Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Doseplanlegging III, dosefordeling og feltkonfigurasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Doseplanlegging III, dosefordeling og feltkonfigurasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Doseplanlegging III, dosefordeling og feltkonfigurasjon

2 Isodosekorreksjon for konturvarioasjon Effektiv SSD metode TMR - metode Isodose-shift - metode

3 Isodosekorreksjon for konturvarioasjon Effektiv SSD metode D A =D’ max  P’ D A =D max  P corr P corr = P’  (D’ max /D max ) D’ max /D max =[(SSD+d m )/(SSD+h+d m )] 2 P corr = P’  [(SSD+d m )/(SSD+h+d m )] 2

4 Isodosekorreksjon for konturvarioasjon TMR - metode CF=T(d,r A )/T(d+h+r A ) P corr =P’’  CF

5 Isodosekorreksjon for konturvarioasjon Isodose-shift - metode den korrigerte isodose- linjen justeres enten opp eller ned, avh. av om det er manglende eller overskytende vev, med en størrelse svarende til: h  k

6 Isodosekorreksjon for konturvarioasjon k er avhengig av strålefelt, strålekvalitet, dyp, og SSD

7 Kompensasjon for manglende vev Kontur, d.v.s. fordelingen av manglende/overskytende vev og varierende SSD kan kompenseres for ved å tilvirke en kompensator som plasseres i kollimator Dimmensjon avhenger av: avstand (1/r) 2 attenuasjon (e -  x )

8 Kompensasjon for manglende vev Effekten av manglende vev og variasjon i avstand fra strålekilde avtar med økende SSD; dette skyldes at de relative avstandsvariasjoner avtar

9 Korreksjon for inhomogenitet TAR-metode CF=T(d’,r d )/ T(d,r d ) d’=d 1 +  e  d 2 +d 3 d1d1 d2d2 d3d3  e =1 ee

10 Korreksjon for inhomogenitet TAR-metode - ‘power-law’ CF=T(d 3,r d )  2 -  3 / T(d 2 +d 3,r d )  -  2 d1d1 d2d2 d3d3  e =1 ee

11 Korreksjon for inhomogenitet TAR-metode - ekvivalent dyp CF=T(d’,r’)/ T(d,r) d’=d   eff  eff =   i,j,k  w i,j,k /  w i,j,k d1d1 d2d2 d3d3  e =1 ee

12 Korreksjon for inhomogenitet Isodose-shift isodosen forflyttes en avstand n  x

13 Korreksjon for inhomogenitet ‘Kilovolt’-stråling: D bein /D muskel =(  en /  ) bein /(  en /  ) muskel  2

14 Korreksjon for inhomogenitet ‘Megavolt’-stråling: D bein /D muskel =(  en /  ) bein /(  en /  ) muskel  0.95

15 Korreksjon for inhomogenitet

16 Korreksjon for inhomogenitet; back-scatter

17 Korreksjon for inhomogenitet; ‘forward’ pertubasjon

18 Korreksjon for inhomogenitet EX:Effekt av inhomogenitet ved to motgående strålefelt ved ulike energier

19 Forming av felt Forming av strålefelt kan skje enten ved å plassere blokker av bly i passende fasong i selve strålefeltet eller ved hjelp av mangeblads-kollimator Hensikten med dette er å skjerme for normal- vevsstrukturer

20 Forming av felt Penumbra vil være påvirket av posisjon til blyblokk i strålefeltet og utforming og posisjon av mange- bladskollimatoren MLC Blyblokker

21 Huddose Dersom man plasserer en blokk eller lignende under kollimator vil avstanden til hud avgjøre huddosen

22 Huddose Huddose vil også være påvirket at feltstørrelse og energi, selv uten absorbator i strålefeltet.

23 Huddose Elektron- absorbatorer kan introduseres i fotonstrålen for å redusere dosebidraget til hud fra spredte elektroner

24 Huddose Huddose vil påvirkes å både feltstørrelse of materiale i strålegangen

25 Huddose Skrått innfallende strålefelt vil gi økt huddose I  /I  =0 kalles “obliquity factor” og angir økning i huddose ved skrått innfallende stråle sammenlignet med perpendikulært innfall

26 Feltskjøt Kombinasjon av strålefelt med samme eller til dels samme innfallende vinkel - ‘feltskjøting’ - skal gi homogen dosefordeling i mellomliggende område

27 Feltskjøt Avstanden mellom feltene S1+S2 beregnes slik at de divergerende strålefeltene geometrisk møtes i pkt. E. Dette forutsetter at isodose=50% er sammen- fallende med geometrisk feltgrense

28 Feltskjøt Dersom to motgående strålefelt skjøtes mot to andre motgående strålefelt, vil en få et område med overdosering der tre av feltene gir bidrag Dette inntrer dersom divergensen fra felt 1 ikke svarer divergensen fra felt 4. Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4

29 Feltskjøt Ex. på dosefordeling i ‘skjøt’området


Laste ned ppt "Doseplanlegging III, dosefordeling og feltkonfigurasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google