Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kretsdommerkurs Manus og tegninger: Kjell Grøndahl Presentasjonsutforming: Lene Jorun Varlo   Norges Fri-idrettsforbunds dommerutvalg 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kretsdommerkurs Manus og tegninger: Kjell Grøndahl Presentasjonsutforming: Lene Jorun Varlo   Norges Fri-idrettsforbunds dommerutvalg 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kretsdommerkurs Manus og tegninger: Kjell Grøndahl Presentasjonsutforming: Lene Jorun Varlo   Norges Fri-idrettsforbunds dommerutvalg 2006

2 2 Kretsdommeropplæring Kursmateriell NFIF håndbok (siste utgave) NFIF ”Friidrett for barn og ungdom” Kretsens oppslagsbok (siste utgave) Pensum Gjennomgang av konkurransereglene: Representasjon og overgangsbestemmelser Autorisasjon av dommere og startere Nasjonale bestemmelser om klasseinndeling Internasjonale konkurranseregler

3 3 Forbundsdommerkurs Manus og tegninger: Kjell Grøndahl Presentasjonsutforming: Lene Jorun Varlo   Norges Fri-idrettsforbunds dommerutvalg 2006

4 4 Forbundsdommeropplæring Kursmateriell til kandidatene NFIF Håndbok (siste utgave) NFIF Arrangementshåndbok NFIF Regler og retningslinjer for norske mesterskap Pensum Repetisjon av konkurransereglene Stevnets gang: Søknad Planlegging Gjennomføring Etterarbeid

5 5 Teoretisk prøve Skriftlig besvarelse av ca. 20 spørsmål Stevneoppgave – utføres hjemme og sendes KDU innen avtalt frist (Bare forbundsdommerkurset)

6 6 Praktisk prøve Planlegge og lede et nasjonalt stevne eller et stort senior/junior KM med følgende dokumentasjon: Innbydelse Tidsskjema Funksjonærliste Resultatliste Hele stevnet gjennomføres under oppsyn av en erfaren forbundsdommer oppnevnt av KDU, som sender sin innstilling til KDU

7 7 Andre krav For å kunne bli autorisert som forbundsdommer må man være over 18 år og ha fungert som kretsdommer. All dokumentasjon fra teoretisk og praktisk prøve samles hos KDU som utformer en anbefaling til FDU. Administrasjonen i Norges Fri-idrettsforbund kontaktes for informasjon: friidrett@friidrett.no FDU godkjenner og utsteder dommerkort.

8 8 Norsk friidretts organisasjon

9 9 Håndboka Konkurransereglene er ordnet etter følgende oppdeling: Kap. IInt. friidrettskonkurranser1 – 8 Kap. IIStartberettigelse20 Kap. VInternasjonale konkurranseregler 100 Del IFunksjonærer110 – 139 Del IIGenerelle konkurranseregler140 – 151 Del IIILøpsøvelser160 – 170

10 10 Del IVTekniske øvelser Generelle regler180 A. Vertikale hopp – gen.181 Høyde182 Stav183 B. Horisontale hopp - gen.184 Lengde185 Tresteg186 C. Kastøvelser – gen187 Kule188 Diskos189 – 190 Slegge191 – 192 Spyd193 Håndboka forts.

11 11 Del VMangekamp200 Del VIInnendørs (Delt som for utendørs)210 – 222 Del VII(Gangsport) Del VIIIGateløp240 Del IXTerrengløp250 Del XVerdensrekorder260 – 264 Håndboka forts.

12 12

13 13

14 14 Klasseinndeling BetegnelseAlderInndelingVarighetDiverse Barn 7-9 årSamletRegler i årbok for kretsene. Alfabetisk resultatliste Alders- bestemte 10-19 årÅrsklasserKalenderåreneØvelsesutvalg i årbok for kretsene. Fra 15 år kan delta i jr. og sen. NM Junior 15-19 år 20-22 år Samlet, eller JR19 og JR22 Kalenderårene en fyller 15 – 22 år Kval. krav i jr. NM delt i to klasser. JR 19 (15-19 år) JR 22 (20-22 år) Senior 23 år og eldreSamletKalenderåret en fyller 23 år Spesielle kvalifiseringskrav for deltakelse i hoved-NM Veteran 35 år og eldre5-års klasserKalenderåretArrangør kan bestemme andre klasseinndelinger

15 15 Stevneorganisasjon

16 16 Startkort løp og vertikale hopp Notere resultat: bruk o = gyldig x = ugyldig og - = står over

17 17 Start til mål LØPSRETNING Svart Målelinje for bane 2-6 (8) Målelinje for bane 1 Sarg ved indre bane StartlinjeMållinje Måling av bane START TIL MÅL

18 18 Delte baner

19 19 800 meter

20 20 Standard merkeplan 21

21 Starthøytalere 22

22 Startkontrollapparat 23

23 Start fra to streker 24

24 Banedommere 25

25 Vindmåler 26

26 Målområde - løp 27

27 Elektronisk tidtaking

28 28 Manuell tidtaking Klokker som viser 1/100 sekund: 10,80 = 10,8 10,81 = 10,9 10,89 = 10,9 Tre klokker på første mann i mål: 11,26 = 11,3 11,31 = 11,4 11,42 = 11,5 11,40 = 11,4 11,43 = 11,5 13,22 = feil 11,62 = 11,7 11,21 = 11,3 11,2 = 11,2 11,29 = 11,3 Eks. 1 Eks. 2 Eks. 3 Notert 11,4 Notert 11,5 Hvis kun to klokker også 11,5 notert Notert 11,3

