Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SIB 5003 BM2 Miljø og ressursteknikk Undervisningsopplegg for våren 2003 Professor Helge Brattebø (fagkoordinator) Institutt for vann og miljøteknikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SIB 5003 BM2 Miljø og ressursteknikk Undervisningsopplegg for våren 2003 Professor Helge Brattebø (fagkoordinator) Institutt for vann og miljøteknikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SIB 5003 BM2 Miljø og ressursteknikk Undervisningsopplegg for våren 2003 Professor Helge Brattebø (fagkoordinator) Institutt for vann og miljøteknikk

2 2 Læringsmål Emnet skal ved problem- og prosjektbasert læring gi studentene en oversiktsforståelse av sentrale miljø- og ressursutfordringer, livsløpstenkning, og tilhørende miljøtekniske strategier innen bygningsingeniørfagene. Innhold –Tema A: Miljø- og ressursbruk i bygninger – 4 uker reell tid (Uke 3-6) –Tema B: Vannressurser og vannforurensning – 6 uker reell tid (Uke 7-12) –Tema C: Avfall og gjenvinning – 4 uker reell tid (Uke 13-18)

3 3 Benytter storgrupper, slik som i BM1 Klassen er delt inn i 24 grupper á 5 studenter, og 4 storgrupper á 6 grupper som underveis får noen felles oppgaver i storgruppekollokvier. Storgruppene settes sammen som følger: –Storgruppe I: Består av gruppe 1 - 6 –Storgruppe II: Består av gruppe 7 - 12 –Storgruppe III: Består av gruppe 13 - 18 –Storgruppe IV: Består av gruppe 19 - 24

4 4 Individuell prøving av kunnskaper Det arrangeres en obligatorisk individuell prøve, som en 45 minutters flervalgsprøve (multiple choice) tirsdag 18/3. Denne prøven vil baseres på pensum, forelesninger og prosjektarbeidet for temaene A og B. Oppnådd poengsum fra denne prøven konverteres til delkarakter som utgjør 25% av samlet karakter i faget.

5 5 Aktiviteter i Tema A Prosjekt der studentene foretar en miljø og ressursvurdering av valgt bygning (økoprofilmetodikken) 2 forelesninger 1 gjesteforelesning fra Byggforsk Ekskursjon til byggeprosjekter (spesiell vekt på miljøkrav og miljøtiltak) Storgruppekollokvier med presentasjon av gruppearbeider

6 6 Prosjektoppgave Tema A 1.Gi en generell, kortfattet oversikt over miljømessige utfordringer for bygninger i hele livsløpet. 2.Gjennomfør en miljøvurdering for en konkret bygning ved bruk av metoden ”Økoprofil for bolig”. 3.Gjennomfør overslagsberegninger for dimensjonerende effektbehov og årlig energibehov til oppvarming og ventilasjon for den samme bygningen ved bruk av regnereglene i NS 3031. 4.Gjør en vurdering av aktuelle/mulige forbedringstiltak for den undersøkte bygningen.

7 7 Aktiviteter i Tema B Et todelt prosjekt der studentene: B1) foretar målinger og vurderinger av spredning av punktutslipp til Nidelva, og B2) lærer om hvordan vannressursene i en by forvaltes og hvordan forvaltningen er forskjellig avhengig av hvilken vannressurssituasjon byen befinner seg i. Arbeidet knyttes til faktiske forhold i Trondheim, Oslo og Osaka Feltarbeid med registrering og måling (Geomatikk i kombinasjon med vannføringsmodell for Nidelva) 3 forelesninger Storgruppekollokvier med presentasjon av gruppearbeider

8 8 Prosjektoppgave Tema B B1 – Utslipp til Nidelva –Posisjonering av utslipp til Nidelva ved GPS og PDA –Måling av tverrfprofil og strømning i Nidelva –Lage et 3D digital kart (ArcView) –Hydraulisk simulering og beregning –Resultatvisning av spredning på digitalt kart B2 – Vannressurser i Oslo og Osaka –Beskrive vannressursutfordringene for disse stedene –Drøfte forhold vedr. vannforsyning og avløp –Prioritere problemstillinger ved egne vurderinger –Beskrive strategier og tekniske tiltak –Komparativ vurdering mellom Oslo og Osaka

9 9 Aktiviteter i Tema C Prosjekt der studentene kartlegger og vurderer system for avfall og gjenvinning i Trondheim pluss en valgt kommune Feltarbeid med intervju og informasjonsinnhenting hos aktører i systemet for Trondheim 3 forelesninger Storgruppekollokvier med presentasjon av gruppearbeider

10 10 Prosjekt Tema C 1.Gi en kort redegjørelse for hva din gruppe mener er hovedutfordringen på avfallssektoren i Norge i dag. 2.Velg ut en interessant aktivitet/aktør innen avfallssystemet i Trondheim, forklar hva som faktisk foregår her, og vurder på hvilken måte denne aktiviteten stiller krav til eller påvirker resten av systemet. Baser vurderingene på besøk, oppfølgingssamtaler og informasjon fra personer i tilknytning til den valgte aktiviteten/aktøren. 3.Beskriv hele systemet for forbruksavfall i Trondheim og en annen valgt kommune (teknisk og organisatorisk), og vurder sterke og svake sider ved systemene i hver av disse to kommunene i forhold til hverandre og i lys av nasjonale målsetninger for avfallssektoren.


Laste ned ppt "1 SIB 5003 BM2 Miljø og ressursteknikk Undervisningsopplegg for våren 2003 Professor Helge Brattebø (fagkoordinator) Institutt for vann og miljøteknikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google