Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""— Utskrift av presentasjonen:

9 Funksjonell skulderanatomi
Gerty Lund 2006

10 Målet er å gjenopprette normal funksjon og muskulær kontroll
Vi må med andre ord vite hvordan leddet normalt fungerer Gerty Lund 2006

11 Skulderen - i vid forstand
En gruppe strukturer som forbinder armen til thorax Plassere eller bevege armen I rommet Gerty Lund 2006

12 Gl.hum,AC,St.clavicular, og scapulothoracalleddet
Gerty Lund 2006

13 SKULDERBUENS LEIE Den fysiologiske utgangsstilling
Clavicula hviler ann mot 1. costa Clavicula dorsolateralt rettet fra sternum, og danner 60 º med sagitalplanet ( C-SH vinkelen ) Scapula margo mediale står loddrett og danner 90 º med calvicula ( C-SV vinkelen ) Skulderbladet 4 -5 cm fra processus spinosus, øvre hjørne i høyde med 2.costa, nedre hjørne ved costa. Gerty Lund 2006

14 Gerty Lund 2006

15 Glenohumeralleddet Gerty Lund 2006

16 Gerty Lund 2006

17 Subacromiale bursa Gerty Lund 2006

18 Gerty Lund 2006

19 Gerty Lund 2006

20 Gerty Lund 2006

21 Bevegelsesbegreper Fleksjon - 180˚ elevasjon av armen i saggitalplanet
Abduksjon - 180˚ elevasjon av armen i frontalplanet Abduksjon i scapulas plan Ekstensjon - 60˚ bakoverelevasjon i posteriørt sagitalt plan Horisontal flek. - ekst. 145˚ Inn - utrotasjon variere med utg.stilling Gerty Lund 2006

22 Hvordan oppnås full armbevegelse?
VED: Bevegelse som tas ut i fire ledd glenohumeralleddet, AC leddet, sternoclavicularleddet og det thoracaohumerale-leddet Fleksibelt gl.humeralledd som tillater stor grad av bev.frihet Ekstensjon av thoracalcolumna Gerty Lund 2006

23 NORMAL BEVEGELIGHET I SKULDERLEDDET
For å oppnå full elevasjon av arm bør bevegelsesutslaget tas ut som følger: fleksjon / abduksjon i glenohumeralleddet utgjør 90º utrotasjon i glenohumearalledet 30º rotasjon av scapula og thoracalstrekket 60º Gerty Lund 2006

24 Golfball -pegg Gerty Lund 2006

25 Leddstabilitet 1 Fossa glenoidale av en viss størrelse
2 Fossa glenoidales plassering i rommet 3 Humerushodets sentrering i leddet 4 Intakt kapsel og labrum (interartikulært trykk) 5 Funksjonell muskelkontroll av humerushodet (Subscapularis og Infraspinatus) Gerty Lund 2006

26 Glenohumeralligamenter
Gerty Lund 2006

27 Columna Fordeling tyngdekraft Fleksibilitet
Gerty Lund 2006

28 Viktige muskler festet til scapula:
Rhomboideus major Trapezius nedre del Pectoralis major og minor Serratus anterior Gerty Lund 2006

29 . Gerty Lund 2006

30 Scalenusporten Gerty Lund 2006

31 Gerty Lund 2006

32 Gerty Lund 2006

33 Gerty Lund 2006

34 Sternocl.mastoideus Gerty Lund 2006

35 St.Cl.mastoidesus Utspring. Ventral del manubrium sterni, cranial del midtre 1/3 av clavicula, Feste. Lateralt på process mastoideus og linea nuchea superior. Funksjon. Holder hodet oppe, dra bakhodet nedover Unilateralt, Beveger haken oppover og til mostatt side. Gerty Lund 2006


Laste ned ppt ""

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google