Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innlegg på årsmøte i Den norske patologforening Stavanger 2007 G. Cecilie Alfsen Ahus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innlegg på årsmøte i Den norske patologforening Stavanger 2007 G. Cecilie Alfsen Ahus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innlegg på årsmøte i Den norske patologforening Stavanger 2007 G. Cecilie Alfsen Ahus

2 www.legeforeningen.no/patologi Utarbeidet v/RMI

3 Obduksjoner, utvikling fra 2000- 2007

4 Utvikling antall obduksjoner ”store laber”, 2003-06

5 Andel obduksjoner < 2år, 2000-2007

6

7 Sykehusobduksjoner ved Ahus Utvikling fra 2000 2000 – 1.6.2007: Av døde voksne (> 2 år): Andel obdusert redusert fra 33% til 10% 2007 til 1.6. 33% 10% Av obduserte i 2007: Liggetid >1 døgn: 6% Patologisk anatomisk avdeling

8 Sykehusobduksjoner ved Ahus Utvikling fra 2000 2000 – 1.6.2007: Andel fosterobduksjoner (< 2 år): øket fra 6% til 46% 6% 46% 2007 til 1.6. Patologisk anatomisk avdeling

9 Obduksjonsbegjæringer ved Ahus oktober 2007. Avdeling Antall døde* Antall sykehusobduksjoner Andel sykehusobduksjone r Rettslige likundersøkelser Medisinske avd (NN2-5, S4-5) 2428% Kirurgiske avd (N6-7, S3, S7) 1318% Ortopediske avd (N8, S8) 0 Anestesi (B3, B6, S6) 4125%1 Mottak22100% Nevrologi (N9, S9) 400%1 ØNH (N11) 0 Kvinneklinikken S11 100% Stensby, alle avd.600% Samlet oktober, voksenobduksjoner 54611%2 Kvinneklinikken N10, N12, S11-12) 4**4100% * Antall døde basert på likprotokoller i Doculive patologi og DIPS. ** Alle dødsfall intrauterin fosterdød. Nytt tiltak ved Ahus: Antall obduksjoner som intern kvalitets- indikator, fra sept.07

10 Tiltak på nasjonalt plan 1 Obduksjonstall foreslått som nasjonal kvalitetsindikator (ShDir, e-post juni og møte september 2007) Brosjyre til pårørende (foreslått for ShDir i møte september 2007). Mal ferdig, sendt til høring på patologiavdelinger. Vil bli distribuert til alle.

11 Mange klinikere tror eksplisitt samtykke er innført! Opplæring av klinikere: Informasjonsbrosjyre, under utarbeiding. Nasjonal høring. Veiledningsserie? Tiltak på nasjonalt plan 2

12 Lokale tiltak 1 Lokal opplæring viktig, må bli patologenes oppgave: Kursing i lovgivning Kursing i dødsattest-oppsett Oppgradering internt på patologiavdelinger: Svartid: Læringseffekt = 0 hvis ikke hurtigere svar!

13 Bruk av materialet! Kvalitetskontroll eget sykehus Publikasjoner ?? Lokale tiltak 2


Laste ned ppt "Innlegg på årsmøte i Den norske patologforening Stavanger 2007 G. Cecilie Alfsen Ahus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google