Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogkonferanse Billettkontrollstrategi Oslo, 11. mars 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogkonferanse Billettkontrollstrategi Oslo, 11. mars 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogkonferanse Billettkontrollstrategi Oslo, 11. mars 2014

2 Nåværende kontrakt billettkontroll  Målsetting  Leverandørens oppgaver/ansvar  Omfang/kompensasjon  Fordeling på ukedag og tidsperioder  Fordeling på linjer  Rapportering  Opplæring 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 2

3 Målsetting for Billettkontrollen  Billettkontrollen i Ruter As skal utføre billettkontroll på Ruters transportmidler og i kontrollsonen på T–banen. Billettkontrollen skal i tillegg til å kontrollere at passasjerene har gyldig billetter, kunne gi informasjon til de reisende, samt å rapportere om avvik etter nærmere avtale.  Billettkontrollens virksomhet skal i størst mulig grad bidra til å øke andel betalende passasjerer, forebygge feilekspederinger, veilede de reisende, medvirke til at feilekspederinger og systemfeil blir rettet, samt bidra til en trygg og hyggelig reise for de reisende. Kontrollen skal utføres med respekt for de reisende, være effektiv og nøyaktig. 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 3

4 Leverandørens oppgaver  Leverandør har frihet til å tilpasse billettkontrollagets størrelse avhengig av hvor, når og hvordan billettkontrollen skal gjennomføres, men det skal alltid bestå av minst 2 personer. Leverandøren må sørge for at det er tilgjengelig tilstrekkelig reservepersonell som kan tiltre ved sykdom etc.  Leverandøren gis frihet til å gjennomføre billettkontrollen på den måten som er mest formålstjenlig for at målsetting for billettkontrollen (se ”Instruks for billettkontroll”) i størst mulig grad oppfylles. Billettkontrollene kan gjennomføres både uniformert og sivilt, og Leverandør står fritt til å velge den metoden man mener er mest hensiktsmessig for å oppnå Ruters målsettinger med billettkontroll. Ruter kan allikevel pålegge Leverandør å endre fordelingen mellom uniformert og sivil kontroll ved behov.  Leverandøren skal beskrive hvordan man vil gjennomføre billettkontrollen, og begrunne de valg man har gjort. 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 4

5 Omfang / kompensasjon  Omfang: 700.000 kontrollerte per år  Kontraktsverdi: ca. 15 mill kroner per år (eks mva)  Godtgjørelse per kontrollert passasjer, uavhengig av linje, tidspunkt og sted  Fakturering: Det godtgjøres NOK: xxxxxxx for xxxxxx kontrollerte passasjerer pr år med månedlig fakturering fra Leverandør.  85 % faktureres den 19. i den måneden kontrollene gjennomføres – 1/12 av avtalt årlig volum.  Resterende 15 % faktureres den 19. i påfølgende måned, dersom kravene i Kontrakten mht rapportering er oppfylt, og minst 90 % av avtalt antall kontroller er gjennomført, og med en fordeling på linjer som avtalt. 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 5

6 Fordeling på ukedag og tidsperiode Buss og båt i Oslo UkedagTidspunktSnittMinMax Mandag-fredag06.00 - 17.0060,50 %55,00 %65,00 % Mandag-fredag17.00 - 23.5920,96 %16,00 %24,00 % Mandag-fredag00.00 - 06.001,93 %1,00 %3,00 % Lørdag00.00 - 06.000,14 %0,05 %0,02 % Lørdag06.00 - 17.006,42 %5,00 %8,00 % Lørdag17.00 - 23.593,63 %2,50 %4,50 % Søndag00.00 - 06.000,10 %0,00 %0,20 % Søndag06.00 - 17.004,25 %3,00 %5,50 % Søndag17.00 - 23.592,07 %1,00 %3,00 % Sum 100,00 % Buss og båt i Akershus UkedagTidspunktSnittMinMax Mandag-fredag06.00 - 17.00 68,63 %60,00 %74,00 % Mandag-fredag17.00 - 23.59 19,60 %15,00 %25,00 % Mandag-fredag00.00 - 06.00 0,77 %0,50 %1,00 % Lørdag00.00 - 06.00 0,06 %0,03 %0,09 % Lørdag06.00 - 17.00 5,40 %4,00 %7,00 % Lørdag17.00 - 23.59 1,54 %1,00 %2,00 % Søndag00.00 - 06.00 0,03 %0,00 %0,60 % Søndag06.00 - 17.00 3,08 %2,00 %4,00 % Søndag17.00 - 23.59 0,88 %0,50 %1,25 % Sum 100,00 % 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 6

7 Fordeling av kontrollerte på tunge linjer Linje Andel av kontrollerte / år knyttet direkte til linje Andel kontrollerte ikke knyttet direkte til linje Sum kontrollerte Antall pass. (i hele 000) Andel av trafikk 374,2 % 24,5 % 8 7738,46 % 314,0 % 8 3578,05 % 203,5 % 7 3007,04 % 211,9 % 3 8923,75 % 541,8 % 3 6583,53 % 301,3 % 2 7522,65 % 341,0 %47,6 %2 0611,99 % 250,8 % 1 6491,59 % 320,7 % 1 5011,45 % 791,2 % 2 5472,46 % 231,0 % 2 1582,08 % 810,8 % 1 7441,68 % 700,7 % 1 5081,45 % 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 7

