Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 TBS, NTNU NMD 2009 MARINE MÅLESERIER 1963 - 2009 Trondhjem Biologiske Stasjon har 110-års jubileum i 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 TBS, NTNU NMD 2009 MARINE MÅLESERIER 1963 - 2009 Trondhjem Biologiske Stasjon har 110-års jubileum i 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1 TBS, NTNU NMD 2009 MARINE MÅLESERIER 1963 - 2009 Trondhjem Biologiske Stasjon har 110-års jubileum i 2010

3 2 TBS, NTNU NMD 2009 Trondheimsfjorden er Norges tredje lengste og syvende dypeste fjord. Fra Steinkjær til utløpet er det 13 mil. Den har også den største marine arts- diversiteten blant norske fjorder. Den er svært grundig studert med hensyn til hydrografi og biologi.

4 3 TBS, NTNU NMD 2009 Trondheimsfjorden ligger ved ”Riksveg 1” og har regulære årlige innstrømninger vann av atlantisk opprinnelse og av kyststrømvann.

5 4 TBS, NTNU NMD 2009 Atlanterhavsvann kan presse på utenfra og skvulpe over tersklene innover i fjorden. Dette vanner er salt og tungt og danner bunnvann. Bunnvannsutskifting skjer vanlig- vis ved innstrømninger om våren (atlantisk vann) og høsten (kystvann). Trondheimsfjorden har tre hovedbasseng separert av terskler ved Agdenes, Tautra og Skarnsundet.

6 5 TBS, NTNU NMD 2009 Det generelle strømsystemet i ytre Trondheimsfjord Fløende sjø Fellende sjø

7 6 TBS, NTNU NMD 2009 FF ”Harry Borthen I” (1962 – 2006) FF ”Gunnerus” (2006 - )

8 7 TBS, NTNU NMD 2009

9 8 TBS, NTNU NMD 2009 ROV ”Minerva” ”Sea Bird” hydrografi-sonde ”Gunnerus” utrustning Utrustning for øvrig bl.a.: Dieselelektrisk maskineri Baugtruster Dynamisk posisjonering Olex kartmaskin Multistråle ekkolodd Doppler strømmåler Bunn- og pelagisk trål Fangstsensor utstyr

10 9 "Gunnerus" tar inn reke- trålen etter et hal på 100 m dyp i Verrasundet i indre Trondheimsfjord. Gunnerus” har bunntrål og pelagisk trål

11 10 TBS, NTNU NMD 2009 En fiskeribiologisk og genetisk overvåkningsserie ble startet I 1976 (J. Mork). Serien inkluderer genetiske studier og beregninger av relativ årsklassestyrke for torskestammen i Trondheimsfjorden.

12 11 TBS, NTNU NMD 2009 Clip from Excel spreadsheet with biologic and genetic fish data

13 12 TBS, NTNU NMD 2009 Ved ervervelsen av FF ”Harry Borthen I” i 1962 ble TBS i stand til å vedlikeholde en omfattende og rutinemessig hydrografiserie på 3 faste stasjoner i Trondheimsfjorden. Denne ble koblet til en tilhørende innsamling av plante- og planteplankton.

14 13 TBS, NTNU NMD 2009 Teknisk ansvarlig for innhenting, opparbeiding og kvalitetssikring av hydrografiseriene: Overingeniør Kjersti Andresen, TBS

15 14 Hydrografi i Trondheimsfjorden 1963-2008 Hvor, hva, når og hvordan Ved Kjersti Andresen

16 15 Hydrografistasjoner i Trondheimsfjorden

17 16 F/F ”Harry Borthen I”

18 17 Hva er målt, samlet inn Temperatur Klorinitet, Konduktivitet Oppløst oksygen ml /l Seccidyp Planteplankton Zooplankton

19 18 Temperatur Frem til august 1996 Temperatur måles med 2 vendetermo-metre (F.Gohla, Kiel) montert på Nansen vendevannhentere. Fra september 1996 Sea Bird-CTD-rigg Beregning korrigert snitt-temperatur etter ligning (Siedler 1968) og korrek- sjoner som følger med termometerene eller software i CTD-rigg.

20 19 Konduktivitet 1976 - mars 1993 Konduktivitet med CSIRO Inductively coupled salinometer April 1993 – aug1996 Konduktivitet med Autosal 8400A September 1996  Sea Bird-CTD-rigg Beregning: Saltholdighet ut fra konduktivitet etter ligning UNESCO 1981a

21 20 Saltholdighet (S) Kan beregnes ut fra Konduktivitet Titrering av klorinitet etter Mohr-Knudsen metode Brytningsindeks (refraktometer) Tetthet (areometer)  (Saltholdighet (S) benevnes psu og er ubenevnt)

22 21 Klorinitet 1963 -1976: Titerering av klorinitet etter Mohr-Knudsens metode Beregning S% = 0.03+1.8050 Cl%

23 22 Sigma-t (tetthet) Tettheten beregnes ut fra temperatur og saltholdighet (Millero and Poisson 1981)

24 23 Oppløst oksygen 1963- Winklers metode Red-oks titrering, utført ombord Beregning Støkiometrisk ligning ml oksygen/liter ved standard trykk og temperatur

25 24 Temperatur Røberg 400meter

26 25 Temperatur Røberg 2 meter

27 26 Saltholdighet tre hydrografistasjoner

28 27 Oksygenmetning Løsligheten av oksygen som funksjon av salinitet og temperatur beregnes ut fra ligning gitt av Millero (UNESCO 1973) Oksygenmetnings% beregnes ut fra oksygen målt og løsligheten av oksygen ved målt temperatur og saltholdighet

29 28 O 2 –metning på St 15, Røberg 2 meter

30 29 O 2 -metning i dypvannet på tre stasjoner

31 30 Secchi-skive for måling av”siktedyp” (lysgjennomtrengelighet, turbiditet)

32 31 TBS, NTNU NMD 2009

33 32 TBS, NTNU NMD 2009

34 33 TBS, NTNU NMD 2009

35 34 TBS, NTNU NMD 2009 THANKS FOR YOUR ATTENTION!

36 35 TBS, NTNU NMD 2009

37 36 TBS, NTNU NMD 2009


Laste ned ppt "1 TBS, NTNU NMD 2009 MARINE MÅLESERIER 1963 - 2009 Trondhjem Biologiske Stasjon har 110-års jubileum i 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google