Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marius Lund-Iversen Akershus Universitetssykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marius Lund-Iversen Akershus Universitetssykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Marius Lund-Iversen Akershus Universitetssykehus
KASUS 10 Marius Lund-Iversen Akershus Universitetssykehus

2 Kvinne 68 år Fjernet malignt melanom v. legg fem år tidligere Siste tid merket seg et fast område mellom to operasjonsarr på abdomen etter tarmreseksjoner pga Mb.Crohn Ved gjennomskjæring bløt og hvit snittflate

3 Subkutan metastase

4 Subkutan metastase

5 Dx: Metastase fra klarcellet tumor
Dx: Metastase fra klarcellet tumor. Klarcellet nyrekarsinom overveiende sannsynlig

6 Klarcellet nyrekarsinom

7 Riktig diagnose?? CT – Thorax/abdomen negativ
Det bes om revurdering av snitt ettersom kliniker finner det svært usannsynlig med metastasering fra en udetektbar nyretumor Preparatet revurderes, og først nå gjøres immunohistokjemi HMB-45, Melan A, Cam 5.2 og AE1/AE3

8 Immunohistokjemi HMB – Melan A

9 Revidert diagnose: Metastase fra malignt melanom med ballongcelledifferensiering

10 Klarcellet karsinom, metastase
7 Malignt melanom, ballongcelletype 5 Klarcellet sarcom Metastase fra malignt melanom 4 Metastase fra klarcellet tumor Malignt melanom 2 Subkutan metastase fra malignt melanom,ballongcelletype 1 Liposarkom

11 Celler med ballongaktig utseende
Klarcellete nyrekarsinomer Melanomer Talgkjertelkarsinomer Xanthomer Hibernomer Benigne naevi

12 Klarcellet nyrekarsinom

13 Ballongcelledifferensiering i
lymfeknutemetastase fra malignt melanom

14 Ballongcelledifferensiering i
benign nevus

15 Ballongcelledifferensiering i maligne melanomer:
Forekommer sporadisk, >50% av lesjonen skal ha denne differensieringen for å fylle de diagnostiske kriteriene I en studie fra Mayo klinikken blir det beskrevet i < 5 % av alle melanomer En annen studie (Kao et al) fant det i 34 av (0,15%) undersøkte melanomer INGEN prognostisk verdi

16 Primærtumor

17 Ballongceller i utvidet reseksjon Ballongcelle i utvidet reseksjon
av primærtumor Ballong

18 Karakteristika Store polygonale celler med klart eller skumaktig cytoplasma, bestående av fettvakuoler, rikelig med organeller og atypiske melanosomer Små, sentralt stilte hyperkromatiske kjerner Lite pleomorfi Svært spredte mitoser

19 Problematikk i dette kasuset
Det er ekstremt sjeldent en metastase fra malignt melanom i all hovedsak består av ballongceller. Det ble ansett som så lite sannsynlig at det initialt ikke ble gjort immunohistkjemi, til tross for at det anamnestisk var kjent at hun tidligere var behandlet for melanom Dette kasuset illustrerer melanomets mange ansikter

20 Sammenlikninger Ben bal Subkut met fra mm Bal met i LK NK

21 SLUTT


Laste ned ppt "Marius Lund-Iversen Akershus Universitetssykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google