8 Fordeling av kontrollerte på andre linjer Linje Andel av kontrollerte / år knyttet direkte til linje Andel kontrollerte ikke knyttet direkte til linje Sum kontrollerte Antall pass. (i hele 000) Andel av trafikk 42 18,1 % 1 3111,26 % 33 1 2671,22 % 60 1 1041,06 % 76 9550,92 % 65 8860,85 % 68 6820,66 % 63 5870,57 % 31E 5310,51 % 56 4400,42 % 22 3440,33 % 62 3170,31 % 67 2980,29 % 69 2960,28 % 58 18,1 %2580,25 % 64 2400,23 % 71 1 1951,15 % 46 1 1851,14 % 66 9580,92 % 74 8470,82 % 83 7930,76 % 77 7120,69 % 80E 6810,66 % 45 6750,65 % 24 6630,64 % 28 6280,61 % 80 6260,60 % 78 2540,24 % 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 8

9 Rapportering av planlagte/faktiske aktiviteter  Planlagte og faktisk gjennomførte kontroller per linje, ukedag, tidspunkt  Resultatet av kontrollene (antall kontrollerte, antall tilleggsavgifter, snikprosent mv)  Fortløpende rapportering av maktbruk ref ”Instruks for billettkontroll”  Fortløpende rapportering av beslaglagte forfalskede reisebevis  Feil/mangler ved kortleser/billettutstyr m.v. iht instruks for billettkontroll  Andre forhold vedr. billettkontrollen av betydning, iht instruks for billettkontroll 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 9

10 Rapportering av resultater av kontrollene  Rapportene skal være inndelt etter linje, ukedag og tidsperiode, og vise:  Antall kontrollerte passasjerer per kontroll  Kontrolltype, linje, tidspunkt  Antall tilleggsavgifter, fordelt på:  Typer (ordinær, forfalskning, mindreårig)  Kontant eller giro  Papir/elektronisk billett  Antall frafalte krav  Antall som får kjøpe ny billett  Snikprosent (antall tilleggsavgifter inkludert antall frafalte krav + antall ny billett)/(antall kontrollerte) 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 10

11 Generelt om rapportering  Alle rapporter skal være i Excel-format, og Ruter skal ha tilgang til alle rådata som rapportene bygger på. 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 11

12 Innetjenesten  Brukes ifm ID-sjekk  Gebyr leveres til innetjenesten på Tøyen (T-banen) 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 12

13 Opplæring  Leverandør skal utarbeide opplegg for opplæring som godkjennes av Oppdragsgiver. Representanter for Oppdragsgiver skal kunne være tilstede under opplæringen, eventuelt ha ansvar for deler av opplæringen.  Den enkelte medarbeider skal ha gjennomgått kurs i de til enhver tid gjeldende billett- og takstbestemmelser, Transportvedtekt for Ruter As, Reisegarantien og rutenettet i Oslo og Akershus. I tillegg skal medarbeiderne ha opplæring i kundeservice herunder konfliktdempende atferd. Videre kreves det at den enkelte medarbeider har tilegnet seg de øvrige kunnskaper som kreves for å utføre arbeidsoppgavene på en korrekt og god måte, jfr. ”Instruks for billettkontroll”. 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 13

14 Kontrollterminal / betalingsterminal  Kontrollterminal:  Brukes for å kontrollere reisekort og mobilbillett  Leies av Ruter  Betalingsterminal:  For betaling av ilagte gebyrer med bankkort  Stilles gratis til disposisjon av Ruter 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 14

15 Billettkontrollstrategi (under utarbeidelse) Oslo, 11. mars 2014

16 Målsetting  ”Billettkontrollens virksomhet skal i størst mulig grad bidra til å øke andel betalende passasjerer, forebygge feilekspederinger, veilede de reisende, medvirke til at feilekspederinger og systemfeil blir rettet, samt bidra til en trygg og hyggelig reise for de reisende. Kontrollen skal utføres med respekt for de reisende, være effektiv og nøyaktig.” 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 16

17 Mulig utgangspunkt for billettkontrollstrategi  Mer faktabasert:  Kundens opplevelse av kontrollformer / ønsker til gjennomføring  Befolkning og kunders holdning til omfang og gjennomføring av billettkontroll  Reell andel uten gyldig billett  Kostnader knyttet til kontroll  Nytte/kost av ulike kontrollaktiviteter  Mer fleksibelt:  Høyere sannsynlighet for å bli kontrollert der inntektstapet er størst  Omfang og type kontroll justeres jevnlig ift hva som har effekt  Transportoperatørene kan få større påvirkning på hvor det kontrolleres 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 17

