Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MUSKLENE PÅ OVEREKSTREMITETEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MUSKLENE PÅ OVEREKSTREMITETEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 MUSKLENE PÅ OVEREKSTREMITETEN
Brystets og ryggens ekstremitetsmuskler Skuldermuskler Ekstremitetsmuskler Det finnes toleddsmuskler i alle gruppene

2

3

4 Disseksjon

5

6 M.Pectoralis major (den store brystmuskelen)
U: Kraveben, brystben, buk F:Øverst på armen V:Flektere og senke (hugg)i skulderledd Føre abd. arm ventralt Heise opp kropp (klatring) Forsert innånding

7 M.pectoralis minor (den lille brystmuskel)
U: 3-5 ribbe F: ”Ravnenebbet” V: Trekke skulder fram og nedover

8 Disseksjon

9

10 M.Serratus anterior (den fremre sagmuskel)
U:9 øverste ribber F: Innsiden av skulderblad V:Fiksere scapula, trekke scapula (a.i) lateralt, hjelper m/løft av arm, kroppen henger i muskelen v/”push ups”

11

12 M.Trapezius (kappemuskelen)
U: Bakhodet – 12 thoracal F: Kraveben, skulderhøyden, skulderkammen V: Øvre: Løfte scapula Midtre: Trekker scapula mot virvelsøylen Nedre: trekker scapula ned. Øvre/nedre sammen.

13 M.Trapezius – pars… Øvre del Midtre del Nedre del

14 M.Latissimus dorsi (den brede ryggmuskel)
U: Ryggsøylen F: Øverst, innerst på armen V:Stavtak – ski (fra ventral-dorsalflektert stilling), adduktor, innoverrotator, ”klatre”, virker ekspiratorisk

15

16

17

18 Disseksjon

19

20 M.Rhomboideus (rombemuskelen)
V:Antagonist til serratus anterior. Fikserer og trekker inn mot thorax.

21 SKULDERMUSKLER M.Deltoideus (deltamuskelen)
U: Kraveben, skulderhøyde, skulderkam F: Litt ned på overarm - utsiden V:Midtre del er abduktor Mrk: Over 60 grader. Kravebensdel fører abdusert arm ventralt og hever arm foran kroppen, mens skulderkamdel fører armen dorsalt.

22 Disseksjon

23

24 M.Supraspinatus (den øvre skulderkamsmuskel)
U: Øverst, skulderblad F: Øverst på overarm V: se senere

25

26 M.Infraspinatus (den nedre skulderkamsmuskel)
U: Midt på skulderblad F: Øverst på overarm

27 M.Teres minor (den lille, runde akselmuskel)
F:Skulderbladet F: Øverst på overarm

28 M.Teres major (den store, runde akselmuskel)
U:Angulus inferior, tilstøtende margo lateralis FO: sammen med lat.dorsi F: Crista tuberculi minoris humeri V:som lat.dorsi

29 Rotatormansjetten +

30

31

32 Disseksjon

33 Kort om muskelkoordinasjon av ”rotatormansjetten”
M.supraspinatus hjelper m.deltoideus med abduksjon og trekker caput humeri inn mot cavitas glenoidalis (også subscap.,teres min og infraspin.) M.infraspinatus fører armen bakover og dreier den utover sammen med teres minor.

34 En ventral og en dorsal gruppe
Overarmsmuskler En ventral og en dorsal gruppe

35 M.Coracobrachialis

36

37 M.Biceps bracchi (den tohodede armbøyeren)
U: Ravnenebb og framsiden av skulderleddet F: Spoleben (underarm) V: Skulder - fører arm framover Albue – Fleksjon, supinator ved flektert stilling

38

39 M.Brachialis (den dype armbøyeren)
U.Forside av overarm F: Albueben (underarm) V:Fleksjon i albue (uavhengig av supinasjon/pronasjon), spenne kapsel

40 Oversiktsbilde ventral gruppe

41 Øvelse

42 M.Triceps bracchi (den trehodede armstrekkeren)
U: Tre hoder fra 1)skulderblad, 2)ytterside av overarm 3) bakside av orearm F: Albueknoken V:Strekker i albueledd, caput longum fører arm bakover i skulderledd

43 Disseksjon

44 Muskelkoordinasjonen når vi beveger skulderen og armen
Skulderbuen/scapula Heves og senkes Holdes inn til kroppen Roterer angulus inferior Skulderleddet Ventral- og dorsalfleksjon Abduksjon og adduksjon Ventral- og dorsal- forskyvning av abdusert arm Innover og utoverrotasjon

45


Laste ned ppt "MUSKLENE PÅ OVEREKSTREMITETEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google