Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROTARY X Rotaryklubb Mandag 21.12. 2009 (Charterdato – i dag x medl.) Per Joar Mediås Distriktsguvernør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROTARY X Rotaryklubb Mandag 21.12. 2009 (Charterdato – i dag x medl.) Per Joar Mediås Distriktsguvernør."— Utskrift av presentasjonen:

1 ROTARY X Rotaryklubb Mandag (Charterdato – i dag x medl.) Per Joar Mediås Distriktsguvernør

2 Distriktskonferansen 2009 Thon Hotel, Gjøvik. Thon Hotel, Gjøvik. Lørdag 24. og søndag 25. oktober 2009 Lørdag 24. og søndag 25. oktober 2009 Her deltar bl.a.: Her deltar bl.a.: RI-presidentens representant: RI-presidentens representant: Past Director, RI, Neville F. Hackett Past Director, RI, Neville F. Hackett 2 nordiske guvernører 2 nordiske guvernører 1 norsk guvernør 1 norsk guvernør 40 utveksligsstudenter 40 utveksligsstudenter GSE-teamet som var i Kentucky GSE-teamet som var i Kentucky Hovedforedrag: Respekt – hva mener vi med det? Hovedforedrag: Respekt – hva mener vi med det? Klubbesøk høsten 20092

3 Sted for klubben Klubbesøk høsten Bilder fra stedet Bilder fra stedet

4 Klubbesøk høsten Hva er Rotary? (3 hovedpunkter kommer)

5 Klubbesøk høsten en organisasjon med - en organisasjon med en lang historie. 100 år 23. februar 2005! (Over 104 år!) Grunnlaget? (1)Rotary er -

6 Klubbesøk høsten Paul Percy Harris 19.april 1868 Paul Percy Harris født i en liten by ved Lake Michigan,Wisconsin, USA. 19.april 1868 Paul Percy Harris født i en liten by ved Lake Michigan,Wisconsin, USA. Foreldre – besteforeldre (s. 63 – 65). Les dette! Foreldre – besteforeldre (s. 63 – 65). Les dette! Studier -> juridikum Studier -> juridikum læreår. 5 læreår. Advokatpraksis i Chicago. År 1900 – savnet venner. Idé født -> Advokatpraksis i Chicago. År 1900 – savnet venner. Idé født ->

7 Klubbesøk høsten Grunnlaget Behov for vennskapelig miljø felles for mange. Behov for vennskapelig miljø felles for mange. Grunnlaget: Grunnlaget: Ledere fra forskjellige foretak samles i en kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne, utveksle erfaringer og støtte hverandre i bestrebelsen på å drive hederlige virksomheter. Ledere fra forskjellige foretak samles i en kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne, utveksle erfaringer og støtte hverandre i bestrebelsen på å drive hederlige virksomheter. ”Idéen viste seg å fylle et behov hos flere og flere.” Medlemstallet vokste raskt….. ”Idéen viste seg å fylle et behov hos flere og flere.” Medlemstallet vokste raskt…..

8 Klubbesøk høsten (2)Rotary er - Rotary - en organisasjon med verdensomspennende nettverk og Rotary - en organisasjon med verdensomspennende nettverk og med mennesker i samhandling – på flere plan: med mennesker i samhandling – på flere plan: I klubbene – naturligvis viktigst! I klubbene – naturligvis viktigst! På distriktsplan På distriktsplan RI RI

9 Klubbesøk høsten Vi er en stor ”familie” 7 zoner 109 länder 118 distrikt klubbar rotarianer 34 Zoner Over 200 Land og geografiske områder Ca 530 Distrikt Mer enn Klubber Mer enn Rotarianere

10 Klubbesøk høsten RI John Kenny John Kenny RI president

11 GETS Olavsgård Olavsgård Tampere, Finland Tampere, Finland Homestay, Florida Homestay, Florida San Diego, California San Diego, California Warszawa Warszawa Klubbesøk høsten

12 Klubbesøk høsten Convention Rotary og FN Rotary og FN Join a Fellowship Join a Fellowship Interested in a particular Rotary Fellowship? Click on the topic to visit the group’s Web site, or use the e ‐ mail address provided to contact the group’s designated contact officer. Interested in a particular Rotary Fellowship? Click on the topic to visit the group’s Web site, or use the e ‐ mail address provided to contact the group’s designated contact officer. Travel and Hosting Travel and Hosting

13 Klubbesøk høsten (3)Rotary er – en organisasjon med ressurser Klassifikasjonsprinsippet Klassifikasjonsprinsippet The Rotary Foundation(TRF) The Rotary Foundation(TRF)

14 Klubbesøk høsten TRF Rotarys utviklingsbank Rotarys utviklingsbank Effektivt administrert (- 5%). Effektivt administrert (- 5%). Finansierer mange forskjellige programmer Finansierer mange forskjellige programmer Kanaliseres ut til prosjekter gjennom klubbene Kanaliseres ut til prosjekter gjennom klubbene Eget seminar Eget seminar

