Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TITLE Rotary Foundation - TRF Presentasjon av TRF, formål, oppgaver og dagens situasjon v/ DRFC Sverre Bjønnes på Rotary-skolen, 6.03.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TITLE Rotary Foundation - TRF Presentasjon av TRF, formål, oppgaver og dagens situasjon v/ DRFC Sverre Bjønnes på Rotary-skolen, 6.03.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 TITLE Rotary Foundation - TRF Presentasjon av TRF, formål, oppgaver og dagens situasjon v/ DRFC Sverre Bjønnes på Rotary-skolen, 6.03.2014

2 | 2 Formål Å forene ledere fra alle verdensdeler, kulturer og yrker som med utgangspunkt i Rotary’s etiske veikart, utveksler ideer og iverksetter tiltak (programmer/prosjekter) for lokalsamfunn rundt om i verden. Å legge økonomisk til rette slik at rotarianere skal kunne fremme verdensforståelse og fred gjennom tiltak som gir bedre helse, støtte til utdanning og bekjemper fattigdom  DOING GOOD IN THE WORLD

3 | 3 Historisk tilbakeblikk 1916-17 - Arch Klumpf, RI president – En rekke lokale prosjekter alt fra 1906 – Entusiasme og engasjement ikke nok  behov for et økonomisk fundament 1928 – The Rotary Foundation  ble etablet som stiftelse 1947 - En ny giv i etter Paul Harris død – Frem til i dag – en enorm utvikling  administrativt behov for nye løsninger 2010 – Løsning: ”Future Vision Plan” (FVP)  3 år med utprøvning og korrigering Fra juli 2013 - The Grant Model  full implementering av av innholdet i FVP

4 | 4 Doing good in the world The Grant Model Administrativt:  IT-basert  Sterkt desentralisert Frihet under ansvar  Distriktet må «kvalifisere»  Klubbene må «kvalifisere» Forenklet  4 hovedområder  End Polio Now (– helt spesiell)  District Grants  Global Grants  Packaged Grants «Gammel», sentral modell: TRF

5 | 5 Desentralisert prosess 1.Hvis en klubb ønsker å engasjere seg, har de ansvaret for prosjektet og at søknad er i samsvar med TRFs retningslinjer. 2.Distriktet bistår klubben - hvis behov -, sjekker og  Anbefaler TRF-støtte hvis Global Grant.  Bevilger TRF-støtte hvis District Grant. 3.TRF kontrollerer og utbetaler til  Prosjektet direkte, hvis Global Grant  Distriktet for vidreutbetaling, hvis District Grant.

6 | 6 Frihet under ansvar – Årlig kvalifisering «Hjemme kjenner alle meg, ute kjenner ingen meg»! Distriktet må kvalifisere seg «Klubben» må hvert år delta på TRF-opplæring i regi av Distriktet, og sjekker så selv at de oppfyller alle krav og undertegner en MOU (Memorandum of Understanding = Gjensidig avtale mellom klubb og TRF.)  Distriktet autoriserer deretter og melder i fra til TRF.

7 | 7 Læring er en prosess …….. Det som lett kan gå galt i en søkeprosess er at vi «tror», men ikke sjekker grundig nok at kravene er det de faktisk er. Distriktet kan bistå ved behov …..

8 | 8 TRFs hovedområder End Polio Now The Grant Model – Global Grant – District Grant – Packaged Grants  Dessuten:  Vocational Training Teams (VTT)  Studies in Peace and Conflict Resolutions

9 | 9 Men hvor er «Action» – Doing good in the World End Polio Now! – En Sisyfos-oppgave – eller skal vi få stenen til topps? Dette er Rotary’s verdens-prosjekt i over 30 år (!) Bare 3 polio-land gjenstår * Afghanistan * Pakistan * Nigeria Rotary en vesentlig pådriver i dette samarbeidet med WHO og en rekke andre organisasjoner inkl Melinda and Bill Gates Foundation. Se i www.polioeradication.org (Sisyfos ble dømt til i evig tid å forsøke å rulle en sten opp på toppen av et berg.)

10 | 10 End Polio Now – viktigere enn noensinne! Vi må utrydde polio NÅ! Polio kan spre seg utrolig raskt på grunn av vår utstrakte reise- virksomhet  Husk utbruddet i Somalia i sommer! Det vil koste mer å beskytte grensene – våre barn og barnebarn - mot polio, enn å utrydde den nå! Gi ditt bidrag  Enten gjennom og med klubben - eller direkte!

11 | 11 District Grant – vår lokale «baby»! Prosjekter med opptil $ 15.000 i eget bidrag fra klubben(e) Til prosjekter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt Håndteres av Distriktet etter godkjenning TRF Eget søknadsskjema (Se hjemmesiden for D2310)  Frist 1. oktober  ENKELT

12 | 12 Fordeling støtte til prosjekter: - District Grants District Grant Klubben(e)s bidrag = max. $ 15’ (ellers normalt et Global Gant prosjekt) Bidrag avhengig av penger til disp i distriktet (25% ?) – maks 50% Tenkt eksempel: Klubbens bidragkr 24.000 25 % bidrag fra Distriktetkr 6.000 Totaltkr 30.000 Distriktet (DDF)

