Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1) Publisering av masteroppgaver på UMBs/IPMs nettsider

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1) Publisering av masteroppgaver på UMBs/IPMs nettsider"— Utskrift av presentasjonen:

1 1) Publisering av masteroppgaver på UMBs/IPMs nettsider
Det er mulig å publisere via IPMs nettsider, men er det hensiktsmessig? Burde ikke alle masteroppgaver publiseres digitalt i et felles system ved UMB? Eks. DUO (Digitale utgivelser ved UiO):

2 Publisering av masteroppgaver ved UiO
Innlevering i DUO: Studenten logger inn i DUO med personlig brukernavn og passord. Registrer bibliografiske opplysninger og sammendrag. Oppgaven leveres i originalformatet, f.eks. Word eller LaTeX. Alle oppgaver skal også leveres i PDF-format. Innlevering av trykt oppgave: Selv om studenten har innlevert fulltekst av oppgaven til DUO, må han fortsatt levere den trykte utgaven til fakultetet/instituttet. Publisering i DUO: Fakultetet/Instituttet publiserer oppgaven i DUO når den er sensurert og godkjent. Kontroll av bibliografiske data og registrering i BIBSYS: Biblioteket sjekker alle bibliografiske data for DUO og registrerer oppgaven i BIBSYS.

3 Fordeler ved å publisere i DUO:
Oppgaven oppbevares i DUO, UiOs elektroniske arkiv, og vil alltid være tilgjengelig via en permanent nettadresse. Studenten beholder opphavsretten til oppgaven, mens UiO får lov til å publisere den i DUO. DUO følger den internasjonale Open Archives Initiative standarden for vitenskapelig kommunikasjon og metadata utveksling, og derfor vil oppgaven være gjenfinnbar via nasjonale og internasjonale informasjonstjenester, eks. OAIster Publisering på nettet betyr markedsføring av studenten som person (og fakultetet/instituttet) overfor omverdenen. Oppgavene er en viktig litteraturkilde, viktigere enn mange tror. De lånes mye ut og siteres av andre.

4 2) Hva kan IPM gjøre tilgjengelig av publiserte artikler på egne nettsider? Kan IPM ha pdf-filer som kan leses, men er skrive/kopi beskyttet? IPM ønsker å kunne gjøre alle sine publikasjoner tilgjengelige. Pdf-filer kan lagres slik at de kan leses men er skrive/kopi beskyttet. Er målet å dekke hele spekteret av vitenskapelig publisering (doktoravhandlinger, tidsskriftsartikler, bøker, rapporter, serier, utredningsdokumenter, læremidler, videoer osv.) som forfattes/publiseres ved IPM? Burde ikke alle vitenskaplige artikler publiseres digitalt i ett felles system ved UMB?

5 Vitenskaplig publisering ved UiO:
Innlevering av dokumenter til DUO går via Frida. Frida har fått en modul for innlevering av artikler i fulltekst. UiO-ansatte kan dermed egenarkivere sine vitenskapelige elektroniske dokumenter via FRIDA med automatisk overføring til DUO. Det er enhetene ved UiO som har ansvar for faglig godkjenning og publisering av de ansattes dokumenter i DUO.

6 Vitenskaplig publisering ved UiO:
Dokumenter som først er publisert ved UiO Er dokumentet publisert ved UiO, har forfatteren eller UiO opphavsrett. Dette innebærer at dokumentet kan innleveres til DUO. Ved innlevering må den ansatte garantere at hun har opphavsretten til dokumentet og gi UiO tillatelse til at dokumentet arkiveres og er gjenfinnbart i elektronisk form. Publisering i DUO har ingen innvirkning på opphavsretten til dokumentet. Dokumenter som først er publisert av forlag Når vitenskapelige artikler er publisert ved et forlag, har som oftest forlaget enerett til å publisere artikkelen. Men forfatteren kan inngå avtale med forlaget om elektronisk publisering av dokumentet i DUO. Forfatteren må være oppmerksom på dette når publiseringskontrakten undertegnes, slik at vedkommende beholder retten til å legge ut sitt eget arbeide i DUO. Mange forlag godtar likevel egenarkivering av post-print og/eller pre-print. Oversikt over internasjonale forlags retningslinjer for egenarkivering Oversikt over norske forlags retningslinjer for egenarkivering UBO har sammen med UiOs jurister utarbeidet et avtaledokument om tillatelse til å tilgjengeliggjøre elektroniske dokumenter i DUO. Dette skal sikre at forfatteren utnytter sin mulighet til å gjøre dokumenter allment tilgjengelig i DUO:

7 3) Egenarkivering og publisering i moderinstitusjonens elektroniske arkiv Hva skjer i Norge – Hva skjer ved UMB? Hva skjer i Norge? De 4 store universitetene har sine egne arkiv: DuO (UiO): Bora (UiB): Munin (UiT): Diva (NTNU): BIBSYS Brage: Konsortiet består av 29 bibliotek deriblandt UMB, UiS, en rekke høgskoler m.fl. NORA: Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Samler inn metadata fra de lokale åpne institusjonelle arkivene og gjør dem søke- og presenterbare i ett enhetlig grensesnitt.

8 3) Egenarkivering og publisering i moderinstitusjonens elektroniske arkiv Hva skjer i Norge – Hva skjer ved UMB? Hva skjer ved UMB? 2005: PEPIA-prosjektet (Prosjekt for Elektronisk Publisering og Institusjonelle Arkiv) Vår 2007: Beta-versjon av BIBSYS Brage lanseres. BIBSYS Brage er et resultat av PEPIA-prosjektet. Sommer 2007: Prosjektgruppe for "Forskningsdokumentasjon" opprettet (vedlegg 5, side 14): Prosjektgruppa skal både vurdere forskningsdokumentasjonssystemer (Forskdok, Frida etc.) og systemer for åpen arkivering av publikasjoner (Brage etc.). Høst 2007/vår 2008: Videreutvikling av BIBSYS Brage - Integrasjonsmuligheter med andre systemer som ForskDok, BIBSYS Bibliotekbase m.fl.

9 4) Undervisning Kurs: Augustblokka
2007: 441 studenter (40 undervisningstimer) 2006: 316 studenter (28 undervisningstimer) 2005: 180 studenter (24 undervisningstimer) Litteratursøk (norsk) høst 2006/vår 2007: 45 studenter (22 undervisningstimer) Litteratursøk (engelsk) høst 2006/ vår 2007: 6 studenter (2 undervisningstimer) EndNote (norsk) høst 2006/vår 2007: 148 studenter (48 undervisningstimer) EndNote (engelsk) høst 2006/vår 2007: 64 studenter (12 undervisningstimer) RefMan(norsk) høst 2006/vår 2007: 6 studenter (6 undervisningstimer) Spesialkurs for Masterstudenter Nytt tilbud våren 2007: 52 studenter (14 undervisningstimer) Kurs etter avtale/ønske - skreddersydde kurs

10 4) Undervisning Markedsføring: Nettbasert hjelp: Konklusjon:
Kurskalender: Kurstilbud – omtale: SiT  Athene E-post til veiledere Nettbasert hjelp: Nettbasert søkekurs: Referansehåndteringsverktøy – EndNote etc. Veiledninger EndNote-stiler for masteroppgaver (Harvard) Hvordan sitere korrekt og lage en god litteraturliste: Konklusjon: Økende interesse for kursene Biblioteket ønsker et enda tettere samarbeid med instituttene


Laste ned ppt "1) Publisering av masteroppgaver på UMBs/IPMs nettsider"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google