Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BeinBein Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BeinBein Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 BeinBein Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005

2 Skjærvika

3 Fjellvika Skjærvika

4

5 Forsøl Skjærvika

6 Skjærvika og historiske kilder ingen dokumentert bosetning i historiske kilder utskilt i 1782 som slåtteland for gården Meland nevnt i 1815 under betegnelsen ”Gammelhjem” senere slåtteland til Melkøya og Meland

7 Tidligere undersøkelser registrering topografisk kartverk 1977 konsekvensutredning fylkeskommunen 1998

8 Strategier og metoder Metoder maskinelle metoder overflateregistreringer prøvestikking prøvegravinger Målsettinger lokalisere og evaluere tidligere registrerte kulturminner nyregistrere området, også etter kulturminner som ikke er synlig på overflaten, samt prøvegraving i utvalgte objekter oppnå et representativt bilde av kulturminnes omfang, alder og funksjon minimalisere inngrep og bevare de berørte mest mulig for ettertiden

9 Sikre og bevare kontekster veiduk i flateavdekte områder, sjakter og større prøveruter høyt dokumentasjonsnivå på alle kontekster ivareta krav til etterprøvbarhet og kildekritikk

10 Prøvestikking alle mindre flater og platåer prøvestukket prøvestikk i hellere dype prøvestikk, godt ned i ”sterile strandmasser”

11

12 Sundfjæra Midtre -boreal og atlantisk tid funn under 20-50 cm med grov rullesteinstrand/transgresjonslag veldig funnrikt (ca. 8000-5500 bp, 90% hvit kvarts)

13 Registrering i berg og ur

14 Gravemaskin og forundersøkelser

15 Maskinell sjakting få frem profiler maskinelle prøvestikk fjerne torv for å muliggjør ”vanlige” prøvestikk

16 Regulær flateavdekking

17 Flategraving eller sjakting?

18

19 Skjærvika

20

21

22 ingen sikre funn i konteksten C-14, 3000 BC Sjakt 8, Skjærvika Øvre

23 ”Toppen” av Skjærvika

24 Lok. 31 4500 BC 4300 BC 550 BC

25 Lok. 33 Ildstedstruktur/hellegrop med steinalder lok under! C-14, topplag/ildstedsmasser 500 AD

26 Skjærvika, sjakt 1 og 2 mektige torvlag (0,5-1 m) ingen strukturer synlig på overflaten topografi minner om Sundfjæra Nedre på Melkøya

27 Sundfjæra Nedre tykke torvlag, ingen synlige strukturer på overflaten en rekke tufter og øvrige strukturer under torva klare relasjoner mellom mikrotopografi og husstrukturenes form

28 Sjakt 1, Skjærvika 2300 BC

29 1.vegg 2.hellelagt inngang 3.senere vegg 4.luftekanal Struktur 27, sjakt 2 1800 BC

30 Midtre Skjærvika

31 Str. 15, tuft 900 BC

32 Struktur 17 str. 17 hellegrop?

33 Struktur 14 str. 14 tuft C-14, 253 BP forstyrret av ”nyere tids” aktivitet!

34 Struktur 9 str. 9 tuft eller hellegrop? C-14, 250 AD prøverute tolket ildstedsstr./hellgrop C-14, 200 AD

35 Nedre Skjærvika

36 Strukturkompleks 5 flere boligstrukturer

37 Topp sjakt struktur 5

38 Funn og datering topp sjakt str. 5a never kledning langs vegg to store ildsteder/røykovner inntil vestre vegg markert ”gulvlag” av skjørbrente stein, trekull og hvalbein keramikk og kritt pipe dateres trolig til midten av 1700-tallet keramikk mulig engelsk eller nederlandsk avfallsgroper på kontinentet med tilsvarende sammensetning oljelampe indikerer bosetning i mørkere del av året

39 ubrutt nærmere ½ m tykt kulturlag Bunn sjakt str. 5a

40 Datering sjakt str. 5a

41 Struktur 29

42 Strukturer i stormvoll

43 Fjellvika

44

45 Strukturer og funnområder i Fjellvika

46 Moderne kulturspor fra krigen?

47 Fjellvika helleren glass og øvrig moderne i trekullsjikt 1 og 2 beinfragmenter i trekullsjikt 5 kvartsitt avslag i trekullsjikt 6 250 BC 1100 AD

48 650 BC

49 Tuft 4, Fjellvika rektangulær ”moderne tuft” inntakt YSTA kulturlag innefor veggvollene 700 BC

50 ”moderne tuft” råasbest og asbestkeramikk i topplag blandet med moderne avfall

51 Transgredert fase Fjellvika

52 250 BC avlang grop 1X1,5 m ildstedsfunksjon, hellegrop? Struktur 5 Fjellvika

53 ?


Laste ned ppt "BeinBein Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google