Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kretsdommerkurs Manus og tegninger: Kjell Grøndahl

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kretsdommerkurs Manus og tegninger: Kjell Grøndahl"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kretsdommerkurs Manus og tegninger: Kjell Grøndahl
Presentasjonsutforming: Lene Jorun Varlo  Norges Fri-idrettsforbunds dommerutvalg 2006

2 Kretsdommeropplæring
Kursmateriell NFIF håndbok (siste utgave) NFIF ”Friidrett for barn og ungdom” Kretsens oppslagsbok (siste utgave) Pensum Gjennomgang av konkurransereglene: Representasjon og overgangsbestemmelser Autorisasjon av dommere og startere Nasjonale bestemmelser om klasseinndeling Internasjonale konkurranseregler

3 Forbundsdommerkurs Manus og tegninger: Kjell Grøndahl
Presentasjonsutforming: Lene Jorun Varlo  Norges Fri-idrettsforbunds dommerutvalg 2006

4 Forbundsdommeropplæring
Kursmateriell til kandidatene NFIF Håndbok (siste utgave) NFIF Arrangementshåndbok NFIF Regler og retningslinjer for norske mesterskap Pensum Repetisjon av konkurransereglene Stevnets gang: Søknad Planlegging Gjennomføring Etterarbeid

5 Teoretisk prøve Teoretisk prøve
Skriftlig besvarelse av ca. 20 spørsmål Stevneoppgave – utføres hjemme og sendes KDU innen avtalt frist (Bare forbundsdommerkurset)

6 Praktisk prøve Planlegge og lede et nasjonalt stevne eller et stort senior/junior KM med følgende dokumentasjon: Innbydelse Tidsskjema Funksjonærliste Resultatliste Hele stevnet gjennomføres under oppsyn av en erfaren forbundsdommer oppnevnt av KDU, som sender sin innstilling til KDU

7 Andre krav For å kunne bli autorisert som forbundsdommer må man være over 18 år og ha fungert som kretsdommer. All dokumentasjon fra teoretisk og praktisk prøve samles hos KDU som utformer en anbefaling til FDU. Administrasjonen i Norges Fri-idrettsforbund kontaktes for informasjon: FDU godkjenner og utsteder dommerkort.

8 Norsk friidretts organisasjon

9 Håndboka Konkurransereglene er ordnet etter følgende oppdeling: Kap. I
Int. friidrettskonkurranser 1 – 8 Kap. II Startberettigelse 20 Kap. V Internasjonale konkurranseregler 100 Del I Funksjonærer 110 – 139 Del II Generelle konkurranseregler 140 – 151 Del III Løpsøvelser 160 – 170

10 Håndboka forts. Del IV Tekniske øvelser Generelle regler 180
A. Vertikale hopp – gen. 181 Høyde 182 Stav 183 B. Horisontale hopp - gen. 184 Lengde 185 Tresteg 186 C. Kastøvelser – gen 187 Kule 188 Diskos 189 – 190 Slegge 191 – 192 Spyd 193

11 Håndboka forts. Del V Mangekamp 200 Del VI
Innendørs (Delt som for utendørs) 210 – 222 Del VII (Gangsport) Del VIII Gateløp 240 Del IX Terrengløp 250 Del X Verdensrekorder 260 – 264

12 12

13 13

14 Klasseinndeling Betegnelse Alder Inndeling Varighet Diverse Barn
Samlet Regler i årbok for kretsene. Alfabetisk resultatliste Alders-bestemte 10-19 år Årsklasser Kalenderårene Øvelsesutvalg i årbok for kretsene. Fra 15 år kan delta i jr. og sen. NM Junior 15-19 år 20-22 år Samlet, eller JR19 og JR22 Kalenderårene en fyller 15 – 22 år Kval. krav i jr. NM delt i to klasser. JR 19 (15-19 år) JR 22 (20-22 år) Senior 23 år og eldre Kalenderåret en fyller 23 år Spesielle kvalifiseringskrav for deltakelse i hoved-NM Veteran 35 år og eldre 5-års klasser Kalenderåret Arrangør kan bestemme andre klasseinndelinger

15 Stevneorganisasjon

16 Startkort løp og vertikale hopp
Notere resultat: bruk o = gyldig x = ugyldig og - = står over

17 Start til mål START TIL MÅL LØPSRETNING Måling av bane Svart
Målelinje for bane 2-6 (8) Målelinje for bane 1 Sarg ved indre bane Mållinje Startlinje START TIL MÅL Svart

18 Delte baner

19 800 meter

20 Standard merkeplan 21

21 Starthøytalere 22

22 Startkontrollapparat
23

23 Start fra to streker 24

24 Banedommere 25

25 Vindmåler 26

26 Målområde - løp 27

27 Elektronisk tidtaking

28 Manuell tidtaking Klokker som viser 1/100 sekund: 10,80 = 10,8
10,81 = 10,9 10,89 = 10,9 Tre klokker på første mann i mål: 11,26 = 11,3 11,31 = 11,4 11,42 = 11,5 11,40 = 11,4 11,43 = 11,5 13,22 = feil 11,62 = 11,7 11,21 = 11,3 11,2 = 11,2 11,29 = 11,3 Notert 11,4 Eks. 1 Notert 11,5 Hvis kun to klokker også 11,5 notert Eks. 2 Notert 11,3 Eks. 3

