Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planer for uttak av pensjon og avgang etter 62 år Seminar, Pensjonsforum fredag 4. mars 2011 Tove Midtsundstad Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planer for uttak av pensjon og avgang etter 62 år Seminar, Pensjonsforum fredag 4. mars 2011 Tove Midtsundstad Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planer for uttak av pensjon og avgang etter 62 år Seminar, Pensjonsforum fredag 4. mars 2011 Tove Midtsundstad Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Postb. 2947 Tøyen 0608 Oslo tim@fafo.no tim@fafo.no

2 2 Spørsmål: 1.Når planlegger dagens yrkesaktive å ta ut pensjon? 2.Når planlegger dagens yrkesaktive å slutte i jobben? 3.Hvordan varierer planlagt pensjonsuttak og sluttalder mellom ulike grupper av arbeidstakere? 4.I hvilken grad er det samsvar mellom alder for pensjonsuttak og sluttalder?

3 3 Data Surveyundersøkelse blant et representativt utvalg på 913 arbeidstakere i privat sektor (svarprosent drøyt 50 %). Undersøkelsen ble gjennomført for Fafo av Respons Analyse i perioden oktober-desember 2010.

4 4 PLANLAGT AVGANGSALDER

5 5 Andel som planlegger å jobbe etter fylte 62 år, etter alder AlderJaNeiUsikkerTotal T.o.m. 30 år (N=125)61,612,825,6100 31-40 år (N=186)61,818,819,4100 41-50 år (N=275)62,220,717,1100 51-61 år (N=253)71,51711,5100 Totalt (N=839)64,81817,2100

6 6 Planlagt avgangsalder for ulike aldersgrupper Figur 1. Avgangskurve for yrkesaktive i ulike aldersgrupper i privat sektor, basert på opplysninger om planlagt sluttalder per oktober-desember 2010, blant dem som har gjort seg opp en mening. N=565.

7 7 Planlagt avgangsalder blant 51-61-åringene, etter kjønn N=253. 62 år63 -64 år65- 66 år 67 eller lenger UsikreN Kvinner10,76,029,833,420,284 Menn15,46,521,930,326,0169

8 8 Planlagt avgangsalder blant 51-61-åringene, etter utdanningsnivå N=253. 62 år63 -64 år65- 66 år 67 eller lenger UsikreN Grunnskole/ videregående skole 16,35,425,229,323,8147 Høyskole/ universitet 10,47,523,633,924,5106

9 9 Planlagt avgangsalder blant 51-61-åringene, etter inntektsnivå N=253. 62 år63-64 år65-66 år67 år eller lengre UsikreN 0-299 999 kr10,05,020,045,020,040 300 000 – 449 999 kr16,58,324,725,824,797 450 000 – 599 999 kr21,43,619,632,223,256 600 000 kr eller mer5,06,731,730,026,760

10 10 Planlagt avgangsalder blant 51-61-åringene, etter egenvurdert helse. N=253. 62 år63-64 år65-66 år67 år eller lengre UsikreN Har helseproblemer (egenrapp) 26,95,723,123,021,252 Har ikke helseproblemer (egenrapp) 10,46,524,933,024,9201

11 11 Planlagt avgangsalder blant 51-61-åringene, etter egenvurdert helse. N=253. 62 år63-64 år 65-66 år 67 år eller lengre UsikreN Alder for inntreden i arbeidslivet Startet å jobbe før fylte 20 år18,95,322,028,125.8132 Startet å jobbe som 20-åring eller senere 8,37,527,534,921,7120 Arbeidstid Deltid10,52,615,844,426,338 Heltid eller mer14,47,026,128,923,7215

12 12 Planlagt avgangsalder blant 51-61-åringene, etter egenvurdert helse. N=253. 62 år63-64 år65-66 år67 år eller lengre UsikreN Har rett til AFP19,86,824,7 24,1162 Har ikke rett til AFP/usikker 3,35,524,241,124,291

13 13 PLANLAGT PENSJONSUTTAK FØR 67 ÅR

14 Andel som vil ta ut pensjon før fylte 67 år, vil vente eller er usikre, etter alder. N=839. 14 AldersgruppeJaNeiUsikkerTotal T.o.m. 30 år (N=125)17,648,833,6100 31-40 år (N=186)2945,225,8100 41-50 år (N=275)36,439,224,4100 51-61 år (N=253)51,829,618,6100 Totalt (N=913)3740,222,8100 Flertallet av dem som ønsker å ta ut pensjon før de fyller 67 år er usikre på hvor mye av pensjonen de skal ta ut. Blant dem som har bestemt seg er det likevel et flertall som sier de vil ta ut maksimalt beløp. Ser vi på den aldersgruppen som snart må ta valget, 52-61-åringene, er 40 prosent av dem usikre, mens 10 prosent sier de vil ta ut 50 prosent av årlig pensjon og 33 prosent maksimal årlig pensjon (100 prosent).

