Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS201 Dag 9 13.11.13. Steinar Taubøll - JUS201 UMB Dagens program Om forskrifter Offentlige organers innbyrdes kamp om skjønnsutøvelsen Eksempler fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS201 Dag 9 13.11.13. Steinar Taubøll - JUS201 UMB Dagens program Om forskrifter Offentlige organers innbyrdes kamp om skjønnsutøvelsen Eksempler fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS201 Dag 9 13.11.13

2 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Dagens program Om forskrifter Offentlige organers innbyrdes kamp om skjønnsutøvelsen Eksempler fra utbygging av vindkraft

3 Forskrifter

4 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Forvaltningslovens regler om forskrifter Lovens kap. VII Gjelder myndighetsvedtak som er bestemmende for en ubestemt krets av private personer Gjelder ikke instrukser og reglementer internt i forvaltningen Sentrale forskrifter - gjelder hele landet Lokale forskrifter - begrenset område

5

6 Varebetegnelse: Fløteis/gräddglass Nettoinnhold: 73 g (125 ml) Ingredienser: Melk/mjölk, fløte/grädde 19%, kjeks/kex 15% (bl.a. hvetemel, vegetabilsk fett, emulgator (soyalecitin), salt), sjokoladeovertrekk/vekaoovertræk/kakaoöverdrag 12,5% (bl.a. kakao), sukker/socker, hasselnøttkrokan 2,5%, glukosesirup/stärkelsesirap, myse-/valle-/vasslepulver, vegetabilsk emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer), stabilisatorer (guarkjernemel/guargummi, natriumkarboksymetylcellulose, karragenan), aroma (bl.a. etylvanillin, vanillin). Næringsinnhold/Näringsvärde/Nutritional information per 100 g Energi/Energy 1300 kJ 310 kcal Protein 3,5 g Karbohydrat/Kulhydrat/ Kolhydrater/Carbohydrate 35 g Fett/Fedt/Fat 17 g

7

8

9

10 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Forvaltningslovens regler om forskrifter Rt. 1998 s.73 Skiltet er en forskrift Kan tolkes av retten Kan være ugyldig Gjelder turbuss

11 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Høring av forskrifter Fvl. § 37: Høring Hvorfor gjennomføre høringer? Hvem bør forhåndsvarsles?

12 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Høring av forskrifter Hvorfor gjennomføre høringer? -Demokratisering av beslutningsprosessene -Bedre koordinering mellom ulike forvaltningsorganer -Høringsinstansene kan bidra til bedre opplysning av saken Hvem bør forhåndsvarsles? -De som antas å bli berørt av forskriftene -De som har spesiell kunnskap om det aktuelle livsområdet -Prinsipielt mulig å forelegge saken for enkeltpersoner – ikke vanlig

13 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Kunngjøring av forskrifter Fvl. § 38: Kunngjøringsform Hjemmelskjeden helt fra de folkevalgte må beskrives. Lover Forskriftshjemler Delegasjoner Kunngjøres i Norsk Lovtidend / Lovdata Annen kunngjøring i unntakstilfeller

14 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Kunngjøring av forskrifter Fvl. § 39 hovedregel: -En forskrift kan ikke brukes på handlinger som har skjedd før kunngjøring Beslektet med Grl. § 97 – lover kan ikke gis tilbakevirkende kraft -Fvl. § 39 er strengere -Større krav til informasjon -Ingen kraft fra vedtak til kunngjøring

15 Offentlige organers innbyrdes kamp om skjønnsutøvelsen

16 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Generelt om sektoransvar og skjønn Forvaltningsansvar er spredt på ulike sektorer og nivåer: -Regjering -Departementsnivå -Etat, direktorat og tilsyn -Kommuner og fylkeskommuner

17 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Generelt om sektoransvar og skjønn Utlendingsloven av 15. mai 2008 nr. 35 § 75: -Loven gjennomføres av Kongen, departementet, Utlendingsnemnda, Utlendingsdirektoratet, politiet og andre offentlige myndigheter. Dersom det ikke fremgår direkte av loven, bestemmer Kongen i forskrift hvilke oppgaver og hvilken myndighet de ulike offentlige instansene skal ha etter loven. § 72. Vedtaksmyndighet i sak om utvisning -Vedtak om utvisning treffes av Utlendingsdirektoratet.

18 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Generelt om sektoransvar og skjønn: Mange saksområder griper inn i hverandre -kan skape konflikter på tvers av sektorer og nivåer i forvaltningen. Horisontal samordning: -Mellom statlige sektorinteresser Vertikal samordning: -Mellom stat, fylke og kommune

19 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Tre hovedspørsmål om samordning Hvordan får beslutningsmyndigheten kjennskap til berørte interesser? Hvor stor skjønnsfrihet har beslutningsmyndigheten i interesseavveiningen? Kontrollmuligheter? UMBs Nikolai Winge skrev PhD-avhandling om dette

20 Eksempler fra utbygging av vindkraft

21 Steinar Taubøll - JUS201 UMB ”Kampen om arealene”

22 Steinar Taubøll - JUS201 UMB

23

24 Vindkraft og skjønn Stor satsning på vindkraftverk i Norge. Stort konfliktpotensial med andre forvaltningsinteresser Aktualiserer en rekke lover og organer

25 Lover med særlig betydning for utmarksregulering DepartementDirektoratFylke/ Region Kommunalt Plan- og bygningslovenMiljøverndep.Fylkes-kommunenKommune- styret SkogbrukslovenLandbruksdep.FylkesmannenKommunen ReinsdriftslovenLandbruksdep.Reindriftskontor i Alta OmrådestyreDistriktsstyre FriluftslovenMiljøverndep.Direktoratet for naturforvaltning FylkesmannenKommunen JordlovenLandbruksdep.FylkesmannenKommunen NaturvernlovenMiljøverndep.Direktoratet for naturforvaltning Fylkesmannen KulturminnelovenMiljøverndep.RiksantikvarenFylkeskommunenKommunen ViltlovenMiljøverndep.Direktoratet for naturforvaltning FylkesmannenKommunen VannressurslovenOlje- og energidep.NVE EnergilovenOlje- og energidep.NVE BeitelovenLandbruksdep.FylkesmannenKommunen ForurensningslovenMiljøverndep.SFTFylkesmannen AkvakulturlovenFiskeri- og kystdep.Kommunen MotorferdsellovenMiljøverndep.Direktoratet for naturforvaltning FylkesmannenKommunen

26

27 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Krav om kjennskap til berørte interesser: Forvaltningsloven § 17: -”Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes” Energiloven § 2-1 setter krav om: -Konsekvensutredning -Høring

28 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Rammer for vektlegging av berørte interesser: Energiloven § 1-2: -Loven skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.

29 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Kontroll av skjønnet: Klage og innsigelse: -Overordnet organ kan kontrollere skjønnsutøvelsen fullt ut, jf. forvaltningsloven § 34(2). -Men skaper dette mer samordning? Domstolskontroll? -Kun om det er lagt vekt på berørte hensyn Ikke hvor stor vekt -Realitetsavgjørelsen er lagt til NVEs (OEDs) skjønn -> Egentlig ikke domstolskontroll

30 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Oppsummert Store koordineringsbehov i saker som berører miljøet. Det er solide krav til kartlegging av berørte interesser + Stor skjønnsfrihet skaper kamp om skjønnsutøvelsen ÷


Laste ned ppt "JUS201 Dag 9 13.11.13. Steinar Taubøll - JUS201 UMB Dagens program Om forskrifter Offentlige organers innbyrdes kamp om skjønnsutøvelsen Eksempler fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google