13 | 13 Global Grants – Now we start talking! Budsjett min. $ 30.000 og opp til $ 200.000 (egeninnsats min. $ 15.000) Må ha aut. samarbeidsklubb i mottagerlandet Ingen søknadsfrist – kan søke hele perioden Kan gå over flere år Elektronisk søknad – som først «autoriseres» av DG og DRFC – og så godkjennes av TRF

14 | 14 Fordeling av støtte til prosjekter: - Global Grants Global Grant Klubben(e)s bidrag = min. $ 15’ World Fund Opp til 50% av klubbenes bidrag 50% av klubbenes bidrag + 100% av Distriktets bidrag

15 | 15 Regnestykket Global Grants  Forutsatt at Distriktet har «nok» penger. Maks løsning: Bidrag fra klubben(e)$ 15.000 50% støtte fra Distriktet 1) $ 7.500 + 100% av dette fra World Fund$ 7.500 + 50% av klubbenes bidrag i støtte fra World Fund$ 7.500 Sum støtte$ 22.500$ 22.500 TOTALT$ 37.500 1) Dagens realitet «tilsier» ca 25% støtte fra Distriktet.

16 | 16 Global Grants og de 6 fokusområdene Fredsarbeid og konfliktløsning Sykdoms forebygging og behandling Vann og sanitær Helsetiltak for mødre og barn Grunnutdanning og leseferdighet Økonomisk- og samfunnsmessig utvikling  Et prosjektet må være bærekraftig

17 | 17 Finansiering av prosjekter gjennom TRF

18 | 18 Pengestrømmene i TRF – litt forenklet Innbetaling til Forrentes i 3 år100% fordeles TRFs Annual Fund(renter til adm. *) ) World Fund 50% Global Grant Distriktet (DDF) District Grant Min 50%Max 50%

19 | 19 Grants prosjekter så langt i D2310 i 2013-14 District Grant 50% av årets DDF midler, dvs Kr 75.000 er fordelt til 4 klubber i distriktet  Ett prosjekt trakk seg Global Grant To søknader fremsendt til TRF  En søknad avslått  En søknad godkjent, Ål RK m. fl. fra region 7 Budsjett kr 320.000 Støtte fra TRF ca. kr 210.000

20 | 20 Packaged Grants Dette er et nytt «tilbud» fra TRF, der man ikke bidrar med penger, men med sin egne kunnskaper Foreløpig mest helse- relatert. Dette vil vi kommer mer tilbake til litt senere, nå som District og Global Grants begynner å «komme på skinner».

21 | 21 Hva med Stop Polio Now, VVT og Fredsarbeid Polio:  De siste årene mest økonomiske bidrag  Nytt initiativ under vurdering p.t. i Distriktet VTT: Vocational Training Teams – (kfr. Packaged Grants)  Formidling/utveksling av yrkesmessig erfaring.  Kan ev. tilpasses som del av et District eller Global Grant. Eller alene.  Arbeid med dette er nå i gang. Fredsarbeid/-studier (MBA)  Ennå lite utviklet i vårt Distrikt.  Eiksmarka RK har i dag en Fredsstudent i Australia  Mer systematisk tilnærming under arbeid Vi lærer mens vi går! Én ting om gangen.

22 | 22 Hvordan kan vi bidra økonomisk – du og jeg? Den enkelte klubb - gjerne i samarbeid med andre klubber:  Prosjekter hvor bare fantasien og energien setter begrensninger  så som konserter, bruktmarked, salg av veler etc, etc Den enkelte klubb.  Som del av den årlige kontingent og/eller ”faste” inntekter Den enkelte rotarianer

23 | 23 Every Rotarian, Every Year – USD 100 Avtalegiro med trekk én gang pr måned og skattefradrag: Minimum Kr 50 (dvs kr 36) pr måned – kr 600 (dvs 432 kr) pr år Pr 1. juli 2010: – 153 rotarianere – 29 klubber Pr 1. juli 2013 – 263 rotarianere – 39 klubber Her finner du Avtalegiroen

24 | 24 Doing Good in the World Husk at når det gjelder å «do good in the World», så finnes det også andre finansieringskilder (!) Forsikringsfond Bankfond etc Vi må aldri gi opp …..

25 | 25 Epilog Noen nøkkeltall for TRF: Samlede bidrag til prosjekter / programmer inkludert kostnader 176.509 mill USD  Generell administrasjon : 2 %  Skaffe midler (fundraising) : 9 % Kilde: Annual Report 2012-13 Mer detaljer kan du finne på www.rotary.org – søk på ordet «investments».www.rotary.org

26 | 26 Brukes pengene til det de skal: Hjelpe? Charity Navigator America's largest independent charity evaluator “10 of the Best Charities Everyone's Heard Of” The Rotary Foundation ranks No. 4 among the top 10 Score (max. 70) Rating Overall 69.26 **** Financial 68.96 **** Accountability & Transparency 70.00 **** www.charitynavigator.org

27 | 27 IT-basert: Lokalt Distriktet http://d2310.rotary.no «Du finner alt på nettet»!

28 | 28 IT-basert: Sentralt..gå langsomt (!) frem . .. www.rotary.org .. . ..


Laste ned ppt "TITLE Rotary Foundation - TRF Presentasjon av TRF, formål, oppgaver og dagens situasjon v/ DRFC Sverre Bjønnes på Rotary-skolen, 6.03.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google