Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Fjernvarmes Julemøte 2012 Hjellholmen Varmesentral, Harstad Statkraft Varme er vertskap for årsmøtet 2013 i Norsk Fjernvarme 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Fjernvarmes Julemøte 2012 Hjellholmen Varmesentral, Harstad Statkraft Varme er vertskap for årsmøtet 2013 i Norsk Fjernvarme 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Fjernvarmes Julemøte 2012 Hjellholmen Varmesentral, Harstad Statkraft Varme er vertskap for årsmøtet 2013 i Norsk Fjernvarme 1

2 Fjernvarmeproduksjon ,GWh, (SSB) % endring Nettoproduksjon i alt ,3 Avfallsforbrenning ,2 Flis/biooljeanlegg ,7 varmepumpeanlegg ,7 spillvarme ,4 elektrokjeler ,9 oljekjeler ,1 gass ,5 2

3 3

4 Utfordringer og Tiltak ØKONOMI FORSYNING KLIMA 4 Temperatur Effektbalanse Lavere lønnsomhet, pessimisme strømpriser Bedre lønnsomhet, OPTIMISME Investeringsstøtte: Større andel fornybar spiss konvertering til VV Økt elbruk Unntatt i varmemarkedet Lavere forbruk FV Ny teknologi – passiv- og plusshus Endrede holdninger til nye bygg: trenger ikke energi Mer spennende teknologi FV vanskelig å kommunisere EED TEK 15 Energimerker Motkrefter Synliggjøre effektbidrag og teknologi Allianser Mange arenaer politisk arbeid bedre kundekommu nikasjon Bedre vilkår i forskrifter Krav til fornybar fjernvarme Politiske mål Stortingsmeldinger Vekting av el og avfall Bransjens mål om å fase ut fossilt brensel Kommunalt klimatiltak Klima/ energiplaner Opprinnelses garantier

5 Regelverk i 2013  TEK 15 - Krav til energifleksibel oppvarming i bygg - Tilknytningsplikten for fjernvarme  Energimerkeordningen: harmonisering med TEK, EED, vekting av el og avfall  Fjernvarmetariffer : snarlig avklaring lovet  Kvoteplikt: Avfallsforbrenning børe ikke være del av kvoteordningen  Ny beredskapsforskrift for fjernvarme fra 2013  Veiforskriften: Samordningsforum ledes nå av MD, flere dep og alle ledningseiere deltar. Mulig utkast i 2013  Veileder kulturminner: utkast i mars 2013  Lavsats elavgift: uenighet om tolkning av bedriftsbegrep, ikke avklart 5

6 Arrangementer 2013 o (Januar: Enovas konferanse i Trondheim, ) o Februar/Mars: Kurs i kommunikasjon med kunder o Mai: Årsmøtet i Harstad, o September: Kurs i fjernvarme og kundetilknytninger o Oktober: Fjernvarmedagene med utstilling o Desember: Julemøtet


Laste ned ppt "Norsk Fjernvarmes Julemøte 2012 Hjellholmen Varmesentral, Harstad Statkraft Varme er vertskap for årsmøtet 2013 i Norsk Fjernvarme 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google