Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 31. oktober 2007. Norges Bank 2 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 31. oktober 2007. Norges Bank 2 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 31. oktober 2007

2 Norges Bank 2 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – september 2007 Høyeste indikator Laveste indikator KPI Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1) Høyeste og laveste indikator av KPI-JAE, en vektet median og et trimmet gjennomsnitt av delindeksene i KPI

3 Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester KPI-JAE Importerte konsumvarer KPI-JAE 1) Totalt og fordelt etter importerte og innenlandsk produserte varer og tjenester. 2) Anslag fra PPR 3/07 (stiplet). Tolvmånedersvekst. Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1) KPI justert for avgifter og uten energivarer. Det er i tillegg justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager i 2006 2) Norges Banks beregninger 3

4 Norges Bank Norge USA Euroområdet 29. oktober 2007 Etter forrige rentemøte (27. september 2007) Storbritannia Styringsrenter og terminrenter 27. september og 29. oktober 2007 Kilder: Reuters (EcoWin), Bloomberg og Norges Bank 4

5 Norges Bank Differanse mellom pengemarkedsrente og forventet styringsrente 1) Tremåneders løpetid. Prosentenheter. 1. april – 29. oktober 2007 1) Forventet styringsrente er målt ved Overnight indexed swap (OIS) 2) Norges Banks anslag Storbritannia Euroområdet USA Norge 2) Kilder: Bloomberg og Norges Bank 5

6 Norges Bank Kredittpåslag i rentene på foretaksobligasjoner gradert BBB og obligasjoner i fremvoksende økonomier 5 års løpetid. Prosentenheter. 1. januar 2004 – 29. oktober 2007 Kilde: Reuters (EcoWin) USA Europa 6 Fremvoksende økonomier

7 Norges Bank Markedsverdi på indekser av kredittforsikringer (CDSer) 1) for ulike transjer av verdipapirer med sikkerhet i subprimelån 19. juli 2006 – 15. oktober 2007 Kilde: JPMorgan Chase 7 AAA BBB AA A BBB- 1) Utstedt i andre halvår 2006

8 Norges Bank Kilder: Bloomberg, Reuters (EcoWin) og Norges Bank I-44 (venstre akse) Veid rentedifferanse (høyre akse) 29. oktober 2007 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2010 Gjennomsnitt 1. - 29. oktober 2007 Etter forrige rentemøte (27. september 2007) 8

9 Norges Bank Kilde: IMF World Economic Outlook 2007 2008 Vekstanslag fra IMF BNP. Prosentvis vekst fra året før 9

10 Norges Bank Kilde: Reuters (EcoWin) USA Japan Fremvoksende økonomier Norge Euroområdet Aksjer Indekser, 1. januar 2007 = 100. 1. januar 2007 – 29. oktober 2007 10

11 Norges Bank Gjennomsnittlige priser på råolje og naturgass 1. kvartal 1997 – 3. kvartal 2007 Kilder: Reuters (EcoWin), Statistisk sentralbyrå, Statoil og Norsk Hydro Norsk gass, venstre akse Vektet gjennomsnittlig gasspris Statoil/Hydro, venstre akse Brent Blend, USD/fat, høyre akse 1) Gasspris Storbritannia, venstre akse 1) Gasspris USD/1000Sm 3 Oljepris USD/fat 1) Gjennomsnittlig dagstall så langt i 4. kv 2007 11

12 Norges Bank Internasjonale råvarepriser i dollar Indekser, 2000 = 100. Uke 1 2000 – uke 43 2007 Kilder: Reuters (EcoWin) og Economist Industrivarer Metaller Råvareindeks Jordbruksprodukter utenom matvarer Matvarer 12

13 Norges Bank Priser på aluminium Pris per kg. Målt i NOK og USD. Uke 1 2000 – uke 43 2007 Kilde: Reuters (EcoWin) USD, venstre akse NOK, høyre akse 13

14 Norges Bank Pris på fersk laks 1) Kroner per kilo. Uke 1 2000 – uke 42 2007 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1) Eksport 14

15 Norges Bank Statistiske modeller for BNP F-N Faktisk og anslag for 3. kv. – 4. kv. 2007. Kvartalsvekst Sesongjustert. Uten kraft. Prosent. 1. kvartal 2006 – 4. kvartal 2007 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 15

16 Norges Bank Foretakenes kreditt 1) og likvide midler 2) Tolvmånedersvekst 3). Prosent. Januar 2000 – august 2007 (K3 til juli) Kilde: Statistisk sentralbyrå Samlet kreditt (K3) Pengemengde (M2) 1) Ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge (K3) 2) Ikke-finansielle foretaks pengemengde (M2) 3) Transaksjonsbasert vekstberegning 16

17 Norges Bank Nasjonalregnskap Husholdningenes nettofinansinvesteringer Sum fire siste kvartal. Milliarder kroner. 4. kvartal 2002 – 2. kvartal 2007 Finansielle sektorregnskap (FINSE) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Nasjonalregnskap, eksklusiv reinvestert utbytte 2002-2005 17

18 Norges Bank Innenlandsk kreditt husholdninger (K2) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2000 – august 2007 Kilde: Statistisk sentralbyrå 18

19 Norges Bank Tolvmånedersvekst i boligpriser Etter fylker og regioner. Prosent. Januar 2006 – september 2007 Hedmark Agder- fylkene Hele landet Oslo Rogaland Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, FINN.no, ECON Pöyry, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 19

20 Norges Bank Salgstakt for nye boliger på Østlandet Prosent. Desember 2001 – oktober 2007 Kilder: Statistisk sentralbyrå, ECON Pöyry og Norges Bank Salgstakt 2 2) Salgstakt 1 1) 1) Salgstakt 1 er definert som antall solgte boliger som andel av totalt antall boliger i de registrerte prosjektene 2) Salgstakt 2 er definert som antall solgte boliger over en periode som andel av antall ledige boliger ved utgangen av forrige periode og antall boliger som har kommet til i løpet av de siste to månedene 20

21 Norges Bank Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst og verdivekst i BNP Fastlands-Norge Prosent. 1985 – 2008 1) Kilder: Finansdepartementet (Nasjonalbudsjettet 2008) og Statistisk sentralbyrå Underliggende utgiftsvekst Verdivekst i BNP Fastlands-Norge 1) Anslag for 2007 og 2008 fra Finansdepartementet 21

22 Norges Bank Forventet realavkastning av Statens pensjonsfond – Utland Milliarder 2008-kroner. 2002 – 2010 Kilde: Finansdepartementet (Nasjonalbudsjettet 2008) 22

23 Norges Bank Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Referansebanene i PPR 2/07 og PPR 3/07 PPR 2/07 Produksjonsgap Styringsrente PPR 3/07 PPR 2/07 KPI-JAE PPR 3/07 PPR 2/07 KPI 23

24 Norges Bank Rentebanen i ulike rapporter Usikkerhetsvifte fra IR 2/06 30%50%70%90% Kilde: Norges Bank IR 1/06 IR 2/06 IR 3/06 PPR 2/07 PPR 3/07 IR 3/05 PPR 1/07 24

25 Norges Bank Kilder: Reuters og Norges Bank Markedet 29. oktober 2007 Styringsrenten i referansebanen og beregnede terminrenter 1) Prosent. Per 29. oktober 2007 1) I beregningen er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng for å gjøre terminrentene sammenliknbare med styringsrenten 25 Markedet 27. september 2007 Referansebane PPR 3/07

26 Norges Bank 26 Hovedstyremøte 31. oktober 2007


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 31. oktober 2007. Norges Bank 2 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google