur, landskap Siden midten av 1800-tallet- tabellariske framstillinger- sosiale og økonomiske forhold- til administrativt bruk Nyere: Statistikk som matematisk formulerte metoder- sannsynlighetsregning Også: Statistikk og analyse

5 Oppgaver Det sentrale organ for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk Datakildene administrative registre spørreundersøkelser bedrifters og kommuners datasystemer Produserer statistikk Analyserer Forsker (stort forskningsmiljø) Formidler statistikk og analyser

6 Styring og lokalisering
Egen lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå Faglig uavhengig institusjon, eget styre Administrativt underlagt Finansdepartementet 70 prosent statsoppdrag, 30 prosent brukerfinansiering Én institusjon, 950 ansatte, i Oslo og Kongsvinger 150 intervjuere Ikke alle land har egen lov

7 SSBs verdigrunnlag Uavhengig Høy kvalitet Fellesgode
SSB bestemmer hvilke statistikker som skal lages, hvordan de skal lages og hvordan de skal presenteres Forutsigbar Ingen får se statistikken på forhånd SSB beskriver utviklingen – vi foreslår ikke tiltak og vi mener ikke noe om tiltak Høy kvalitet Internasjonale retningslinjer Fellesgode Ingen eksklusivitet for noen De som betaler, betaler for at vi skal lage et fellesgode Alt på ssb.no – gratis

8 Tiltro til SSB Over 70 prosent av befolkningen har stor tiltro til SSB, viser MMIs siste undersøkelse om befolkningens tiltro til 27 ulike norske institusjoner. Viktig å opprettholde tilliten for at vi skal få data inn, og for at brukerne skal tro på statistikken 70 prosent av befolkningen har stor tiltro til Statistisk sentralbyrå, viser MMIs siste undersøkelse om befolkningens tiltro til 27 ulike norske institusjoner. Dette er omtrent samme andel som tidligere, og plasserer SSB på en sjuendeplass etter politiet, forbrukerombudet, NRK, bankene, utdanningssystemet og TV2. Siden SSB ble med i undersøkelsen, har om lag to tredjedeler oppgitt å ha "ganske stor" eller "svært stor" tiltro til oss. 14 prosent sier de har "liten" og 3 prosent har "ingen" tiltro til SSB. Som tidligere er det også denne gangen en relativt stor andel av de spurte (14 prosent) som sier at de ikke har noen oppfatning av SSB ("vet ikke/ubesvart"). Utelater vi denne gruppen og rangerer på grunnlag av dem som faktisk har en oppfatning, kommer SSB på en tredjeplass. Det er særlig personer med høy utdanning/inntekt og de som bor i Oslo som har stor tillit til SSB Som i tidligere undersøkelser er det særlig personer med høy utdanning/inntekt som har stor tillit til SSB. Diagrammet uttrykker noe av det viktigste for SSB: At vi er avhengig av tillit i befolkningen. Tillit til at opplysningene folk gir oss, blir behandlet forsvarlig, og tillit til at resultatene vi presenterer, er til å stole på. Disse resultatene kan bety at vi har gjort et inntrykk på folk inntrykket har vært godt Men vi kan ikke vente at folk skal ha stor tillit til oss hvis de for eksempel ikke forstår hva statistikken betyr, hvis språket er for vanskelig eller tabeller og artikkel forteller to ulike ting. Tillit er ikke noe man får, men noe man fortjener.

9 Formidlingsstrategi Hovedkanalen er ssb.no, alt der gratis (pioner)
Papir- også på web Ingen eksklusivitet for noen, likebehandling Selvbetjening fra databaser: Statistikkbanken Mer dokumentasjon Mer analyser Internasjonale sammenligninger Mer detaljert statistikk Foregangsinstitusjon gratisprinsippet, ikke lukkede betal databasre parallellpublisering betalte abonnementer og papirpublikasjoner

10 Kort historisk overblikk
1769 Den første folketellingen 1797 Et eget statistikkontor i Finansdepartementet 1876 Statistisk sentralbyrå etablert som egen institusjon 1907 Den første statistikkloven 1953 Bedriftsregisteret 1964 Personregisteret 1989 Ny statistikklov 1993 EØS - avtalen knytter SSB til EUs statistiske system 2001 Folke- og boligtelling

11 Samfunnsmessige og forvaltningsbehov over tid
Administrative behov- navnelister- beskatning, militær mannskapsutskrivning Befolkningen som ressurs for staten Sosialstatistikk Miljøstatistikk Likestillingsstatistikk IKT- statistikk Framtiden?

12 Oppslag på ssb.no 54 millioner i 2005, 43 millioner i 2004, 38 millioner i 2003 Rundt oppslag i døgnet hittil i år To av ti treff på navnesidene I fjor var det 43 millioner oppslag på våre websider, mens det i 2003 var 38 millioner Rundt oppslag i døgnet hittil i år To av ti treff er på navnesidene treff den dagen navnestatistikken ble lagt frem

13 Hvordan finne fram på ssb.no
Temasidene- bred oversikt Statistikkområder A til Å, ulike stikkord, Søkefeltet, enkelt og avansert Dagens statistikk Historisk statistikk Statistisk årbok, stikkordliste, kilde i tabellene Nyttig- litt av hvert Kontakter- bibliotek og informasjonssenter om du ikke finner fram

14 Publisering fra SSB alle papirpublikasjoner på ssb.no
Gamle publikasjoner for aktuell statistikk: ssb.no for analyser: ssb.no og papirpublikasjoner for historisk statistikk: ssb.no og papirpublikasjoner

15 Dagens statistikk Ny statistikk Hver virkedag kl 10 - presis
Kalender, forhåndsvarsles (jfr uavhengigheten) Tekst med figurer, små tabeller Kontaktpersoner Faste tabeller, nederst og venstre marg Statistikkbanken for egne tabeller, venstre marg Om statistikken, venstre marg Tidligere publiseringer, venstre marg Ref. til relevant temaside, venstre marg

16 Statistikkbanken sett sammen egne tabeller
et supplement til den eksisterende publiseringen på ssb.no Alle tall fra Dagens statistikk skal være i banken ved publisering- mål, på vei mot det selvbetjening fra databaser, fleksibelt Statistikkbanken

17 Dokumentasjon fra SSB ssb.no Norges offisielle statistikk (NOS)
Dokumentasjon/hovedresultater Statistisk årbok Standarder Statistisk månedshefte – kun på ssb.no Regionalstatistikk - nedlagt Historisk statistikk 1994

18 Analyser/kommentarer
ssb.no SSBmagasinet (kun elektronisk) Statistiske analyser Dette er Norge Samfunnsspeilet Økonomiske analyser (Economic Survey kun elektronisk) Sosiale og økonomiske studier Rapporter Discussion Papers/Notater/Documents

19 Bibliografier - dekker kun papirutgivelser
Årlig publikasjonsoversikt på papir (til 2004) Publikasjoner på ssb.no (studentoppgave) Publikasjoner på ssb.no - Etter serie Alfabetisk Parallellpublisering på ssb.no fra webbens tid (1995-) Eldre publikasjoner scannes inn, plan (gullgruve)

20 Internasjonal statistikk
Statistikk fra ett land Velg fortrinnsvis nasjonal kilde gir ferskere data mer detaljerte data Statistikk fra flere land Bruk internasjonale kilder som OECD, EUROSTAT, FN gir sammenlignbare data


Laste ned ppt "SSB teller og forteller Finn statistikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google