Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Bein

2 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005

3 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Fjellvika Skjærvika

4 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005

5 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Forsøl

6 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Skjærvika og historiske kilder ingen dokumentert bosetning i historiske kilder utskilt i 1782 som slåtteland for gården Meland nevnt i 1815 under betegnelsen ”Gammelhjem” senere slåtteland til Melkøya og Meland

7 Tidligere undersøkelser
Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005 Tidligere undersøkelser registrering topografisk kartverk 1977 konsekvensutredning fylkeskommunen 1998

8 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Strategier og metoder Metoder maskinelle metoder overflateregistreringer prøvestikking prøvegravinger Målsettinger lokalisere og evaluere tidligere registrerte kulturminner nyregistrere området, også etter kulturminner som ikke er synlig på overflaten, samt prøvegraving i utvalgte objekter oppnå et representativt bilde av kulturminnes omfang, alder og funksjon minimalisere inngrep og bevare de berørte mest mulig for ettertiden

9 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Sikre og bevare kontekster veiduk i flateavdekte områder, sjakter og større prøveruter høyt dokumentasjonsnivå på alle kontekster ivareta krav til etterprøvbarhet og kildekritikk

10 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Prøvestikking alle mindre flater og platåer prøvestukket prøvestikk i hellere dype prøvestikk, godt ned i ”sterile strandmasser”

11 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005

12 Sundfjæra Midtre -boreal og atlantisk tid
Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005 Sundfjæra Midtre -boreal og atlantisk tid funn under cm med grov rullesteinstrand/transgresjonslag veldig funnrikt (ca bp, 90% hvit kvarts)

13 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Registrering i berg og ur

14 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Gravemaskin og forundersøkelser

15 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Maskinell sjakting få frem profiler maskinelle prøvestikk fjerne torv for å muliggjør ”vanlige” prøvestikk

16 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Regulær flateavdekking

17 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Flategraving eller sjakting?

18 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005

19 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005

20 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005

21 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005

22 Sjakt 8, Skjærvika Øvre ingen sikre funn i konteksten C-14, 3000 BC

23 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
”Toppen” av Skjærvika

24 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
550 BC 4300 BC Lok. 31 4500 BC

25 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Lok. 33 Ildstedstruktur/hellegrop med steinalder lok under! C-14, topplag/ildstedsmasser 500 AD

26 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Skjærvika, sjakt 1 og 2 mektige torvlag (0,5-1 m) ingen strukturer synlig på overflaten topografi minner om Sundfjæra Nedre på Melkøya

27 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Sundfjæra Nedre tykke torvlag, ingen synlige strukturer på overflaten en rekke tufter og øvrige strukturer under torva klare relasjoner mellom mikrotopografi og husstrukturenes form

28 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Sjakt 1, Skjærvika 2300 BC

29 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Struktur 27, sjakt 2 1800 BC vegg hellelagt inngang senere vegg luftekanal

30 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Midtre Skjærvika

31 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Midtre Skjærvika Str. 15, tuft 900 BC

32 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Struktur 17 str. 17 hellegrop?

33 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Struktur 14 str. 14 tuft C-14, 253 BP forstyrret av ”nyere tids” aktivitet!

34 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Struktur 9 str. 9 tuft eller hellegrop? C-14, 250 AD prøverute tolket ildstedsstr./hellgrop C-14, 200 AD

35 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Nedre Skjærvika

36 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Strukturkompleks 5 flere boligstrukturer

37 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Topp sjakt struktur 5 Struktur 5

38 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Funn og datering topp sjakt str. 5a never kledning langs vegg to store ildsteder/røykovner inntil vestre vegg markert ”gulvlag” av skjørbrente stein, trekull og hvalbein keramikk og kritt pipe dateres trolig til midten av 1700-tallet keramikk mulig engelsk eller nederlandsk avfallsgroper på kontinentet med tilsvarende sammensetning oljelampe indikerer bosetning i mørkere del av året

39 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Bunn sjakt str. 5a Str 5 profil ubrutt nærmere ½ m tykt kulturlag

40 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Datering sjakt str. 5a

41 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Struktur 29 Anlegg i stormmassene

42 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Strukturer i stormvoll Anlegg i stormmassene

43 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Fjellvika

44 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005

45 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Strukturer og funnområder i Fjellvika

46 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Moderne kulturspor fra krigen?

47 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Fjellvika helleren 1100 AD 250 BC glass og øvrig moderne i trekullsjikt 1 og 2 beinfragmenter i trekullsjikt 5 kvartsitt avslag i trekullsjikt 6

48 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
650 BC

49 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Tuft 4, Fjellvika 700 BC rektangulær ”moderne tuft” inntakt YSTA kulturlag innefor veggvollene

50 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
”moderne tuft” råasbest og asbestkeramikk i topplag blandet med moderne avfall

51 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
Transgredert fase Fjellvika

52 Struktur 5 Fjellvika 250 BC avlang grop 1X1,5 m
ildstedsfunksjon, hellegrop?

53 Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005
?


Laste ned ppt "Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google