Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert1 Møte OED 28. juni 2011 Innspill fra Defo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert1 Møte OED 28. juni 2011 Innspill fra Defo."— Utskrift av presentasjonen:

1 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert1 Møte OED 28. juni 2011 Innspill fra Defo

2 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert2 Vi har over lang tid hevdet; Dagens modell på regionalnett fungerer dårlig Dagens modell på distribusjonsnett funger tålelig bra, men – Det må brukes større grad av skjønn når utslagene gir ”ulogiske konsekvenser” – Og at reguleringen ikke gir tilstrekkelige incentiver for investeringer – Dessuten må det sikres en større grad av forutsigbarhet ved endringer i modellen

3 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert3

4 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert4 Von Der Fehr rapporten Vi opplever at det er stort samsvar mellom rapporten og det Defo har hevdet i lang tid Særlig påpekes at det at regulator bør bruke skjønn, da det tidvis ikke er grunnlag hverken teoretisk eller empirisk for en mekanisk oversettelse av DEA resultatene til effektivitetsmål – Krødsherad ut av fronten, et godt eksempel fra NVE

5 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert5 Von der Fehr rapporten forts.. Vi mener dog rapporten ikke tar inn over seg utfordringene på regionalnettet – Håpløst å sammenligne regionalnettet, da dette er svært forskjellig fra en bryter hos ett selskap til ett større nett i ett annet – Alle prosjektene konsesjonssøkes – Regionalnettet bør etter Defos mening gis avkastningsregulering. Minner om at Statnett i praksis har en kost pluss regulering, gitt 100% effektivitet

6 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert6 Mangler investeringsincentiver Og vi er ikke enige i det rapporten sier om investeringsincentiver, de er ikke tilstrekkelige etter vår vurdering. Her må det endringer til

7 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert7 Von Der Fehr rapporten.. Von der Fehr synes ikke å være bekymret for at ikke nettselskapene skal få dekket sine kostnader og begrunner dette med at reguleringsmyndighetene gjennom lang tid har vist seg lydhøre for bransjens utfordringer og at det ikke er grunn til at tro noe annet enn at myndighetene vil fortsette å tilpasse reguleringen til utviklingen i bransjen. Defo håper at Von Der Fehr har rett, men i øyeblikket er det lite som tilsier at NVE fortjener denne tilliten

8 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert8 Norge trenger investeringer i kraftnett Manglende lønnsomhet gjør at man venter i det lengste før det investeres og investeringen kommer først og fremst grunnet krav og pålegg, ikke som et resultat av et ønske gjennom incentiver gitt i den økonomiske reguleringen Samfunnsmessige nyttige investeringer, må gjøres tilsvarende lønnsomme for nettselskapene Det skal ikke lønne seg å sitte stille og ikke gjøre noe

9 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert9

10 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert10 Erfaringer i modellen må tas med forsiktighet Tidvis må modellen justeres. Selv mindre endringer kan gi enorme utslag. Store konsekvenser for enkeltselskaper. Eks. de marginale endringene for 2010 blir at målt effektivitet for Evenes Kraftforsyning AS endres fra 100 % til 64 %.

11 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert11 Endringer i DEA-resultat fra 2009-2010 ref (2008 data)

12 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert12 Forslag til endringer – Ved endringer med store konsekvenser for enkeltselskap: gradvis opp-/eller nedtrapping – Begrense endringene ved at det settes øvre grense på endring i effektivitet for selskapene som skyldes andre enn selskapet eks 10% være et mulig krav?

13 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert13 Utjevningsordningen fastsatt av Stortinget Defo har jobbet for denne hele veien Ordningen er treffsikker og går primært til kunder med høye kostnader pga naturgitte forhold Ordningen er lett å administrere og går rett til fradrag i tariffen Flott at tilskuddet dobles

14 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert14 Ordninger er sårbar Derfor har Defo sagt at dersom alternativet er et nei i Stortinget, så tar vi den selv over sentralnettariffen

15 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert15 Anleggsbidrag Forslaget om anleggsbidrag i masket nett har ligget lenge og uten en løsning fungerer diskusjonene rundt anleggsbidrag som en ”effektiv brems” for nye investeringer Defo ønsker anleggsbidrag Sikrer de billigste og beste prosjektene først De som genererer kostnadene tar også litt av utgiftene Anleggsbidraget er med i sertifikatprisen

16 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert16 AMS – høringsinnspill til NVE Positive til AMS som skjer med tanke på kundenes behov Forsert utbygging i Midt-Norge kan ikke avhjelpe energimangel i regionen – ikke gi forbrukere og næringsliv falske forhåpninger Forsert utbygging gir høyere kostnader og dårligere teknisk løsning Ikke særnorske løsninger Overgangsordning for pionerene med automatisk måleravlesning


Laste ned ppt "15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert1 Møte OED 28. juni 2011 Innspill fra Defo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google