Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Egil Evensen, Statkraft Varme AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Egil Evensen, Statkraft Varme AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Egil Evensen, Statkraft Varme AS
Årsmøte 2012 norsk fjernvarme statkraft varme as. Status prosjektene; Bodø, harstad, narvik, ås og moss. Egil Evensen, Statkraft Varme AS

2 Statkraft Varme AS – en del av Statkraftkonsernet
STATKRAFT I DAG Vann-, gass-, vindkraft og fjernvarme Hovedkontor Statkraft Varme AS Kontor side 2 STAKRAFT 2008

3 Statkraft Varme AS – Forretningsvirksomhet
Etablert virksomhet Under bygging Konsesjon søkt alene/samarb. Under utredning Bio Varme Ca. 1 TWh/år fra eksisterende produksjon, 20 varmesentraler og 105 ansatte Statkraft, strategisk plattform 2011: Statkraft’s fjernvarmevirksomhet har hovedkontor i Trondheim Satsningsområde fjernvarme: Vekst i det norske markedet innen avfalls og biobasert fjernvarme Styrke posisjonen som ett av Norges 2 største selskaper innen fjernvarme og videreutvikle eksisterende anlegg i Sverige Utvikle målsatt vekst innen 2017 Vokse innen nye konsesjonsområder i Norge gjennom prosjektutvikling og oppkjøp

4 Fjernvarmeanlegg i bodø
Forretningssamarbeid Bodø Energi og Statkraft Varme har et forretningssamarbeid for utbygging av fjernvarme i Bodø. Bodø Energi ble tildelt fjernvarmekonsesjon pr Bodø Energi skal ha ansvar for fjernvarmedistribusjon og salg av fjernvarme og damp. Statkraft Varme skal ha ansvar for produksjon av fjernvarme og damp samt levering av damp til Bodø Sildoljefabrikk Produksjon Total produksjon ved full utbygging som er basis for Enova støtte: ca 90 GWh/år fjernvarme og ca 90 GWh damp Energikilder Energigjenvinning av restavfall: ca t avfall/år (22 MW) Bioenergi fra lokale ressurser (10 MW) Spillvarme fra Bodø Sildoljefabrikk (5 MW) Topplast/effektreserve basert på olje/gass (3x12,5 MW) Status og videre aktivitet De formelle tillatelser/søknader slik som fjernvarmekonsesjon, utslippstillatelse, reguleringsplan for forbrenningsanlegget og Enova støtte er avklart Videre aktivitet mot en investeringsbeslutning inneholder økonomiske analyser og behandling av risikoforhold. Planlagt endelig investeringsbeslutning i løpet av 2012. I henhold til konsesjon skal fjernvarmeanlegget være idriftsatt innen Tildelt Enova støtte (des-11) er basert på full utbygging og omfatter totale beregnede investeringer på ca 650 Mkr for produksjonsanlegg (SVAS) og ca 250 Mkr for distribusjonsanlegg (Bodø Energi). Tildelt Enova støtte omfatter 89 Mkr for produksjon og 77 Mkr for distribusjon.

5 Fjernvarme i bodø – konsesjonsområde og Planlagte Varmesentraler
Burøya varmesentral Sykehuset varmesentral Varmesentral sør/øst Burøya varmesentral 22 MW avfallsenergi 2x12,5 MW olje/gass 5 MW spillvarme Sykehuset varmesentral - 10 MW olje - 10 MW el.kjel (eksisterende) Varmesentral sør/øst - 10 MW biokjel

6 Illustrasjon av energianlegget på Burøya

7 Fjernvarmeprosjekt i harstad
Statkraft Varme tildelt fjernvarmekonsesjon i januar 2009. Endelig investeringsbeslutning i mars 2010 med en ramme på ca 200 Mkr og et fjernvarme potensial på 80 GWh/år

8 STATUS HARSTAD FJERNVARME
Varmesentralen på Hjellholmen ble satt på drift i februar Videre aktivitet i 2012 omfatter videre bygging av hovedtrase til Stangneset og påkobling av nye kunder. 1.byggetrinn og første del av nettutbygging 2.byggetrinn ferdigstilles innen vinteren 2012/13. Varmesentral: MW biokjel fyrt med skogsflis 15 MW gasskjel som reserve og topplast Varmeproduksj.: 50 GWh/år 1. byggetrinn CO2-effekt: tonn CO2 spart pr år Investering: byggetrinn Budsjett på 131 Mkr inkl støtte fra Enova på 19 Mkr 2.byggetrinn Nettutbygging første del, budsjett på 16 Mkr

9 Hjellholmen varmesentral
FJERNVARMEPROSJEKT I HARSTAD - Offisiell åpning 22. mars 2012. Hjellholmen varmesentral

10 fjernvarmeprosjekt i Narvik
Forretningssamarbeid mellom Nordkraft AS og Statkraft Varme AS. Fjernvarmekonsesjon tildelt Statkraft Varme AS i september 2011. Fjernvarmepotensial på ca 50 GWh/år. Det arbeides med endelig avklaring av tomteplassering til varmesentral. Tidspunkt for investeringsbeslutning er ikke bestemt.

11 PLANLAGT Varmesentral:
FJERNVARMEPROSJEKT I NARVIK - 6 MW biokjel - 2 x 4 MW (gass/el, topplast og effektreserve) - Planlagt bruk av lokalt og regionalt råstoff til biokjelen - Antatt dimensjon på varmesentral: Bygg: 10 x 36 m Tomt: ca. 2 mål PLANLAGT Varmesentral: FJERNVARMENETT: Foreløpig antatt behov for ca 9 km nett. Prinsippskisse

12 STATUS FJERNVARME ÅS Fjernvarmeanlegget startet anleggsvirksomhet i januar 2012, med bygging av varmesentral på campus UMB. Fjernvarmenettet vil dekke campus UMB og Ås sentrum. 1.byggetrinn planlegges ferdigstilt 1.kvartal 2013 med 20 GWh/år energileveranse, som skal øke til ca. 42 GWh innen 2020. Varmesentral: MW biokjel inkl. røykgasskondensator. Fyres med skogsavfall (grot )/skogsflis. ( grunnlast ) 6 MW biooljekjel. ( topplast ) 12 MW gass eller oljekjel. ( reservelast ) Varmeproduksj.: 42 GWh/år leveranse i 2020. CO2-effekt: ca tonn CO2 spart pr år Investering: Totalt 170 Mkr. Søknad om støtte fra Enova under behandling.

13 Fjernvarmeprosjekt UMB/Ås. Konsesjonsområde med rørtrase.
Kundepotensiale Byggetrinn 1, Byggetrinn 2 og 3, 2016 – Konsesjonsområde august 2011 Varmesentral

14 Fjernvarme i moss Statkraft presentasjon

15 Fjernvarme i Moss Bio Varme startet utbygging av fjernvarmenett og spisslastsentral og kjølesentral i 2004. Bio Varme kjøper varme av Lantmannen AS, basert på forbrenning av kornavrens. Installert bioeffekt er 4,9MW. I tillegg har Bio Varme installert kjølemaskiner for fjernkjøling og varmepumper, basert på sjøvann. Fjernvarmenettet er i dag ca 6 km og fjernkjølenettet er ca 1,7 km. Fjernvarmenettet utvides til Høyda i syd, med planer om videre forlengelse til Rygge, samt Jeløya i vest. På Jeløya startes en  mobil pelletskjel  i august i påvente av god løsning for kryssing av Mossesundet. Statkraft presentasjon


Laste ned ppt "Egil Evensen, Statkraft Varme AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google