29 Manuell tidtaking hele heatet
Plass Avlest Notert 1 11,54 = 11,6 11,5 = 11,5 11,61 = 11,7 11,6 2 11,7 = 11,7 11,7 3 4 11,78 = 11,8 11,9 5 11,91 = 12,0 11,9 se måldommere 6 12,02 = 12,1 12,1 Måldommers bedømming: 1 TIL 2 3 4 5 6 XXX 1 m 0,5m 1m Likt 2 m

30 Hekkens plassering 31

31 Feil hekkepassering 32

32 Hinderløp 33

33 Vanngrav - snitt 34

34 Stafett – veksling og felt
35

35 Antall svinger på delte baner
Stafetter Akselerasjonsfelt Antall svinger på delte baner Startblokker 4 x 100 m 4 x 200 m 4 x 200 m innd. 4 x 400 m 4 x 600 m 4 x 800 m 4 x 1500 m 1000 m Ja Nei Ja1) 2 3-42) 3 32) 1 Fotnoter: 1) Kun på 1. Veksling 2) Hvis det ikke er flere enn tre lag, kan 4 x 200 m og 4 x 400 meter løpes med kun en sving på delte baner. (Bruk bane 1, 3 og 5)

36 Stativ og list for høyde
Endetverrsnitt

37 Øvelsesområde – høyde 38

38 Høyde – like resultater
1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 1,98 2,00 Ant. riv Plass A XO O - XXO XXX 4 3 B X- 1 C XX D Regel 1: Antall forsøk på sist klarte høyde. Regel 2: Antall riv i hele konkurransen. Regel 3: Omhopp om første plassen.

39 Høyde - omhopp Omhopp kun om første plassen 1,98 2,00 Plass B O X 1 D
Omhopp starter på den laveste av de høyder de gikk ut på. Begge får 1,98 m godkjent i konkurransen.

40 Stativ – stav og list 41

41 Øvelsesområde for stav
42

42 Stavmatte 43

43 Øvelsesområde lengde og tresteg
44

44 Satsplanke Overflaten av planken skal være hvitmalt. Plastmassen skal ha kontrastfarge i forhold til den hvitmalte planken.

45 Plankedømming 46

46 Eksempel på landing i gropa
47

47 Lengdemåling

48 Lengde – like resultater -rangering
1 2 3 Res. Plass 4 5 6 Mid. plass 2 + 3 res A 6,52 6,34 6,78 6 k X 6,75 7 B 7,15 - 1 k 7,02 x C 6,95 2 k 6,99 7,01 D 6,20 6,36 6,42 10 E 6,40 6,53 8 k 6,68 8 F 6,54 6,73 5 k 6,93 6,72 6,51 G 6,48 6,30 7 k 6,49 6,70 H 6,80 4 k 6,85 6,82 I 6,23 9 J 6,76 3 k 6,88 k = kvalifisert

49 Lengde - like resultater – rangering – regler
A.) Nest beste forsøk B.) 3. beste forsøk C.) Omhopp - ett hopp i hver omgang (kun om første plassen)

50 Tresteg - utførelse 51

51 Kule - øvelsesområde (34,92° fra ) 52

52 Stoppbrett for kulestøt
53

53 Bandasjering av hender
54

54 Kast – merker etter nedslag
55

55 Øvelsesområde for slegge og diskos

56 Øvelsesområde - spyd 57

57 Tidsskjema - grunndata
1.) Antall forsøk i lengde, tresteg og alle kast (Eksempel 12 utøvere) 3 første omganger 3 x 12 = 36 3 siste omganger 3 x 8 = 24 Totalt antall forsøk = 60 Beregnet tid: 60 min (Alle bruker ikke 1 ½ min.) Beregn litt lenger tid til lange kast Oppvarmingskast/hopp skal skje før den oppsatte tid i tidskjemaet

58 Tidsskjema - grunndata
2.) Antall forsøk i høyde og stav Beregn 8 hopp pr. deltaker. (Eks. 9 deltakere) Antall hopp 9 x 8 = 72 Beregnet tid: For høyde: 1 min. pr. hopp + 10 min. for vinner = 82 minutter For stav: 1,5 min. pr. hopp + 15 min. for vinner (72 x 1,5) + 15 = 123 minutter

59 Tidsskjema Eksempel: Kveldsstevne på 6 baner 60

60 Tidsskjema for deltakere og publikum
OPPROP FORSØK FINALE 100 m Menn sen Menn jr. Kvinner sen Kvinner jr. 17.00 17.15 17.25 17.45 18.00 18.25 18.45 20.05 18.15 20.15 20.25 800 m Kvinner sen.+jr. Menn sen.+jr. 18.35 19.25 19.35 5000 m 19.00 Høyde Kvinner sen. Menn sen. Lengde 18.10 19.10 Kule Diskos

61 Program (eksempel på utførelse)
62

62 Seeding, heatoppsett og banetrekning
63

63 Papirflyt Start-mappe Opprops-lister
Startlister for forsøk, mellomheat og finaler Resultat-lister Start-mappe


Laste ned ppt "Kretsdommerkurs Manus og tegninger: Kjell Grøndahl"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google