Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sommermøte om Ekspropriasjon og erstatning Rådgiver Håvar E. Hanger Norsk Landsbruksrådgiving Sør-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sommermøte om Ekspropriasjon og erstatning Rådgiver Håvar E. Hanger Norsk Landsbruksrådgiving Sør-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sommermøte om Ekspropriasjon og erstatning Rådgiver Håvar E. Hanger Norsk Landsbruksrådgiving Sør-Trøndelag

2 Hva er det viktig å tenke på? Avlingsregistreringer Dokumentere opprinnelig jordart & pakking Grøftetilstand/grøftekart Detaljert regnskapsføring i årene før Avtaler rundt arealer som skal tilbakeføres etter anleggsperioden

3 Avlingsregistreringer Start så tidlig som mulig med dette! Jo flere år, dess bedre Spesielt viktig dersom den beste jorda på gården forsvinner Vi kan bidra i denne prosessen, med å ta registreringer i forbindelse med høsting Kan være aktuelt for NLR å ha sortsforsøk i traseen, noe som vil dokumentere avlingsnivå i ulike vekster. Leveranser fra aktuelle arealer separat, for å dokumentere mer riktig snittavling enn gården som helhet

4 Uttak av jordprøver fra berørte områder Penetrometer – pakkingsgrad Dokumentere jordart og pakking

5 Grøftetilstand/grøftekart Ta bilder gjennom vekstsesongen Avlingsnivå vil støtte opp om dette

6 Regnskapsføring Viktig å detaljere inntekts- og kostnadskontoene tilstrekkelig til å kunne hente ut nødvendige tall Eks: Ulike vekster på egne kontoer Korrekte lagerregistreringer ved årsskiftene Viktig å starte med dette så tidlig som mulig, dess flere «nøyaktige» år, dess bedre

7 Avtaler i forbindelse med midlertidig båndlagte arealer Avtale tidsrammen og hva konsekvensene vil bli dersom fristene for tilbakeføring brytes Avtale om hva båndlagte arealer skal brukes til Avklare adkomstveier underveis i anleggsperioden og i ettertid Klare avtaler om tilstand på arealer etter tilbakeføring. (Jordpakking, fjerning/tilbakeføring av matjord, fjerning av stein/pukk) Kontroll av, eventuelt ny drenering ved behov.

8 Gangen i prosessen ved erstatningsberegninger Registrere berørt areal og dokumentere avlingsnivå Lage et dekningsbidrag tilpasset gården og om mulig området av gården som er berørt Beregne erstatning for midlertidig båndlagte arealer ut fra avtaler og tid ute av drift, eventuelt erstatning for framtidig avlingstap Beregne erstatning for avstått grunn med utgangspunkt i gjeldende rente (rettslig fastsatt). Registrere eventuelle ulemper i anleggsperioden og for ettertiden med erstatningsberegninger i den forbindelse

9 Viktig å stå samlet! Felles avtaler og lik behandling av alle grunneierne Står sterkere samlet til å få gjennomslag for egne krav Jo flere som tar ut avlingsregistreringer – jo mer troverdighet vil en ha


Laste ned ppt "Sommermøte om Ekspropriasjon og erstatning Rådgiver Håvar E. Hanger Norsk Landsbruksrådgiving Sør-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google