Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 SSB teller og forteller Finn statistikk  Fride Eeg-Henriksen  Formidlingsavdelingen  Bjørg Glesne  Bibliotek og informasjonssenteret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 SSB teller og forteller Finn statistikk  Fride Eeg-Henriksen  Formidlingsavdelingen  Bjørg Glesne  Bibliotek og informasjonssenteret."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1 1 SSB teller og forteller Finn statistikk  Fride Eeg-Henriksen  Formidlingsavdelingen  Bjørg Glesne  Bibliotek og informasjonssenteret

3 2 Mye tall og statistikk i det offentlige rom

4 3 En institusjon som teller – og forteller Offisiell statistikk og analyser basert på denne, skal dekke allmennhetens, næringslivets og myndighetenes behov for kunnskap om samfunnets struktur, utvikling og virkemåte Slik kunnskap styrker demokratiet For å fylle sin oppgave må offisiell statistikk utarbeides på uavhengig grunnlag, ha høy kvalitet og spres vidt som et felles gode for samfunnet

5 4 Statistikk- ulike betydninger Samme språklige rot som stat- utvikling i symbiose 1700-1800- tallet verbale beskrivelser- stater, styreform, kultur, landskap Siden midten av 1800-tallet- tabellariske framstillinger- sosiale og økonomiske forhold- til administrativt bruk Nyere: Statistikk som matematisk formulerte metoder- sannsynlighetsregning Også: Statistikk og analyse

6 5 Oppgaver Det sentrale organ for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk Datakildene – administrative registre – spørreundersøkelser – bedrifters og kommuners datasystemer Produserer statistikk Analyserer Forsker (stort forskningsmiljø) Formidler statistikk og analyser

7 6 Styring og lokalisering Egen lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå Faglig uavhengig institusjon, eget styre Administrativt underlagt Finansdepartementet 70 prosent statsoppdrag, 30 prosent brukerfinansiering Én institusjon, 950 ansatte, i Oslo og Kongsvinger 150 intervjuere

8 7 SSBs verdigrunnlag Uavhengig –SSB bestemmer hvilke statistikker som skal lages, hvordan de skal lages og hvordan de skal presenteres –Forutsigbar –Ingen får se statistikken på forhånd –SSB beskriver utviklingen – vi foreslår ikke tiltak og vi mener ikke noe om tiltak Høy kvalitet –Internasjonale retningslinjer Fellesgode –Ingen eksklusivitet for noen –De som betaler, betaler for at vi skal lage et fellesgode –Alt på ssb.no – gratis

9 8 Tiltro til SSB Over 70 prosent av befolkningen har stor tiltro til SSB, viser MMIs siste undersøkelse om befolkningens tiltro til 27 ulike norske institusjoner. Viktig å opprettholde tilliten for at vi skal få data inn, og for at brukerne skal tro på statistikken

10 9 Formidlingsstrategi Hovedkanalen er ssb.no, alt der gratis (pioner)ssb.no Papir- også på web Ingen eksklusivitet for noen, likebehandling Selvbetjening fra databaser: Statistikkbanken Mer dokumentasjon Mer analyser Internasjonale sammenligninger Mer detaljert statistikk

11 10 Kort historisk overblikk 1769Den første folketellingen 1797 Et eget statistikkontor i Finansdepartementet 1876Statistisk sentralbyrå etablert som egen institusjon 1907Den første statistikkloven 1953Bedriftsregisteret 1964Personregisteret 1989Ny statistikklov 1993 EØS - avtalen knytter SSB til EUs statistiske system 2001 Folke- og boligtelling

12 11 Samfunnsmessige og forvaltningsbehov over tid Administrative behov- navnelister- beskatning, militær mannskapsutskrivning Befolkningen som ressurs for staten Sosialstatistikk Miljøstatistikk Likestillingsstatistikk IKT- statistikk Framtiden?

13 12 Oppslag på ssb.no 54 millioner i 2005, 43 millioner i 2004, 38 millioner i 2003 Rundt 150 000 oppslag i døgnet hittil i år To av ti treff på navnesidene

14 13 Hvordan finne fram på ssb.no Temasidene- bred oversikt Statistikkområder A til Å, ulike stikkord, Søkefeltet, enkelt og avansert Dagens statistikk Historisk statistikk Statistisk årbok, stikkordliste, kilde i tabellene Nyttig- litt av hvert Kontakter- bibliotek og informasjonssenter om du ikke finner fram

15 14 Publisering fra SSB alle papirpublikasjoner på ssb.no –Gamle publikasjoner for aktuell statistikk: ssb.no for analyser: ssb.no og papirpublikasjoner for historisk statistikk: ssb.no og papirpublikasjoner

16 15 Dagens statistikk Ny statistikk Hver virkedag kl 10 - presis Kalender, forhåndsvarsles (jfr uavhengigheten) Tekst med figurer, små tabeller Kontaktpersoner Faste tabeller, nederst og venstre marg Statistikkbanken for egne tabeller, venstre marg Om statistikken, venstre marg Tidligere publiseringer, venstre marg Ref. til relevant temaside, venstre marg

17 16 Statistikkbanken sett sammen egne tabeller et supplement til den eksisterende publiseringen på ssb.no Alle tall fra Dagens statistikk skal være i banken ved publisering- mål, på vei mot det selvbetjening fra databaser, fleksibelt Statistikkbanken

18 17 Dokumentasjon fra SSB ssb.no Norges offisielle statistikk (NOS) Dokumentasjon/hovedresultater Statistisk årbok Standarder Statistisk månedshefte – kun på ssb.no Regionalstatistikk - nedlagt Historisk statistikk 1994

19 18 Analyser/kommentarer ssb.no SSBmagasinet (kun elektronisk) Statistiske analyser Dette er Norge Samfunnsspeilet Økonomiske analyser (Economic Survey kun elektronisk) Sosiale og økonomiske studier Rapporter Discussion Papers/Notater/Documents

20 19 Bibliografier - dekker kun papirutgivelser Årlig publikasjonsoversikt på papir (til 2004) Publikasjoner 1828-1976 på ssb.no (studentoppgave) Publikasjoner 1828-1976 Publikasjoner 1977-1996 på ssb.no Publikasjoner 1977-1996 - Etter serie -Alfabetisk Parallellpublisering på ssb.no fra webbens tid (1995-) Eldre publikasjoner scannes inn, plan- 2014 (gullgruve)

21 20 Internasjonal statistikk Statistikk fra ett land Velg fortrinnsvis nasjonal kilde - gir ferskere data - mer detaljerte data Statistikk fra flere land Bruk internasjonale kilder som OECD, EUROSTAT, FN - gir sammenlignbare data


Laste ned ppt "1 1 SSB teller og forteller Finn statistikk  Fride Eeg-Henriksen  Formidlingsavdelingen  Bjørg Glesne  Bibliotek og informasjonssenteret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google