Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Profesjonsetikk og ansvar. Etisk kodeks. (ACM, IEEE)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Profesjonsetikk og ansvar. Etisk kodeks. (ACM, IEEE)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Profesjonsetikk og ansvar. Etisk kodeks. (ACM, IEEE)
Kirsten Ribu HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

2 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Hva er moral? Moral er et sett av normer eller atferdsmønstre som ligger til grunn for fellesskapet / samfunnet. Det er normer og regler for hvordan vi oppfører oss. Moral er noe vi alle har som mennesker og er personlig. Det handler om forestillinger om hva som er rett og galt. HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

3 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Hva er etikk? Etikk er læren om moral, moralfilosofi. Det er læren om hvordan mennesker bør handle i forhold til hverandre, individuelt og samfunnsmessig. Etikken reflekterer over moralen, er et syn på moralen og en teori om denne. HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

4 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Etikk og IKT IKT brukes til det meste og nesten overalt, Vi kommer bort i situasjoner hvor det er vanskelig å avgjøre hva som er riktig å gjøre. Etikken reflekterer over moralen, er et syn på moralen og en teori om denne. HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

5 Kommunikasjon mellom mennesker
Barn sosialiseres fra de er helt små inn i et samfunn Samhandling og dialog med andre mennesker er essensielt. Barn lærer seg hvordan man 'oppfører seg' sammen med andre. HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

6 Kommunikasjon med maskiner
Når dialog er ansikt-til-ansikt kobler vi inn det vi har lært om oppførsel automatisk Hva med dialog med datamaskiner? Tar vi med vår 'moralske hverdagskompetanse' inn i informasjons- og kommunikasjons- teknologien? HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

7 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Maskinperspektivet Man kan miste maskinperspektivet når man jobber med datamaskiner. Vi opplever ofte at datamaskinen ikke fremstår som en maskin Den oppleves som en svart boks, inndata gir utdata uten at vi forstår hvordan. Det er også slik det bør fungere HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

8 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
HCI - MMI Den interaktive dialogen gjør at maskinen oppfattes som kommunikasjonspartner. Det grafiske brukergrensesnittet i menneske-maskin-interaksjonen nærmer seg kommunikasjonen i mer naturlig språk. HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

9 Menneskleiggjøring av maskinen
Vi snakker om datasystem som levende vesener. Virus og vaksiner er begrep fra biologien. Mange sier at datamaskinen husker, snakker, lever, at teknologien er ’farlig’ og at ting skjer på Internett HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

10 Menneskemaskin kommunikasjon - eksperiment
Et klassisk eksempel på datamaskin-menneske-kommunikasjon er Joseph Weizenbaum's artikkel fra 1966 om et programsystem han hadde konstruert, Eliza.  DOCTOR var en del av dette og skulle illudere en psykoanalytiker. Weizenbaum selv oppfattet dette som en parodi mellom pasient og analytiker. Han var overrasket over at mange mente programmet kunne erstatte analytikere og menge mente de fikk hjelp av dette programmet. HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

11 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Eliza HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

12 Etikk for systemadministratorer
HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

13 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Sage Code of Ethics Satt sammen av Sage (System Administrators’ Guild) sage.org Konteksten er amerikansk Snarere et ”credo” enn lover. Flere utgaver (utgaven som gis her er senere blitt utvidet) Etikk er prinsippene for som man oppfører seg etter, og som styrer en gruppe mennesker Moral er drøfting av hva som er rett og riktig HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

14 Om du blir bedt om å gjøre noe ”ulovlig” på jobben:
Be om skriftlig ordre Ta det opp med sjefen Drøft det med kolleger Snakk med fagforeninger Snakk med advokat Før nøyaktig logg over hva du gjør Nekt, men forklar hvorfor HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

15 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Personvern og logger Persondata er data som kan knyttes til bestemte personer, men ikke Anonymiserte data Statistikk Trivielle data Data som ikke er persontilknyttbare HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

16 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Disiplinærsaker Undersøk før du handler Før logg over hva du gjør Ta kopi av data – frys situasjonen Informer brukeren La brukeren forklare seg Hvis i tvil, dytt saken oppover Enkelte saker bør politiet ordne opp i Generelt er det lurt å undersøke før du handler, men i enkelte situasjoner må du allikevel handle der og da. Det som er viktig er å unngå å ende som aktør i noens vendetta mot noen andre. HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

