Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Hva sier statistikken Et søk etter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Hva sier statistikken Et søk etter."— Utskrift av presentasjonen:

1 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Hva sier statistikken Et søk etter tall som kan beskrive utfordringer i Levanger/Verdal Røros 8.2.2005

2 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Aldersammensetninga skaper behov

3 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Aldersammensetninga.

4 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Alderssammensetninga

5 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Aldersammensetninga

6 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Alderssammenstninga

7 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Kan vi si noe om framtida da Tar utgangspunkt i SSB si framskriving etter midtalternativet MMMM Det er sjølsagt vanskelig å spå, spesielt om framtida Beregning er prinsipielt mer usikkert desto lavere alderstrinnet er. Til animasjon | Levanger | VerdalLevangerVerdal

8 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Underholdskvoten-nasjonalt

9 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan

10 Antatt utvikling 0-5 år

11 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Antatt utvikling 6-15 år

12 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Antatt utvikling 67-79 år

13 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Antatt utvikling 80-89 år

14 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Antatt utvikling 90 +

15 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Folke og boligtellinga 2001 Sier noe (i denne sammenheng) om alders- sammensetning i grunnkretsene og pendling For mye tall å gi her om aldersspredning i grunnkretser, men 2 hovedfunn. Barn, og spesielt 0-5 år er spredt godt rundt. Relativt flest i mange ”bygdekretser” Øvre Helgådal (ovafor Ulvilla) er eneste ”forgubbingsområde”, utenom sentrum da.

16 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Eksempel 80+

17 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan

18

19 Levekår- Styringshjulet fra SHD

20 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Levekår- Styringshjulet fra SHD Fokuserer på arbeidsløshet, antall sos.hjelp.mottakere, overgangsstønad, vold og attføring. Her scorer vi dårlig. Viktig, men sier bare det. Levekår kan være mer enn dette.

21 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Pendling 2001 Verdal 4373 Levanger 6323 571 888 Steinkjer 509 564 Inderøy 271 398 Stjørdal 95 149 Trondheim 598 111 Andre 860 463 ISK

22 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Pendling 2003 Verdal 4259 Levanger 6404 512 1026 Steinkjer 489 534 Inderøy 164 419 Stjørdal 167 264 Trondheim 659 161 Andre 767 626 ISK

23 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Pendling 2001

24 ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Avslutning Fram til 2020 venter vi stor vekst i 67-79 år, vekst i 90+, uendra eller svak nedgang i barnetall og 80-89 år. Barna bor spredt,både boligfelt og mer spredt, eldre søker mot sentrum Helgådal er eneste typiske forgubbingsbygd ISK er en sterk, komplett arbeidsregion med stor intern pendling


Laste ned ppt "ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Hva sier statistikken? - Øystein Lunnan Hva sier statistikken Et søk etter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google