Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Norsk senter for prosjektledelse Et forskningsbasert samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Norsk senter for prosjektledelse Et forskningsbasert samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Norsk senter for prosjektledelse Et forskningsbasert samarbeid med norsk næringsliv og forvaltning

2 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning NSP er en videreføring av PS 2000 Medlems- organisasjoner

3 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Nøkkeltall for PS 2000 39 forskningsprosjekter Ca 50 forskere involvert 11 dr.ing.-stipendiater 349 prosjekt- og hovedfagsoppgaver 6 større konferanser –Ca 1250 konferansedeltakere Et større antall seminar og temadager 28 organisasjoner fra næringsliv og forvaltning –Et svært stort nettverk av personer

4 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Visjon Nasjonal utvikling av kompetanse innen prosjektledelse til medlemmenes nytte og internasjonal faglig anerkjennelse

5 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning “Founding members” Forsvaret - Statens Vegvesen Vegdirektoratet Telenor StatoilStatsbygg Norsk Hydro ASA Norsk senter for prosjektledelse

6 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Medlemmer Kongsberg Gruppen ASA PTL Løken AS Metier Scandinavia AS

7 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Revidert samarbeidsmodell

8 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Hvorfor et slikt samarbeid? Bedrifter og etater kan lære av hverandre Samarbeid mellom akademia og næringsliv/ forvaltning kan gi ny impulser og innovasjoner Bidrar til økt kompetanse Etablere et fagmiljø som ikke er underkritisk Kostnadsdeling og samarbeid om oppgaver som er av felles interesse Påvirke utdanningsopplegg og forskningsaktiviteter i ved norske utdanningsinstitusjoner Internasjonalt kontaktnett

9 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Virksomhetsområder Forskning –Gjennomføring av anvendte forskningsprosjekter med deltagere fra nettverket –Doktorgradsutdanning Utdanning –Bidrag til utvikling innen NTNUs og BIs grunn-, etter- og videreutdanning Nettverk –Temadager, konferanser, nyhetsbrev, web, etc

10 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Forskningsaktiviteten Formål MF 1 MF 2 MF 3 Formålet med NSPs forskningsvirksomhet er økt verdiskapning og bedre konkurranseevne hos medlemmene og deres underleverandører, og samtidig utvikling og vedlikehold av kompetanse på internasjonalt nivå innen prosjektledelse hos NTNU, BI og SINTEF. NTNU og BI skal til enhver tid ha minst to dr. stipendiater innen prosjektledelse som arbeider med problemstillinger av interesse for medlemmene. Det skal hvert år gjennomføres minst to anvendte forsknings- prosjekter med utgangspunkt i problemstillinger fra medlemmene og med aktiv deltagelse fra minst to medlemmer. Resultater fra NSP og PS 2000 skal også spres til andre enn NSPs medlemmer.

11 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Forskningsmodell Arbeidsseminar eller input fra andre forskningsprosjekter Forslag til prosjektbeskrivelse utformes Presentasjon av beskrivelse(r) for styret Prioriteringer gjøres/vedtak fattes Forprosjekter igangsettes Presentasjon av forprosjekt for styret Igangkjøring av hovedprosjekt hvis beslutningsunderlag foreligger Prosjektplan utformes (KTR) Ideer Prioriteringer gjøres/vedtak fattes

12 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Identifiserte forskningsområder (etter medlemskonsultasjoner) Prosjektorganisasjon og samspill –utfordringer og muligheter i å utnytte ulike organisasjons- og samarbeidsformer Virtuelle prosjektorganisasjoner –utfordringer knyttet til globalisering, virtuelle og distribuerte team Business by Projects –utfordringer knyttet til innføring av prosjektbasert forretnings- virksomhet Best Practice in Project Execution –kartlegging av beste praksis og definering av nye oppfølgings- parametre Prosjektstrategier med fokus på kortere gjennomføringstid

13 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Igangsatte prosjekter Intern finansiering Management by Projects –Strategisk prosjektutvikling og -organisering Virtual Project Organisations –Virtuelle prosjektorganisasjoner Managing External Relations –Prosjektet og omverdenen

14 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Igangsatte prosjekter Ekstern finansiering BONUS-prosjektet: Gjennomføring av store prosjekter med fokus på tidligfase og usikkerhetsstyring DEMO 2000: Tidligfase og usikkerhetsstyring for offshore- prosjekter

15 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Utdanningsaktiviteten Formål MU 1 MU 2 MU 3 Formålet med NSPs utdanningsvirksomhet er å sikre at NTNU og BI kan tilby grunnutdanning og etter- og videreutdanning på internasjonalt nivå innen prosjektledelse til norsk næringsliv og forvaltning. Stille forskningsresultater til disposisjon for NTNUs og Bis utdanningsvirksomhet innen prosjektledelse. Stille ressurspersoner fra NSPs nettverk til disposisjon for NTNUs og BIs etter- og videreutdanning. Gjennomføre minst 10 studentarbeider per år hos medlemmene eller utenlandske alliansepartnere.

16 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Nettverksaktiviteten Formål MN 1 MN 2 MN 3 MN 4 MN 5 Formålet med NSPs nettverksvirksomhet er å skape innovasjoner og spre informasjon gjennom å opprettholde en møteplass for akademia, næringsliv og forvaltning. Vedlikeholde et dynamisk nettsted og utgi minst tre nyhetsbrev per år. Arrangere én årlig konferansedag. Arrangere minst fire temadager per år. Verve nye medlemmer slik at det innen utgangen av 2000 er minst 12 medlemmer og innen utgangen av 2001 minst 25 medlemmer. Etablere samarbeid med minst tre utenlandske universiteter eller forskningsinstitusjoner

17 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Nettverksvirksomhet - ulike aktiviteter Nyhetsbrev Web - http://www.nsp.ntnu.no Workshops Temadager Årlig konferanse - Prosjekt 2001, 23. oktober Internasjonalt tidsskrift - PM Journal Internasjonale konferanser

18 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Temadager – noen eksempler ”Bruk av IT-verktøy i prosjektorientert virksomhet” Temadag hos Statoil, Stavanger, 3. mai 2000 ”Managing organisations by projects” Temadag hos Telenor, Oslo, 13. april 2000 ”Prosjektgjennomføring i internasjonalt og flerkulturelt miljø” Temadag hos Norsk Hydro, Oslo, 7. desember 1999 ”Etikk og samfunnsansvar ved prosjektgjennomføring” Temadag hos NHO, Oslo, 15. mars 2001

19 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Temadager - kommende ”Suksess eller fiasko” Temadag i samarbeid med Statoil, 26. april 2001 ”Kompetanseutvikling og implementering” Temadag i samarbeid med DND, høst 2001 Løpende oppdatering på NSPs hjemmesider http://www.nsp.ntnu.no

20 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Hvorfor være medlem i NSP Samarbeid om prosjekter med andre Tilgjengelig nettverk av fagpersoner nasjonalt og internasjonalt Kontaktperson i de mest interessante fagmiljøene i NTNU/BI/SINTEF og samarbeidende miljøer Utveksling av erfaringer og samarbeid mellom organisasjoner i nettverket Tilgang på studenter Internasjonal markering av norsk kompetanse

21 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Senterledelsen


Laste ned ppt "Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Norsk senter for prosjektledelse Et forskningsbasert samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google