Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell Utforming – pilotkommunesatsingen Velkommen til samling 5, Ullensaker 14.- 15.april 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell Utforming – pilotkommunesatsingen Velkommen til samling 5, Ullensaker 14.- 15.april 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell Utforming – pilotkommunesatsingen Velkommen til samling 5, Ullensaker 14.- 15.april 2008

2 Program mandag 14.04.08 10.00Velkommen v/ Steinar Ørum, varaordfører i Ullensaker kommune 10.20”Skoletesten” – kåring av beste medieomtale. Utdeling av pris. DEL 1. ET SAMFUNN FOR ALLE 10.30UU som verdi i samfunnsutviklingen v/ Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt 11.00Et lokalsamfunn for alle som kommunal strategi for UU v/ Liv Kari Eskeland, ordfører og arkitekt, pilotkommunen Stord Ca. 11.30Lunsj 12.40Brukerperspektivet og samspillet bruker – folkevalgte Sissel Løchen, leder av Senior- og Brukarrådet i Time kommune Astrid Staalesen, leder av kommunale råd for funksjonshemmede, Kristiansand kommune 13.15 Fylkesdelplan for UU som politisk virkemiddel. Fra plan til handling v/ fylkesordfører Tom Tvedt, Rogaland fylkeskommune 14.05Pilotkommuneeksempel uteområder. ”Alle barn leker best”, v/ Anne Reidun Garpestad,Time/Klepp kommuner Ca.14.20 Pause 14.40 DEL 2. UU OG LOKAL BOLIGPOLITIKK 15.45 Endring ! Plan- og bygningsloven. Nye muligheter for UU. v/ MD 16.15 DEL 3. ERFARINGSUTVEKSLING OG DIALOG 3 parallelle verksteder. Innledning og gruppearbeid. 18.00 Slutt for dagen 19.30Vi møtes til felles middag. Kulturinnslag. 20.00Middag

3 Program mandag 14.04.08 etter kl. 14.40 DEL 2. UU OG LOKAL BOLIGPOLITIKK 14.40 ”Slik vil eldre bo” – eldrebølgen og tilgjengelighet v/ forsker Ivar Brevik, NIBR 15.25 Bygging av boliger for alle. Hvilke utfordringer står en utbygger overfor? v/ Nina Selboskar, prosjektleder, Skanska Bolig as 15.45 Endring ! Plan- og bygningsloven. Nye muligheter for UU.v/ MD DEL 3. ERFARINGSUTVEKSLING OG DIALOG 16.15Innledning til verksteder/gruppearbeid 16.20 Pause 16.45 – 18.00Parallelle temaverksteder VERKSTED 1. Bolig for alle. Kommunens rolle som samfunnsaktør innen boligpolitikken. Innleder: Rose Byrkjeland, overingeniør, Ski kommune VERKSTED 2. Skoler, barnehager, andre kommunale bygg og tilhørende uteområder. Innleder: Solveig Dale, UU prosjektleder, Trondheim kommune VERKSTED 3. Det kommunale handlingsrommet ved planlegging og utbygging – mulighetene som plan-systemet og PB-loven gir. Innleder: Hilde Gulbrandsen, Kristiansand kommune 18.00 Slutt for dagen 19.30Vi møtes til felles middag. Kulturinnslag. 20.00Middag

4 Program tirsdag 15.04.08 08.30 Gode eksempler fra pilotkommunene og ressurskommunen Kr.sand Innledning v/ Ingrid Rindal Øvsteng, uu prosjektleder Ullensaker 08.45Morgenarrangement Miljøfyrtårn. Utdeling av sertifikat v/ varaordfører Steinar Ørum, Ullensaker kommune DEL 4. KOMMUNALT HANDLINGSROM 09.00 Hovedpunkter fra gårsdagens verksteder i plenum. Endring ! 09.30”Graset er grønt for alle” i Kongsvinger – Innledning v/ Hilde Nygaard, uu prosjektleder, Kongsvinger kommune 09.40 Pause og utsjekking 10.20 Fra plan til gjennomføring. v/ plansjef Johan Weydahl, Ullensaker kommune 11.00Prosjektet ”Kostnader ved universell utforming i eksisterende bygg og uteområder” v/ Jørn Gjennestad, prosjektkoordinator, insam as DEL 5. PILOTKOMMUNENE I FRONT 11.30 Pilotkommuneeksempel. Kommunale bygg. Vestre Toten folkebibliotek v/ UU prosjektleder Hans Petter Olsen, Gjøvik kommune/Vestre Toten 11.45Kort pause 12.10 Hvordan kan kommuner samarbeide for å øke utviklingskraften innen UU? v/ ordfører Elfin Lea, Klepp kommune 12.35 Hvordan realisere UU arbeidet i egen kommuneorganisasjon? v/ Jan Olav Grønland, rådmann Vestre Toten kommune 13.00Pilotkommunesatsingen i 2008 og videre satsing på kommunene framover. v/ Einar Lund, MD Ca. 13.15Lunsj og etterfølgende avreise


Laste ned ppt "Universell Utforming – pilotkommunesatsingen Velkommen til samling 5, Ullensaker 14.- 15.april 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google