Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dataforvaltning 2012 Helge Sagen. Faggruppe Norsk Marint Datasenter ved Havforskningsinsituttet Reorganisering av dataflyt Havforskningsinstituttet Forprosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dataforvaltning 2012 Helge Sagen. Faggruppe Norsk Marint Datasenter ved Havforskningsinsituttet Reorganisering av dataflyt Havforskningsinstituttet Forprosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dataforvaltning 2012 Helge Sagen

2 Faggruppe Norsk Marint Datasenter ved Havforskningsinsituttet Reorganisering av dataflyt Havforskningsinstituttet Forprosjekt NMDC som resulterte i datasettkartlegging og infrastruktur søknad Infrastruktur NMDC Norwegian Marine Data Centre, oppstart 1. august 2012 Utfordringer ▶ Tema

3 Foto: MAREANO ▶ Norsk Marint Datasenter – Faggruppe ved Havforskningsinstituttet Visjon: NMD skal være det nasjonale knutepunktet for marine data, også for data som ikke samles inn av Havforskningsinstituttet. Ansvar som ”National Oceanographic Data Centre”, NODC siden 1971. DATASENTERAPPLIKASJONSUTVIKLING Data katalog – MetadataDatabase design Langtidslagring av forskningsdataData flyt Operasjonell datahåndteringKvalitetskontroll PRODUKTERBIOINFORMATIKK Data utvekslingSammenstilling av genetikk data Karttjenester (WMS)Tilgjengeliggjøring MAREANO portalenGenetiske analyse programmer

4 4-500 datasett eller tidsserier www.imr.no/datakatalog ▶ Havforskningsinstituttets datakatalog

5 ▶ Norsk Marint Datasenter – Ferske data på Internett hver dag Foto: MAREANO

6 Foto: Havforskningsinstituttet ▶ Automatisk fjordbøye – sender data 1 gang pr time GSM

7 ▶ Fast snitt – klimatologiske snitt

8 ▶ Operasjonelle data 1 mnd Arktis egne data og Coriolis

9 Foto: MAREANO MAREANO prosjektet, Havforskningsinstituttet, Norges Geologiske Undersøkelser og Statens Kartverk Sjø kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder. Resultater presenteres på www.mareano.no ▶ Kartklient MAREANO Portal Foto: MAREANO

10 ▶ Havforskningsinstituttets datainfrastrukturprosjekt Foto: MAREANO

11 ▶ Fagdatabaser – synkronisering skip - datasenter Foto: MAREANO En samling fagspesifikke databaser, fisk, fysikk, kjemi… Etablering av innsamlingsdatabaser på fartøy Overføring av innhold ved innsamlingsslutt til NMD Synkronisering av innhold mellom fartøy eller land Historiske data tilgjenglig sammen med nye data

12 ▶ DOKIPY Metadata Registrering av metadata om datasett (DIF og EDMED definisjon) Norsk finansierte IPY prosjekter Bruker høsting av metadata gjennom OAI-PMH som ble utvikle mellom met.no – Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt

13 ▶ Data utlevering via datakataloger (2003) Lange tidsseriar for miljøovervåkning og forskning (Norges Forskningsråd, 2003, 2004) Rapport 1;Viktige klimadataserier Rapport 2; Viktige terrestriske og limniske dataserier Rapport 3; Viktige marine dataserier

14 ▶ Datakatalog fra NMDC forprosjekt 2009-2010 Registrering av metadata om datasett (DIF og EDMED definisjon) NMDC marine datasett LifeWatch Biodiversitets datasett

15 Foto: MAREANO ▶ NMDC partner datasett – NMDC forprosjekt 2009-2010 NoPartnerAntall 1Havforskningsinstituttet 192 2NTNU, Biologisk stasjon, Trondheim 3 3Christian Michelsen Research 0 4Forsvarets Forskningsinstitutt 2 5Universitetet i Nordland 3 6Meteorologisk Institutt 8 7Nansen senteret 0 8Norges geologiske undersøkelse 25 9Norsk Institutt for Naturforskning 3 10Norsk Polarinstitutt 6 11 Statens kartverk Sjø 3 12Universitetet i Bergen 24 13Universitetet i Oslo/CEES 1 14Universitetet i Tromsø 26 15Norsk institutt for vannforskning 14 16Akvaplan NIVA 0 17 UNI Research – UNI Bjerknes 0 Tot 310

16 Establishment of a Norwegian Marine Data Centre that will provide seamless access to marine data and greatly increase the efficiency of marine science in Norway and facilitate the generation of high quality research. Long term objectives: i.Establish a distributed national infrastructure for marine data sets including historical and contemporary data i.Make Norwegian marine data sets easily accessible i.Enable long term stewardship of datasets i.Operationalize data flow from observations to users minimizing latency i.Develop advanced applications, products and services seamless access to marine data 48 (83) mill. fra NFR infrastrukturmidler; databaser, tidsserier, registre og samlinger ▶ NMDC infrastruktur Foto: MAREANO

17 ▶ NMDC organisasjonsmodell NMDCNMDC Foto: MAREANO

18 Foto: Havforskningsinstituttet, Johan Kristiansen ▶ NMDC Bruksvilkår – NLOD – CC BY

19 ▶ NMDC Internasjonal koordinering Grafikk: MAREANO

20 ▶ NMDC Internasjonal koordinering Grafikk: MAREANO

21 ▶ NMDC Internasjonal koordinering Foto: MAREANO

22 ▶ NMDC Internasjonal koordinering Sitering av datasett ICSU CODATA International Council for Science - Committee on Data for Science and Technology ICSTI TGDCSP International Council for Scientific and Technical Information Data Citation Standards and Practices Kontrollerte vokabular Metadata standarder Data utvekslings standarder

23 Historisk lagring Forskningsdata lagres i mange formater og på mange medier Historiske forskningsdata er lagret på gamle magnettaper eller på papir Lite metadata er tilgjengelig Tjenester Datalager for filer i ulike formater med tilhørende metadata Database koblinger mot mange databasemodeller Standardisering av metadata Standardisering av lagringsformater Sikkerhetskopier på Norstore Utveksling av forskningsdata Eierskap til forskningsdata Bruksvilkår for forskningsdata (NLOD) ▶ Utfordringer


Laste ned ppt "Dataforvaltning 2012 Helge Sagen. Faggruppe Norsk Marint Datasenter ved Havforskningsinsituttet Reorganisering av dataflyt Havforskningsinstituttet Forprosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google