18 Kundenes krav til billettkontroll  God informasjon om at det vil bli gjennomført en billettkontroll, slik at man har tid til å forberede seg og finne frem billett  Forutsigbarhet med hensyn til hva som vil skje  En synlig og uniformert billettkontroll  Høflig og vennlig adferd  Bestemt, ryddig - men ikke anklagende  Effektiv, i den forstand at den tar kort tid. Kundene er opptatt av ikke å bli forsinket.  Rettferdig og konsekvent behandling  Ro og verdighet  God informasjon om rettighetene man har som forbruker (klageadgang, hvor og hvordan man kan klage m.v.)  Medarbeidere som speiler samfunnet mht kjønn, alder, etnisitet 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 18

19 Kundenes preferanse for type billettkontroll 1.Innkontroller 2.Utkontroller (T-bane) 3.Uniformert kontroll om bord 4.Sivil kontroll om bord 5.Storkontroll / lukket kontroll -------------------------------------------------------------------------------------------- Varslet storkontroll oppleves i praksis som kontrollformene over, og behandles derfor ikke som en separat kontrollform 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 19

20 Kartlegge faktisk andel uten gyldig billett årlig 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 20 1. Man – fre: 06 – 10 2. Man – fre: 10 – 14 3. Man – fre: 14 – 18 4. Man – tor: 18 –> 5. Fre: 18 – > 6. Lør: 06 – 18 7. Lør: 18 – > 8. Søn: 06 – 18 9. Søn: 18 – > Mulige geografiske områder i OsloUkedag og tidspunkt: Kontrollmetodemetode: Gjennomført som «lukkede kontroller», dvs at alle om bord blir kontrollert, og fordelt på geografi/ukedag/tidspunkt

21 Velge omfang / kontrollmetode – basert på fakta 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 21

22 Mer systematisk vurdering av effekter  Andel som reiser uten gyldig billett  Holdninger til omfang og gjennomføring av billettkontroll  Kostnader til gjennomføring  Nytte/kost av ulike kontrollaktiviteter 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 22

23 Mulige konsekvenser av strategi: 1.Generelt økt kontrollomfang 2.Mer konkret bestilling av kontrolltjenester  Omfang  Type  Geografisk spredning 3.Ønskelig at det alltid skal være en viss kontrollaktivitet gjennom hele driftsdøgnet 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 23

24 Behov for mer spesifiserte priser - 1 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 24 Kostnad per kontrollertBuss, trikk og T-baneBåt Type kontrollTidspunkt Oslo innenfor Ring 2 Oslo for øvrig Akershus - knutepunkter Akershus - for øvrig AkershusOslo Lukket kontroll Man - fre 6 til 18 xxxxxx Man - fre 18 -> xxxxxx Lør 6 - 18 xxxxxx Lør 18 - > xxxxxx Søn 6 -18 xxxxxx Søn 18 - > xxxxxx Uniformert om bord Man - fre 6 til 18 xxxxxx Man - fre 18 -> xxxxxx Lør 6 - 18 xxxxxx Lør 18 - 24 xxxxxx Søn 6 -18 xxxxxx Søn 18 - > xxxxxx Sivil kontroll om bord Man - fre 6 til 18 xxxxxx Man - fre 18 -> xxxxxx Lør 6 - 18 xxxxxx Lør 18 - > xxxxxx Søn 6 -18 xxxxxx Søn 18 - > xxxxxx

25 Behov for mer spesifiserte priser - 2 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 25 Kostnad per kontrollertBuss, trikk og T-baneBåt Type kontrollTidspunkt Oslo innenfor Ring 2 Oslo for øvrig Akershus - knutepunkter Akershus - for øvrig AkershusOslo Innkontroll Man - fre 6 til 18 xxxxxx Man - fre 18 -> xxxxxx Lør 6 - 18 xxxxxx Lør 18 - > xxxxxx Søn 6 -18 xxxxxx Søn 18 - > xxxxxx Strekningskontroll Man - fre 6 til 18 xxxxxx Man - fre 18 -> xxxxxx Lør 6 - 18 xxxxxx Lør 18 - > xxxxxx Søn 6 -18 xxxxxx Søn 18 - > xxxxxx

26 Spørsmål til drøfting  Dersom Ruter skulle ønske å endre antall kontrollerte, hvor lang tid i forkant er det rimelig at leverandør varsles?  Ved mindre endringer +/- 10 %  Ved større endringer +/- 50 %  Priser:  Kontrollform  Driftsart  Tidsperioder / ukedager  Geografiske områder, kanskje også spesifikke linjer  Godtgjørelse etterskuddsvis ift: Antall kontrollerte x pris per kontrollert iht prisliste 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 26

27 Opplæring  Ruter bistår med opplæring ifm:  Oppstart  Endringer i pris, produkter, soner osv  Arbeidsdeling mht opplæring:  Hva er det naturlig at Ruter har ansvar for?  Hva er det naturlig at leverandør har ansvar for? 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 27

28 Rapportering  Omfang og innhold omtrent som i dag  Ruter ønsker tilgang til alle grunnlagsdata per avgang kontrollert 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 28

29 Andre spørsmål / synspunkter? 11.03.2014Billettkontroll - dialogkonferanse 29


Laste ned ppt "Dialogkonferanse Billettkontrollstrategi Oslo, 11. mars 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google