15 Andel som vil ta ut pensjon før fylte 67 år i ulike aldersgrupper etter ønsket uttaksalder. N=839. 15 Alder for uttak Opp til 30 år (N=125) 31-40 år (N=186) 41-50 år (N=275) 51-61 år (N=253) 62 år 7,22122,931,6 63 år 00,51,84 64 år 0,82,21,84,3 65 år 43,15,18,7 66 år 1,6000 67 år og eldre 48,845,239,229,6 Vil ta ut før 67 år, men usikker på når 4,02,24,83,2 Usikker på om de vil ta ut pensjon før 67 år 33,625,824,418,6 Totalt 100

16 Andel som vil ta ut pensjon før fylte 67 år blant 51-61-åringene menn og kvinner etter ønsket uttaksalder. N=253. 16 Kjønn/ Alder for uttak av pensjon Menn (N=169) Kvinner (N=84) Totalt (N=253) 62 år34,326,231,6 63 år4,13,64 64 år4,73,64,3 65 år7,710,78,7 66 år000 67 år og eldre30,228,629,6 Vil ta ut før 67 år, men usikkert når4,21,13,2 Usikker på om de vil ta ut før de er 67 år14,826,218,6 Totalt100

17 Andel som vil ta ut pensjon før fylte 67 år blant 51-61-åringene på ulike utdanningsnivå, etter ønsket uttaksalder. N=253. 17 Utdanningsnivå/ Alder for uttak av pensjon Grunnskole (N=27) Videregående skole (N=120) Universitet og høgskole (opptil 4 år) (N=81) Universitet og høgskole (4 år og mer) (N=25) 62 år3735,923,532 63 år03,33,712 64 år3,74,24,94 65 år05,8168 66 år0000 67 år og eldre44,425,830,928 Vil ta ut før 67 år, men usikkert når3,73,32,54 Usikker på om de vil ta ut før de er 67 år11,121,718,512 Totalt99,9100

18 18 FORHOLD MELLOM UTTAK OG AVGANG

19 Avvik mellom uttak og avgang, etter alder. 19 Aldersgruppe Pensjonsuttak før avgang Samsvar Avgang før pensjonsuttak Usikker på tidspunkt for avgang eller pensjonsuttak, eller begge delerN T.o.m. 30 år (N=125)4,06,4089,6100 31-40 år (N=186)4,316,7079,0100 41-50 år (N=275)9,515,60,774,2100 51-61 år (N=253)15,422,9061,7100 Totalt (N=839)9,316,70,473,6100

20 20 Oppsummering  Drøyt to av tre i privat sektor planlegger å stå i jobb etter fylte 62 år. De fleste som har bestemt seg ønsker å slutte helt.  Ser vi bort fra de usikre ønsker 21 prosent å gå av som 62-åringer, 29 prosent som 63- 66-åringer, mens drøyt 50 prosent ønsker å vente til de er 67 år eller eldre  Blant alle 51-61-åringene ønsker 18 prosent å gå av som 62-åringer, 42 prosent som 63- 66 år, mens drøyt 40 prosent ønsker å vente til de er 67 år eller eldre  Blant 51-62-åringene ønsker menn å gå av tidligere enn kvinner, lavt utdanna tidligere enn høyt utdanna, de i det midtre inntektssjiktet (300 000 – 600 000 kr) tidligere enn de med lavere og høyere inntekter; de på heltid tidligere enn dem på deltid, dem som entret arbeidslivet før fylte 20 tidligere enn dem som startet senere; dem med helseproblemer noe tidligere enn dem uten helseproblemer; de med AFP-ordning tidligere enn dem uten.

21 21 Oppsummering forts.  40 prosent av alle yrkesaktive i privat sektor ønsker å vente med pensjonsuttaket til de er 67 år; 37 prosent ønsker å ta ut pensjonen tidligere, og 23 prosent er usikre.  Flertallet er usikre på hvor mange prosent av pensjon de skal ta ut, men blant dem som har bestemt seg ønsker det store flertallet å ta ut 100 prosent.  Blant 51-61-åringene ønsker 30 prosent å vente med pensjonsuttaket til de er 67 år, 52 prosent vil ta ut pensjon tidligere (32 prosentpoeng allerede som 62-åringer), mens 18 prosent er usikre.  Blant 51-61-åringene ønsker 34 prosent av mennene å ta ut pensjonen allerede som 62- åringer, mot 26 prosent av kvinnene.  Av dem som vet når de vil ta ut pensjon og vet når de vil gå av, planlegger to av tre å koordinere pensjonsuttak og avgang, mens de resterende ønsker å ta ut pensjonen tidligere enn de planlegger å gå av. Det store flertallet har likevel ikke bestemt seg for både uttaksalder og avgangsalder.


Laste ned ppt "Planer for uttak av pensjon og avgang etter 62 år Seminar, Pensjonsforum fredag 4. mars 2011 Tove Midtsundstad Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google