Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gerty Lund 2006 Funksjonell skulderanatomi Gerty Lund 2006 Målet er å gjenopprette normal funksjon og muskulær kontroll Vi må med andre ord vite hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gerty Lund 2006 Funksjonell skulderanatomi Gerty Lund 2006 Målet er å gjenopprette normal funksjon og muskulær kontroll Vi må med andre ord vite hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Gerty Lund 2006 Funksjonell skulderanatomi

3 Gerty Lund 2006 Målet er å gjenopprette normal funksjon og muskulær kontroll Vi må med andre ord vite hvordan leddet normalt fungerer

4 Gerty Lund 2006 Skulderen - i vid forstand  En gruppe strukturer som forbinder armen til thorax  Plassere eller bevege armen I rommet

5 Gerty Lund 2006 Gl.hum,AC,St.clavicular, og scapulothoracalleddet

6 Gerty Lund 2006 SKULDERBUENS LEIE  Den fysiologiske utgangsstilling Clavicula hviler ann mot 1. costa Clavicula hviler ann mot 1. costa Clavicula dorsolateralt rettet fra sternum, og danner 60 º med sagitalplanet ( C-SH vinkelen ) Clavicula dorsolateralt rettet fra sternum, og danner 60 º med sagitalplanet ( C-SH vinkelen ) Scapula margo mediale står loddrett og danner 90 º med calvicula ( C-SV vinkelen ) Scapula margo mediale står loddrett og danner 90 º med calvicula ( C-SV vinkelen ) Skulderbladet 4 -5 cm fra processus spinosus, øvre hjørne i høyde med 2.costa, nedre hjørne ved 7. - 8. costa. Skulderbladet 4 -5 cm fra processus spinosus, øvre hjørne i høyde med 2.costa, nedre hjørne ved 7. - 8. costa.

7 Gerty Lund 2006

8 Glenohumeralleddet

9

10 Subacromiale bursa

11 Gerty Lund 2006

12

13

14 Bevegelsesbegreper  Fleksjon - 180˚ elevasjon av armen i saggitalplanet  Abduksjon - 180˚ elevasjon av armen i frontalplanet  Abduksjon i scapulas plan  Ekstensjon - 60˚ bakoverelevasjon i posteriørt sagitalt plan  Horisontal flek. - ekst. 145˚  Inn - utrotasjon variere med utg.stilling

15 Gerty Lund 2006 Hvordan oppnås full armbevegelse? VED:  Bevegelse som tas ut i fire ledd glenohumeralleddet, AC leddet, sternoclavicularleddet og det thoracaohumerale-leddet  Fleksibelt gl.humeralledd som tillater stor grad av bev.frihet  Ekstensjon av thoracalcolumna

16 Gerty Lund 2006 NORMAL BEVEGELIGHET I SKULDERLEDDET  For å oppnå full elevasjon av arm bør bevegelsesutslaget tas ut som følger: fleksjon / abduksjon i glenohumeralleddet utgjør 90º fleksjon / abduksjon i glenohumeralleddet utgjør 90º utrotasjon i glenohumearalledet 30º utrotasjon i glenohumearalledet 30º rotasjon av scapula og thoracalstrekket rotasjon av scapula og thoracalstrekket60º

17 Gerty Lund 2006 Golfball -pegg

18 Gerty Lund 2006 Leddstabilitet 1 Fossa glenoidale av en viss størrelse 2 Fossa glenoidales plassering i rommet 3 Humerushodets sentrering i leddet 4 Intakt kapsel og labrum (interartikulært trykk) 5 Funksjonell muskelkontroll av humerushodet (Subscapularis og Infraspinatus)

19 Gerty Lund 2006 Glenohumeralligamenter

20 Columna Fordeling tyngdekraft Fleksibilitet

21 Gerty Lund 2006 Viktige muskler festet til scapula:  Rhomboideus major  Trapezius nedre del  Pectoralis major og minor  Serratus anterior

22 Gerty Lund 2006.

23 Scalenusporten

24

25

26

27 Sternocl.mastoideus

28 St.Cl.mastoidesus


Laste ned ppt "Gerty Lund 2006 Funksjonell skulderanatomi Gerty Lund 2006 Målet er å gjenopprette normal funksjon og muskulær kontroll Vi må med andre ord vite hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google