29 29 Manuell tidtaking hele heatet PlassAvlestNotert 111111 11,54 = 11,6 11,5 = 11,5 11,61 = 11,7 11,6 211,7 = 11,711,7 311,7 = 11,711,7 411,78 = 11,811,9 511,91 = 12,011,9 se måldommere 612,02 = 12,112,1 Måldommers bedømming: 1TIL2 3 4 5 6 XXX1 mXXX0,5mXXX1mXXXLiktXXX2 mXXX

30 30 Hekkens plassering 31

31 Feil hekkepassering 32

32 Hinderløp 33

33 Vanngrav - snitt 34

34 Stafett – veksling og felt 35

35 Stafetter AkselerasjonsfeltAntall svinger på delte baner Startblokker 4 x 100 m 4 x 200 m 4 x 200 m innd. 4 x 400 m 4 x 600 m 4 x 800 m 4 x 1500 m 1000 m Ja Nei Ja 1) 2 3-4 2) 3 3 2) 1 0 2 Ja Nei Ja Fotnoter: 1) Kun på 1. Veksling 2) Hvis det ikke er flere enn tre lag, kan 4 x 200 m og 4 x 400 meter løpes med kun en sving på delte baner. (Bruk bane 1, 3 og 5)

36 36 Stativ og list for høyde Endetverrsnitt

37 37 Øvelsesområde – høyde 38

38 Høyde – like resultater 1,751,801,851,901,951,982,00Ant. riv Plass A XOO -XXOXXX43 B OX-XOO -XXX31 C O-OXXO X-XX43 D --XXOOXOXXX31 Regel 1: Antall forsøk på sist klarte høyde. Regel 2: Antall riv i hele konkurransen. Regel 3: Omhopp om første plassen.

39 39 Høyde - omhopp 1,982,001,98Plass BOXO1 DOXX2 Omhopp starter på den laveste av de høyder de gikk ut på. Begge får 1,98 m godkjent i konkurransen. Omhopp kun om første plassen

40 40 Stativ – stav og list 41

41 Øvelsesområde for stav 42

42 Stavmatte 43

43 Øvelsesområde lengde og tresteg 44

44 Satsplanke Overflaten av planken skal være hvitmalt. Plastmassen skal ha kontrastfarge i forhold til den hvitmalte planken.

45 45 Plankedømming 46

46 Eksempel på landing i gropa 47

47 Lengdemåling

48 48 Lengde – like resultater -rangering 123Res.Plass456Res.Mid. plass 2 + 3 res Plass A 6,526,346,78 6 k6,52X6,756,7877 B X7,15- 1 k7,02--7,1517,02 x 2 C 6,95X7,02 2 k6,997,017,15 17,02 7,01 1 D 6,206,366,42 106,4210 E 6,406,53X 8 k6,68XX 88 F 6,546,786,736,785 k6,936,726,516,9336,78 6,73 4 G 6,486,306,53 7 k6,496,706,93 36,70 6,53 5 H 6,75X6,80 4 kX6,856,826,8566 I 6,536,23X6,539 99 J 6,936,826,766,933 kX6,886,536,9336,88 6,82 3 k = kvalifisert

49 49 Lengde - like resultater – rangering – regler A.) Nest beste forsøk B.) 3. beste forsøk C.) Omhopp - ett hopp i hver omgang (kun om første plassen)

50 50 Tresteg - utførelse 51

51 Kule - øvelsesområde 52 (34,92° fra 1.1.2003)

52 52 Stoppbrett for kulestøt 53

53 Bandasjering av hender 54

54 Kast – merker etter nedslag 55

55 Øvelsesområde for slegge og diskos

56 56 Øvelsesområde - spyd 57

57 Tidsskjema - grunndata 1.) Antall forsøk i lengde, tresteg og alle kast (Eksempel 12 utøvere) 3 første omganger3 x 12 = 36 3 siste omganger3 x 8 = 24 Totalt antall forsøk= 60 Beregnet tid: 60 min (Alle bruker ikke 1 ½ min.) Beregn litt lenger tid til lange kast Oppvarmingskast/hopp skal skje før den oppsatte tid i tidskjemaet

58 58 Tidsskjema - grunndata 2.) Antall forsøk i høyde og stav Beregn 8 hopp pr. deltaker. (Eks. 9 deltakere) Antall hopp9 x 8= 72 Beregnet tid: For høyde: 1 min. pr. hopp + 10 min. for vinner 72 + 10 = 82 minutter For stav:1,5 min. pr. hopp + 15 min. for vinner (72 x 1,5) + 15 = 123 minutter

59 59 Tidsskjema Eksempel: Kveldsstevne på 6 baner 60

60 Tidsskjema for deltakere og publikum OPPROPFORSØKFINALE 100 mMenn sen Menn jr. Kvinner sen Kvinner jr. 17.00 17.15 17.25 17.45 18.00 18.25 18.45 20.05 18.15 20.15 20.25 800 mKvinner sen.+jr. Menn sen.+jr. 18.25 18.35 19.25 19.35 5000 mMenn sen.+jr.18.0019.00 HøydeKvinner sen. Menn sen. 17.00 18.00 19.00 LengdeMenn jr. Kvinner jr. 17.00 18.10 18.00 19.10 KuleKvinner jr. Kvinner sen. 17.00 18.10 18.00 19.10 DiskosMenn sen. Menn jr. 17.15 18.10 18.15 19.10

61 61 Program (eksempel på utførelse) 62

62 Seeding, heatoppsett og banetrekning 63

63 Papirflyt 1.Opprops- lister 2.Startlister for forsøk, mellomheat og finaler 3.Resultat- lister Start- mappe


Laste ned ppt "1 Kretsdommerkurs Manus og tegninger: Kjell Grøndahl Presentasjonsutforming: Lene Jorun Varlo   Norges Fri-idrettsforbunds dommerutvalg 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google