Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Fjernvarmes Julemøte 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Fjernvarmes Julemøte 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Fjernvarmes Julemøte 2012
Hjellholmen Varmesentral, Harstad Statkraft Varme er vertskap for årsmøtet 2013 i Norsk Fjernvarme

2 Fjernvarmeproduksjon 2010-2011,GWh, (SSB)
% endring Nettoproduksjon i alt 4822 4237 -12,3 Avfallsforbrenning 1564 1755 +12,2 Flis/biooljeanlegg 899 767 - 14,7 varmepumpeanlegg 414 374 -9,7 spillvarme 208 157 -24,4 elektrokjeler 662 550 -16,9 oljekjeler 684 334 - 51,1 gass 402 300 -15,5

3

4 Utfordringer og Tiltak
ØKONOMI FORSYNING KLIMA Lavere lønnsomhet, pessimisme Økt elbruk Unntatt i varmemarkedet strømpriser Temperatur Effektbalanse Bedre lønnsomhet, OPTIMISME Investeringsstøtte: Større andel fornybar spiss konvertering til VV bedre kundekommunikasjon Bedre vilkår i forskrifter Endrede holdninger til nye bygg: trenger ikke energi Mer spennende teknologi EED TEK 15 Energimerker Ny teknologi –passiv- og plusshus Lavere forbruk FV Motkrefter FV vanskelig å kommunisere Synliggjøre effektbidrag og teknologi Allianser Mange arenaer politisk arbeid Politiske mål Stortingsmeldinger Vekting av el og avfall Krav til fornybar fjernvarme Kommunalt klimatiltak Klima/ energiplaner Bransjens mål om å fase ut fossilt brensel Opprinnelses garantier

5 Regelverk i 2013 TEK 15 - Krav til energifleksibel oppvarming i bygg - Tilknytningsplikten for fjernvarme Energimerkeordningen: harmonisering med TEK, EED, vekting av el og avfall Fjernvarmetariffer : snarlig avklaring lovet Kvoteplikt: Avfallsforbrenning børe ikke være del av kvoteordningen Ny beredskapsforskrift for fjernvarme fra 2013 Veiforskriften: Samordningsforum ledes nå av MD, flere dep og alle ledningseiere deltar. Mulig utkast i 2013 Veileder kulturminner: utkast i mars 2013 Lavsats elavgift: uenighet om tolkning av bedriftsbegrep, ikke avklart

6 Arrangementer 2013 (Januar: Enovas konferanse i Trondheim, 29.-30.1)
Februar/Mars: Kurs i kommunikasjon med kunder Mai: Årsmøtet i Harstad, September: Kurs i fjernvarme og kundetilknytninger Oktober: Fjernvarmedagene med utstilling Desember: Julemøtet 5.12


Laste ned ppt "Norsk Fjernvarmes Julemøte 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google