Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dataforvaltning 2012 Helge Sagen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dataforvaltning 2012 Helge Sagen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dataforvaltning 2012 Helge Sagen
Hovedside

2 ▶ Tema Faggruppe Norsk Marint Datasenter ved Havforskningsinsituttet
Reorganisering av dataflyt Havforskningsinstituttet Forprosjekt NMDC som resulterte i datasettkartlegging og infrastruktur søknad Infrastruktur NMDC Norwegian Marine Data Centre, oppstart 1. august 2012 Utfordringer

3 ▶ Norsk Marint Datasenter – Faggruppe ved Havforskningsinstituttet
Foto: MAREANO ▶ Norsk Marint Datasenter – Faggruppe ved Havforskningsinstituttet Visjon: NMD skal være det nasjonale knutepunktet for marine data, også for data som ikke samles inn av Havforskningsinstituttet. Ansvar som ”National Oceanographic Data Centre”, NODC siden 1971. DATASENTER APPLIKASJONSUTVIKLING Data katalog – Metadata Database design Langtidslagring av forskningsdata Data flyt Operasjonell datahåndtering Kvalitetskontroll PRODUKTER BIOINFORMATIKK Data utveksling Sammenstilling av genetikk data Karttjenester (WMS) Tilgjengeliggjøring MAREANO portalen Genetiske analyse programmer

4 ▶ Havforskningsinstituttets datakatalog
4-500 datasett eller tidsserier

5 ▶ Norsk Marint Datasenter – Ferske data på Internett hver dag
Foto: MAREANO

6 ▶ Automatisk fjordbøye – sender data 1 gang pr time GSM
Foto: Havforskningsinstituttet ▶ Automatisk fjordbøye – sender data 1 gang pr time GSM

7 ▶ Fast snitt – klimatologiske snitt

8 ▶ Operasjonelle data 1 mnd Arktis egne data og Coriolis

9 ▶ Kartklient MAREANO Portal
Foto: MAREANO ▶ Kartklient MAREANO Portal Foto: MAREANO MAREANO prosjektet, Havforskningsinstituttet, Norges Geologiske Undersøkelser og Statens Kartverk Sjø kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder. Resultater presenteres på

10 ▶ Havforskningsinstituttets datainfrastrukturprosjekt
Foto: MAREANO

11 En samling fagspesifikke databaser, fisk, fysikk, kjemi…
▶ Fagdatabaser – synkronisering skip - datasenter En samling fagspesifikke databaser, fisk, fysikk, kjemi… Etablering av innsamlingsdatabaser på fartøy Overføring av innhold ved innsamlingsslutt til NMD Synkronisering av innhold mellom fartøy eller land Historiske data tilgjenglig sammen med nye data Foto: MAREANO

12 ▶ DOKIPY Metadata Registrering av metadata om datasett (DIF og EDMED definisjon) Norsk finansierte IPY prosjekter Bruker høsting av metadata gjennom OAI-PMH som ble utvikle mellom met.no – Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt

13 ▶ Data utlevering via datakataloger (2003)
Lange tidsseriar for miljøovervåkning og forskning (Norges Forskningsråd, 2003, 2004) Rapport 1; Viktige klimadataserier Rapport 2; Viktige terrestriske og limniske dataserier Rapport 3; Viktige marine dataserier

14 ▶ Datakatalog fra NMDC forprosjekt 2009-2010
Registrering av metadata om datasett (DIF og EDMED definisjon) NMDC marine datasett LifeWatch Biodiversitets datasett

15 ▶ NMDC partner datasett – NMDC forprosjekt 2009-2010
No Partner Antall 1 Havforskningsinstituttet 192 2 NTNU, Biologisk stasjon, Trondheim 3 Christian Michelsen Research 4 Forsvarets Forskningsinstitutt 5 Universitetet i Nordland 6 Meteorologisk Institutt 8 7 Nansen senteret Norges geologiske undersøkelse 25 9 Norsk Institutt for Naturforskning 10 Norsk Polarinstitutt 11 Statens kartverk Sjø 12 Universitetet i Bergen 24 13 Universitetet i Oslo/CEES 14 Universitetet i Tromsø 26 15 Norsk institutt for vannforskning 16 Akvaplan NIVA 17 UNI Research – UNI Bjerknes Tot 310 Foto: MAREANO

16 ▶ NMDC infrastruktur seamless access to marine data
48 (83) mill. fra NFR infrastrukturmidler; databaser, tidsserier, registre og samlinger Establishment of a Norwegian Marine Data Centre that will provide seamless access to marine data and greatly increase the efficiency of marine science in Norway and facilitate the generation of high quality research. Long term objectives: Establish a distributed national infrastructure for marine data sets including historical and contemporary data Make Norwegian marine data sets easily accessible Enable long term stewardship of datasets Operationalize data flow from observations to users minimizing latency Develop advanced applications, products and services Foto: MAREANO

17 NMDC ▶ NMDC organisasjonsmodell Partner samling Referanse Styring
WP1 Project Administration WP2 System Design WP3 Data Format and Flow WP4 Data Storage WP5 Data Catalogue WP6 Applications WP7 Data Availability WP8 Dissemination and Sustainability NMDC Partner samling Referanse Styring Foto: MAREANO

18 ▶ NMDC Bruksvilkår – NLOD – CC BY
Foto: Havforskningsinstituttet, Johan Kristiansen ▶ NMDC Bruksvilkår – NLOD – CC BY

19 ▶ NMDC Internasjonal koordinering
Grafikk: MAREANO

20 ▶ NMDC Internasjonal koordinering
Grafikk: MAREANO

21 ▶ NMDC Internasjonal koordinering
Foto: MAREANO

22 Kontrollerte vokabular Metadata standarder Data utvekslings standarder
▶ NMDC Internasjonal koordinering Sitering av datasett ICSU CODATA International Council for Science - Committee on Data for Science and Technology ICSTI TGDCSP International Council for Scientific and Technical Information Data Citation Standards and Practices Kontrollerte vokabular Metadata standarder Data utvekslings standarder

23 ▶ Utfordringer Historisk lagring
Forskningsdata lagres i mange formater og på mange medier Historiske forskningsdata er lagret på gamle magnettaper eller på papir Lite metadata er tilgjengelig Tjenester Datalager for filer i ulike formater med tilhørende metadata Database koblinger mot mange databasemodeller Standardisering av metadata Standardisering av lagringsformater Sikkerhetskopier på Norstore Utveksling av forskningsdata Eierskap til forskningsdata Bruksvilkår for forskningsdata (NLOD)


Laste ned ppt "Dataforvaltning 2012 Helge Sagen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google