Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STUDIER VED INSTITUTT FOR PLANTE- OG MILJØVITENSKAP OPPTAK 2012 Trond Børresen Undervisningsleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STUDIER VED INSTITUTT FOR PLANTE- OG MILJØVITENSKAP OPPTAK 2012 Trond Børresen Undervisningsleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 STUDIER VED INSTITUTT FOR PLANTE- OG MILJØVITENSKAP OPPTAK 2012 Trond Børresen Undervisningsleder

2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no IPMs fag – globalt aktuelle!

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Ettårig grunnstudium og Bachelorprogram 2012/13 –Ettårig grunnstudium (GSK) –Plantevitenskap (realfag) –Miljø og naturressurser (realfag) –Biologi (realfag) Undervisning: Forelesninger, øvinger, lab og utferder

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Masterprogram 2012/13 -Biologi (norsk) -Miljø og naturressurser (delvis engelsk) -Plantevitenskap (delvis engelsk) -Agroecology (engelsk) - double degree -Radioecology (engelsk) -Folkehelsevitenskap (norsk)

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Ettårig grunnstudium 2010/11  Opptakskrav generell studiekompetanse  Gir kompetanse til å studere realfag  30 studiepoeng realfagsemner og 30 studiepoeng samfunnsfaglige emner  Obligatoriske emner Ex phil, matematikk, kjemi/fysikk  Kan gi overgang til andre studieprogram ved UMB

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Studieretninger/spesialiseringer bachelor  Biologi –Økologi, evolusjon og biodiversitet –Fysiologi, celle- og molekylærbiologi  Miljø og naturressurser – Ingen studieretninger –Profiler mot vann, geologi, miljøgifter, jord og miljø  Plantevitenskap –Jord og hagebruk –Grøntmiljø

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Studieretninger/spesialiseringer master  Biologi –Plantebiologi –Dyrebiologi –Molekylær genomikk og evolusjon  Miljø og naturressurser –Limnologi og vannressurser –Geologi –Miljøgifter og økotoksikologi –Jord og miljø –Naturbaserte avløpsløsninger (engelsk)  Plantevitenskap –Grøntmiljø –Planteproduksjonsystemer (norsk og engelsk) –Plantebioteknologi (norsk og engelsk) –Plantepatologi (norsk og engelsk)

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Studieretninger/spesialiseringer master  Radioecology (engelsk) –Ingen studieretninger –Fokus mot radioøkologi/risikovurdering/radioaktiv beskyttelse/miljøutfordringer  Agroecology (engelsk) –Ingen studieretninger –Fokus: Agroøkosystemer - bærekraftige landbruks- og matvare- systemer (økologisk, økonomiske og sosiale utfordringer). Erfaringsbasert læring.  Folkehelsevitenskap Studieretninger: –Miljø og helse –Helsefremmende opplevelser og aktiviteter Fokus: Natur og miljø – helse og livskvalitet

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Hva kan man lære ved IPM  Planter til grøntmiljø, parker, golfbaner, veianlegg og hager, betydning for helse og trivsel  Planter til dyrefôr og dens betydning for dyrevelferd og matkvalitet på kjøtt  Næringsindustri: matvareproduksjon  Internasjonal matvareproduksjon

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Hva kan man lære v/IPM  Plantenes biologi  Virkning av klima og miljø på planters vekst  Globale endringer – hvilke følger kan det få?

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Hva kan man lære v/IPM • Geologi – Betydning for landskapsutforming og naturgrunnlaget - paleoklima og grunnvann • Globale og lokale klimaendringers betydning for -jordsmonn, næringstilgang og avrenning -lokale og globale vannressurser • Forurensning av jord, vann og luft -betydning for mikroorganismer, fisk, planter • Vann og vannkvalitet • Miljøgifter, radioaktiv forurensning

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Hva kan man lære v/IPM  Lære og forstå prosesser  Bevare  Reparere  Bruke miljø og naturressurser på best mulig måte  Natur, miljø opp mot helse og livskvalitet

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Hva kan du bli?  Kommuner, fylke, departementer, direktorater, Bama, Gartnerhallen, NVE, NGI, NIVA, BIOFORSK, Norsk landbruksrådgivning, Yara, Statens Vegvesen, Cowi, Asplan Viak, lærer, Folkehelseinstituttet, forskerutdanning  Det er stor etterspørsel etter våre kandidater

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Studieveiledere ved IPM  Spørsmål som dere ikke kan svare på kan sendes til: –Studieveileder-ipm@umb.noStudieveileder-ipm@umb.no –Eventuelt telefon •Ingrid F. Bugge – 64965525 •Trond Vaaga-Dyrseth – 64966052

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB-ambassadører 2012 Lykke til ! Vi gleder oss til å ta imot mange nye studenter i 2012.


Laste ned ppt "STUDIER VED INSTITUTT FOR PLANTE- OG MILJØVITENSKAP OPPTAK 2012 Trond Børresen Undervisningsleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google