Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 11 Hovedstyremøte 23. april 2008. Norges Bank 2 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 11 Hovedstyremøte 23. april 2008. Norges Bank 2 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 11 Hovedstyremøte 23. april 2008

2 Norges Bank 2 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent Produksjonsgap KPI-JAE KPI 90% 70% 50% 30% Styringsrente

3 Norges Bank 3 Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet 5 - 6 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 25. juni, med mindre norsk økonomi blir utsatt for uventet store forstyrrelser. Pengepolitisk rapport 1/08

4 Norges Bank 44 Kilde: Statistisk sentralbyrå Vektet median KPI-JAE 20 prosent trimmet snitt KPI Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – mars 2008

5 Norges Bank 5 Jan 97/07 Jul 97/07Jan 98/08Jul 98/08 Norskproduserte varer og tjenester 1) Startpunkt januar 1997 og januar 2007. Tolvmånedersvekst. Prosent 2007 1997 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1) Justert for avgifter og energi

6 Norges Bank 6 Arbeidsledige Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Februar 1983 – mars 2008 Kilder: Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Norges Bank Registrerte ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak AKU-ledighet Registrerte ledige

7 Norges Bank 7 Husholdninger Foretak Boligpriser Eiendomspriser og kreditt Vekst fra samme måned/halvår året før. Prosent. Januar 2002 ― mars 2008 Kreditt Priser på næringseiendom Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, FINN.no, ECON Pöyry, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

8 Norges Bank 8 BNP Fastlands-Norge. Basisverdi utenom kraftproduksjon. Vekst fra forrige kvartal. Sesongjustert. Prosent. 1. kvartal 2006 – 2. kvartal 2008 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

9 Norges Bank 9 Oljepris (Brent Blend) i USD per fat Terminpriser (stiplede linjer) Prisindekser 1) for norsk eksport i NOK 2001=100. 1.kvartal 2001 – 1.kvartal 2008 1) Norges Banks beregninger basert på verdensmarkedspriser 21. april 08 Kilder: Reuters (EcoWin), Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 10. mars 08 (PPR 1/08)

10 Norges Bank 10 Internasjonale råvarepriser i SDR Indeks, uke 1 2000 = 100. Uke 1 2000 – uke 16 2008 Kilder: Reuters (EcoWin), The Economist og Norges Bank Jordbruksprodukter utenom mat Matvarer Industrivarer Samlet råvareindeks Metaller

11 Norges Bank 11 Internasjonale matvarepriser I dollar. Indeks. 3. januar 2006 = 100. 3. januar 2006 – 21. april 2008 Kilde: Reuters (Ecowin) Soyabønner Hvete Kaffe Mais

12 Norges Bank 12 Kilder: Consensus Economics, IMF og Norges Bank BNP-anslag for USA i 2008 August 2007 – april 2008 Goldman Sachs JP Morgan Morgan Stanley IMF Norges Bank Consensus Forecasts

13 Norges Bank 13 Consensus Forecasts BNP-anslag for USA i 2009 Januar 2008 – april 2008 Goldman Sachs JP Morgan Morgan Stanley IMF Norges Bank Kilder: Consensus Economics, IMF og Norges Bank

14 Norges Bank 14 KPI / HICP Tolvmånedersvekst. Januar 1997 – mars 2008 USA Euroområdet Japan Storbritannia Kilde: Reuters (EcoWin) / Nasjonale statistikkilder

15 Norges Bank 15 Kina Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Brasil India 2) Russland Konsumpriser i BRIC-landene 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Månedstall. Januar 2002 – mars 2008 1) Brasil, Russland, India og Kina 2) Engrospriser for varer. Tolvmånedersvekst beregnet på basis av uketall.

16 Norges Bank 16 Kredittpåslag i renter på vanlige foretaksobligasjoner 1) Femårs løpetid. Prosentenheter. 10. april 2002 – 21. april 2008 Kilde: Reuters (EcoWin) USA Europa 1) Obligasjoner med gradering BBB

17 Norges Bank 17 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente 1) Prosentenheter. Historisk (fra 1. mai 2007) og fremover (per 21. april 2008) Norge 2) USA Storbritannia Euroområdet Kilder: Bloomberg, Reuters og Norges Bank 1) Forventet styringsrente er representert ved Overnight Indexed Swap (OIS) 2) Norges Banks anslag

18 Norges Bank 18 Kilder: Reuters og Norges Bank Styringsrenter og terminrenter 13. mars og 21. april 2008 Norge USA Euroområdet 21. april 2008 Etter forrige rentemøte (13. mars 2008) Storbritannia

19 Norges Bank 19 Kilder: Reuters og Norges Bank Markedet 21. april 2008 Styringsrenten i referansebanen og beregnede terminrenter 1) Prosent 1) I beregningen er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng for å gjøre terminrentene sammenliknbare med styringsrenten 19 Markedet etter PPR 1/08 (13. mars 2008) Referansebane PPR 1/08

20 Norges Bank 20 Boliglånsrente Pengemarkedsrente Styringsrenten, pengemarkedsrente 1) og bankenes utlånsrenter på nye lån 2) Prosent. 3. mai 2007 – 22. april 2008 Kilder: Norsk familieøkonomi AS og Norges Bank 1) Tremåneders NIBOR (effektiv) 2) Renter på nye boliglån på 1 million kroner innenfor 60% av kjøpesum med flytende rente. Tall for de 20 største bankene, vektet etter markedsandeler Styringsrenten

21 Norges Bank 21 Kilder: Reuters og Norges Bank I-44 (venstre akse) Veid rentedifferanse (høyre akse) 21. april 2008 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2011 21. april 2008 PPR 1/08

22 Norges Bank 22 Realvalutakurser Avvik fra gjennomsnitt. 1) 1970 – 2008 2).Prosent 1) Gjennomsnitt i perioden 1970-2007 2) Data for 2008 er basert på observasjoner fram til 21. april Snitt januar - april 2008 Relative konsumpriser Relative lønnskostnader Kilder: Statistisk sentralbyrå, Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), Finansdepartementet og Norges Bank

23 Norges Bank 23 Styringsrenten Kilde: Norges Bank Strategiintervall 1/05 3/04 2/05 3/05 1/06 2/06 3/06 2/07 1/07 3/07 PPR 1/08 1/08


Laste ned ppt "Norges Bank 11 Hovedstyremøte 23. april 2008. Norges Bank 2 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google