Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedstyremøte 23. april 2008 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedstyremøte 23. april 2008 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedstyremøte 23. april 2008 1

2 Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent
Styringsrente Produksjonsgap 90% 70% 50% 30% KPI KPI-JAE Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

3 Hovedstyrets strategi
Pengepolitisk rapport 1/08 Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 25. juni, med mindre norsk økonomi blir utsatt for uventet store forstyrrelser.

4 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent
Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – mars 2008 KPI Vektet median KPI-JAE 20 prosent trimmet snitt 4 Kilde: Statistisk sentralbyrå 4

5 Norskproduserte varer og tjenester1) Startpunkt januar 1997 og januar Tolvmånedersvekst. Prosent 2007 1997 Jan 97/07 Jul 97/07 Jan 98/08 Jul 98/08 1) Justert for avgifter og energi Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

6 Arbeidsledige Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert
Arbeidsledige Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Februar 1983 – mars 2008 Registrerte ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak AKU-ledighet Registrerte ledige Kilder: Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Norges Bank

7 Eiendomspriser og kreditt Vekst fra samme måned/halvår året før
Eiendomspriser og kreditt Vekst fra samme måned/halvår året før. Prosent. Januar 2002 ― mars 2008 Foretak Husholdninger Boligpriser Priser på næringseiendom Kreditt Kreditt Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, FINN.no, ECON Pöyry, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

8 BNP Fastlands-Norge. Basisverdi utenom kraftproduksjon
BNP Fastlands-Norge. Basisverdi utenom kraftproduksjon. Vekst fra forrige kvartal. Sesongjustert. Prosent. 1. kvartal 2006 – 2. kvartal 2008 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

9 Oljepris (Brent Blend) i USD per fat Terminpriser (stiplede linjer)
Prisindekser1) for norsk eksport i NOK 2001= kvartal 2001 – 1.kvartal 2008 21. april 08 10. mars 08 (PPR 1/08) 1) Norges Banks beregninger basert på verdensmarkedspriser Kilder: Reuters (EcoWin), Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

10 Jordbruksprodukter utenom mat
Internasjonale råvarepriser i SDR Indeks, uke = 100. Uke – uke Metaller Industrivarer Samlet råvareindeks Jordbruksprodukter utenom mat Matvarer Kilder: Reuters (EcoWin), The Economist og Norges Bank 10 10

11 Internasjonale matvarepriser I dollar. Indeks. 3. januar 2006 = 100. 3
Internasjonale matvarepriser I dollar. Indeks. 3. januar 2006 = januar 2006 – 21. april 2008 Hvete Mais Kaffe Soyabønner Kilde: Reuters (Ecowin)

12 BNP-anslag for USA i 2008 August 2007 – april 2008
JP Morgan Consensus Forecasts Norges Bank Morgan Stanley Goldman Sachs IMF Kilder: Consensus Economics, IMF og Norges Bank

13 BNP-anslag for USA i 2009 Januar 2008 – april 2008
JP Morgan Consensus Forecasts Morgan Stanley Norges Bank Goldman Sachs IMF Kilder: Consensus Economics, IMF og Norges Bank

14 KPI / HICP Tolvmånedersvekst. Januar 1997 – mars 2008
USA Euroområdet Storbritannia Japan Kilde: Reuters (EcoWin) / Nasjonale statistikkilder

15 Konsumpriser i BRIC-landene1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Månedstall
Konsumpriser i BRIC-landene1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Månedstall. Januar 2002 – mars 2008 Russland Brasil India2) Kina 1) Brasil, Russland, India og Kina 2) Engrospriser for varer. Tolvmånedersvekst beregnet på basis av uketall. Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

16 Kredittpåslag i renter på vanlige foretaksobligasjoner1)
Femårs løpetid. Prosentenheter. 10. april 2002 – 21. april 2008 USA Europa 1) Obligasjoner med gradering BBB Kilde: Reuters (EcoWin)

17 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente1) Prosentenheter. Historisk (fra 1. mai 2007) og fremover (per 21. april 2008) Storbritannia USA Norge 2) Euroområdet 1) Forventet styringsrente er representert ved Overnight Indexed Swap (OIS) 2) Norges Banks anslag Kilder: Bloomberg, Reuters og Norges Bank

18 Styringsrenter og terminrenter 13. mars og 21. april 2008
USA Storbritannia Norge Euroområdet 21. april 2008 Etter forrige rentemøte (13. mars 2008) Kilder: Reuters og Norges Bank

19 Styringsrenten i referansebanen og beregnede terminrenter1) Prosent
Referansebane PPR 1/08 Markedet 21. april 2008 Markedet etter PPR 1/08 (13. mars 2008) 1) I beregningen er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng for å gjøre terminrentene sammenliknbare med styringsrenten Kilder: Reuters og Norges Bank 19

20 Styringsrenten, pengemarkedsrente1) og bankenes utlånsrenter på nye lån2)
Prosent. 3. mai 2007 – 22. april 2008 Boliglånsrente Pengemarkedsrente Styringsrenten 1) Tremåneders NIBOR (effektiv) 2) Renter på nye boliglån på 1 million kroner innenfor 60% av kjøpesum med flytende rente. Tall for de 20 største bankene, vektet etter markedsandeler Kilder: Norsk familieøkonomi AS og Norges Bank

21 Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44)1) Januar 2002 – desember 2011
PPR 1/08 I-44 (venstre akse) 21. april 2008 21. april 2008 Veid rentedifferanse (høyre akse) 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Kilder: Reuters og Norges Bank

22 Realvalutakurser Avvik fra gjennomsnitt.1) 1970 – 20082).Prosent
Relative lønnskostnader Snitt januar - april 2008 Relative konsumpriser Kilder: Statistisk sentralbyrå, Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), Finansdepartementet og Norges Bank 1) Gjennomsnitt i perioden 2) Data for 2008 er basert på observasjoner fram til 21. april

23 Styringsrenten Strategiintervall PPR 1/08 1/08 3/07 2/07 1/07 3/06
1/05 3/04 2/05 3/05 1/06 2/06 3/06 2/07 1/07 3/07 PPR 1/08 1/08 Kilde: Norges Bank 23 23


Laste ned ppt "Hovedstyremøte 23. april 2008 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google