Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt år for å markere hundreårsjubileet for innføringen av allmenn stemmerett for kvinner i Norge. Norge ble den første suverene stat i verden som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt år for å markere hundreårsjubileet for innføringen av allmenn stemmerett for kvinner i Norge. Norge ble den første suverene stat i verden som."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Nasjonalt år for å markere hundreårsjubileet for innføringen av allmenn stemmerett for kvinner i Norge. Norge ble den første suverene stat i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn. www.stemmerettsjubileet.no

3 Organisering: nasjonalt, fylker, kommuner Nasjonal komité; koordinere og inspirere. Søknadspott Fire sentrale nasjonale markeringer: - Den internasjonale kvinnedagen 8. mars 2013 - Stemmerettsuka 11.-20. juni 2013 - Demokratikampanje før valget 2013 - Internasjonal kvinne- og likestillingskonferanse 14.-15. november 2013

4 Stemmerettsjubileet 2013 i Drammen: Buskerud fylkeskommunes komité. Drammen deltar. Drammen kommune koordineringsgruppe: skolene, byarkivet, kulturskolen, biblioteket, informasjon og samfunnskontakt, ungdomsrådet, politisk sekretariat, ledes av kulturadm. Tett dialog med Drammen kvinnesaksforening, Fjell 2020 og Frivilligsentralene.

5 Foreløpige planer: Temaside for Stemmerettsjubileet knyttet opp mot www.drammenkommune.no.www.drammenkommune.no Info om arrangementer i Drammen, linker til den sentrale jubileumssiden og hjemmesider til aktører i Drammen 8. mars. Arrangement i sentrum og på Fjell. Regi: Drammen kvinnesaksforening og Frivilligsentralen/komiteen på Fjell. Festmøte under stemmerettsuken. Regi: Drammen kvinnesaksforening. Foredragsserie på biblioteket: Gunnhild Ramm Reistad (06.02.), Tove Paule – kvinnepionerer i idretten (13.02.), Regi: Folkeakademiet og Drammen kvinnesaksforening.

6 Forts.: Global Dignity Day :aktuelt tema og foredragsholder for alle videregående skoler. Regi: Drammen ungdomsråd. DKS og Kulturoasen: Forestilling om stemmerett og Betzy Kjelsberg, 9. trinn, alle eldre på institusjoner og dagsentra, Introduksjonssenteret og brukere av biblioteket. Søkt midler fra sentral pott for jubileet Fjell 2020, søkt midler sentral pott: - Introduksjonssenteret – en ukes undervisning før valget ; tema kvinnekamp. - Introduksjonssenteret – teaterforestilling : kvinnekamp fra 1913 frem til i dag. - Teaterforestilling i samarbeid med ungdommer fra Galterud uken før valget.

7 Forts.: Byarkivet: - Digitaliserer to private arkiver (Thea Ebbells upubliserte private arkiv, Drammen krets av Landsstemmerettsforeningen). - Jobber sammen med 3 andre arkiv til nettside, har søkt støtte. Lanseres i juni. - Kunststunt – i byen med kunstnerne ”Hovedsentralen for høyhæla sko”, Søkt støtte - Prosjekt,refleksjon over valg og kvinnelig stemmerett sammen med kvinner på Introduksjonssenteret. Medvirkningsprosjekt med nyankomne kvinner. Lydfiler som legges på nett sammen med intervjuer av kvinnelige politikere med innvandrerbakgrunn i Drammen.

8 Forts.: Biblioteket: - Være arena for flere arrangører. - Aktuelt billedmateriale fra DT fra 1913 fra mikrofilmarkivet – brukes til egen utstilling, og på nettsidene. - BOMS! – bok og mediasirkel for 10-13-åringer, temakvelder om kvinnelige helter, Popkult-temakveld om kvinner og blogging, eventyrstund med tema Jenter og gutter. - Bidra under Papirbreddendagene med utstilling om Stemmerettsjubileet Brageteatret: - Brageteatret markerer Stemmerettsjubileet med en rekke arrangementer over flere dager på senhøsten 2013. Betzy Kjelsberg 1866 - 1950 Betzy Kjelsberg 1866 - 1950


Laste ned ppt "Nasjonalt år for å markere hundreårsjubileet for innføringen av allmenn stemmerett for kvinner i Norge. Norge ble den første suverene stat i verden som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google