17 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Case #1 Bruker klager over at innlogging på Windows går tregt, og bruker flere minutter Enkel feilsøking viser 800MB med filer på brukers profil. Det er temmelig påfallende at de fleste av disse filene er mp3-filer og sannsynligvis av kommersiell musikk. HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

18 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Case #5 Disken har relativt fort gått komplett full. Under feilsøking oppdager du en gruppekatalog der det er lagret veldig mye data. En rask fillisting av disse dataene indikerer at det er filmer og bilder, og at innholdet formodentlig er pornografisk. HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

19 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Case #6 En epostmelding med intime betroelser er ved en feiltakelse sendt til deg, i stedet for til en annen bruker med lignende adresse. HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

20 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Case #8 Sjefen din ønsker å vite hvem som surfer på Web på jobben. Han vil helst ha en liste over hvem som har surfet hvor mye på hvilke sider, aller helst sortert slik at de mest ’interessante’ sider listes først. HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

21 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Case #9 Det kommer klage ”utenfra”, på en lokal bruker som har involvert seg på en e-postliste med et etnisk tema. På denne lista har brukeren sendt hatmail, useriøse innlegg og store filer (core-dumps). Kilde: Etikk for systemadministratorer, NTNU, Anders Christensen, IDI HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

22 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Yrkesetikk Yrkesetikken er underordnet allmenngyldige etiske prinsipper. Et spørsmål i gråsonen mellom lovverket og etikk gjelder "hvit løgn" og fortielser. I hvilken grad har vi "plikt" til å "lyve litt" eller å gi halve sannheter overfor for eksempel mediene eller konkurrentene for å ivareta arbeidsgivers/oppdragsgivers interesser? HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

23 Utvikling og bruk av IT har et etisk aspekt
Sentrale spørsmål: Er den planlagte bruken av IT-systemet etisk forsvarlig? I forhold til ansattes jobbsituasjon? I forhold til personer som systemet har informasjon om? Er systemet tilstrekkelig sikkert, slik at det ikke kan utnyttes av ondsinnede angripere? HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

24 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Etikk i næringslivet Erklæringer om etikk og moral er i ferd med å erobre næringslivet som et slags kvalitetsstempel. Uetiske bedrifter risikerer skittkasting og å bli skjøvet ut av markedet. (jfr Ullevål-skandalene –PEAB får ikke oppdrag) HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

25 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Jus og etikk Juss og etikk har med hverandre å gjøre. Men hvordan de to størrelsene forholder seg til hverandre, er et spennende spørsmål. HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

26 ACM/ IEEE Code of Ethics
Etiske retningslinier for professionelle IT- folk. ACM/IEE-CS Joint Task Force HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

27 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
ACM 8 prisnipper som bestemmer de etisk ansvarlige forhold som individer, grupper og organissasjoner deltar i. HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

28 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Eks. Dømmekraft Systemutviklere skal bevare troverdighet og selvstendighet i sin faglige bedømmelse. For eksempel skal systemutviklere "orientere alle involverte parter når det oppstår interessekonflikter som ikke på fornuftig vis kan unngås”. HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

29 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Profesjonell adferd Systemutviklere skal fremme profesjonens integritet og omdømme i overensstemmelse med offentlighetens interesser. For eksempel skal systemutviklere "unngå tilknytning til virksomheter og organisasjoner som er i konflikt med denne kodeks." HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

30 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Kollegaer: Systemutviklere skal være rettferdige og understøttende overfor sine kollegaer. For eksempel skal systemutviklere "fullt ut anerkjenne arbeid utført av andre og avstå fra å nyte ufortjent anerkjennelse." HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

31 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
En selv: Systemutviklere skal delta i en livslang utdannelse i sitt fag De skal fremme en etisk innstilling i fagets utførelse. HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008

32 HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008
Neste gang Studentpresentasjoner Forelesning: Kjønn og samfunn Flere ukeoppgaver kommer. Husk oppgaven: Spor en dag! HiO - Samfunnsinformatikk - Kirsten Ribu 2008


Laste ned ppt "Profesjonsetikk og ansvar. Etisk kodeks. (ACM, IEEE)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google