Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å forholde seg til lokale media Å jobbe med rolleforståelse og offentlighetsbehov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å forholde seg til lokale media Å jobbe med rolleforståelse og offentlighetsbehov."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å forholde seg til lokale media Å jobbe med rolleforståelse og offentlighetsbehov

2 Sandefjords Blad klaget gjentatte ganger på kommunens praksis mht offentlighet

3 Kontakt, ikke konflikt

4 Som en del av vår lederutvikling: ”40- gruppa” møter Sandefjords Blad 09.30 R å dmann ø nsker velkommen 09.45- Oppkvikker-Noe som vekker opp og setter stemning Lars Petter ansvar 10.00 SB – v/ redakt ø r SB Jan Roaldset Om pressen rolle Hvilke saker ” tenner ” Forventninger til kommunen 10.40PauseKaffe m.m 10.55Praktisk eksempel / case Journalist/ SB presenterer 11.00Arbeid i grupper Skriver ned p å flippover 12.00Lunch 13.00 Tilbakemelding fra 3 av gruppene, innspill og dr ø fting 14.00 Quiz – mentometerknapper!P å stander og temaer egnet for meningsm å linger - SK utarbeider 5 p å stander - SB utarbeider 5 p å stander 14.15Pause 14.40 Gode og d å rlige kommunikasjonsvalg v/ Jan Roaldset Vise til kommunikasjonsplan Sjf 15.30Pause (for rigging) 15.45 ” Skavlan dialog ” om ekstern kommunikasjon i Sandefjord kommune. Lars Petter = Fredrik Gjester:Gisle, Jan Roaldset, Geir B å rnes, Anne Deltakelse viktig LP sp ø r Siri 16.45- Avslutning dag 1 - Kulturinnslag – ved Oddvar Myklebust 2 sanger

5 Opplevelse av dialog ”EN AV DE VIKTIGSTE verdiene rådmannen pekte på overfor lederne sine, var åpenhet. Det er ingen grunn til å legge skjul på at dette er signaler vi i media liker å høre. ” ”Representanter for avisa var invitert til første dag og fikk rikelig anledning til å påvirke og fortelle om hvilke verdier vi står for. Diskusjonene med deltakerne og dokumenter som ble framvist på seminaret, gir grunn til optimisme. ”

6 Vi blir fortsatt fulgt tett – selv medarbeiderundersøkelsen omtales på lederplass…

7 Neste skritt.. Hvem har redaktøransvaret, og hvordan forvaltes det?


Laste ned ppt "Å forholde seg til lokale media Å jobbe med rolleforståelse og offentlighetsbehov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google