15 - Med skattefradrag(1): Avtalegiro med skattefradrag 28% Avtalegiro med skattefradrag 28% Kr 50 pr måned (netto kr 36 pr måned) Kr 50 pr måned (netto kr 36 pr måned) Distriktet disponerer halvparten på DDF (District Designated Fund) og kan brukes til prosjekter i klubbene Distriktet disponerer halvparten på DDF (District Designated Fund) og kan brukes til prosjekter i klubbene Bidrag kommer på klubbens konto, og kan brukes til å bestille PHF til $1000. Bidrag kommer på klubbens konto, og kan brukes til å bestille PHF til $1000. Klubbesøk høsten

16 Klubbesøk høsten End Polio Now Rotarys flaggsak Rotarys flaggsak Fra 1985 til nå er det brukt US$ 7.2 Milliarder Fra 1985 til nå er det brukt US$ 7.2 Milliarder Vi er ikke i mål før polio er 100% stoppet Vi er ikke i mål før polio er 100% stoppet Det er ikke mulig å opprettholde dagens intense innsats over år: Det er ikke mulig å opprettholde dagens intense innsats over år: 4 land fortsatt rammet I dag under 1000/år I framtid:0 eller vis?

17 Klubbesøk høsten Bill Gates Bill Gates tar konse- kvensen av dette med nye 255 Mill US$ Bill Gates tar konse- kvensen av dette med nye 255 Mill US$ Rotarys utfordring: Rotarys utfordring: 100Mill US$ + 100Mill US$ - 100Mill US$ + 100Mill US$ - med frist med frist

18 Andre kilder Gates’ engasjement har utløst offentlig innsats: Gates’ engasjement har utløst offentlig innsats: UK 100 Mill £ UK 100 Mill £ Tyskland 100 Mill € Tyskland 100 Mill € Flere statlige bevilgninger ventet (US, Canada++) Flere statlige bevilgninger ventet (US, Canada++) Klubbesøk høsten

19 Klubbesøk høsten Distriktet - RI

20 Klubbesøk høsten Distriktet Distriktsorganisasjonen skal hjelpe klubbene til å kunne leve opp til Rotarys formål – motivere, guide og inspirere Distriktsorganisasjonen skal hjelpe klubbene til å kunne leve opp til Rotarys formål – motivere, guide og inspirere Følge opp klubbene på vegne av RI Følge opp klubbene på vegne av RI Økonomiske forpliktelser Økonomiske forpliktelser

21 Klubbesøk høsten Distrikt 2300 Hedmark – Oppland – Eda, Sverige Hedmark – Oppland – Eda, Sverige 35 klubber 35 klubber 1226 medlemmer, hvorav 174 kvinner (14,2%) 1226 medlemmer, hvorav 174 kvinner (14,2%) (30 og 1000) ____________________________________________ I Norge: ca medlemmer i 330 klubber i 7 distrikter. I Norge: ca medlemmer i 330 klubber i 7 distrikter.  kvinnelige rotarianere (ca. 14 %; første i 1989) I Norden ca rotarianere I Norden ca rotarianere  (kritisk?)

22 Klubbene Viktig: Klubbmiljøet - Medlemmene Klubbmiljøet - Medlemmene Møteprogrammene - Møter som inspirerer Møteprogrammene - Møter som inspirerer Prosjekter Prosjekter John Kenny har tre satsingsområder for sitt år: Rent vann og gode sanitærforhold Rent vann og gode sanitærforhold Bedre helse og bekjempelse av sult Bedre helse og bekjempelse av sult Lese- og skriveopplæring Lese- og skriveopplæring Klubbesøk høsten

23 Klubbesøk høsten Vi satser på: Det jeg ønsker meg/håper vi får til er: Økt nivå når det gjelder Rotary-kunnskap. Økt nivå når det gjelder Rotary-kunnskap. Økt synlighet lokalt. Økt synlighet lokalt. Økt begeistring omkring det som er, blir og kan bli gjort. Økt begeistring omkring det som er, blir og kan bli gjort. Økt samarbeid. Økt samarbeid. Økt bruk av og bidrag til TRF. Økt bruk av og bidrag til TRF. Økt medlemstall og lavere snittalder. Økt medlemstall og lavere snittalder.

24 Hva er Rotary? ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon – ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon – - med 1,2 millioner kvinner og menn i mer enn klubber i omlag 200 land. I Norge er det nesten Rotarianere fordelt på 330 klubber. - med 1,2 millioner kvinner og menn i mer enn klubber i omlag 200 land. I Norge er det nesten Rotarianere fordelt på 330 klubber. Klubbesøk høsten

25 Hva er Rotary? ROTARYs motto er "Service Above Self" som betyr "Å gagne andre". Rotary arbeider for å gagne andre gjennom prosjekter lokalt og internasjonalt. ROTARYs motto er "Service Above Self" som betyr "Å gagne andre". Rotary arbeider for å gagne andre gjennom prosjekter lokalt og internasjonalt. Det legges stor vekt på fremme av etisk standard i all yrkesvirksomhet Det legges stor vekt på fremme av etisk standard i all yrkesvirksomhet Vi arbeider for internasjonal fred og forståelse gjennom utvekslingsprogrammer for ungdom, støtte til utdannelse og annen kontaktskapende virksomhet over landegrense r Vi arbeider for internasjonal fred og forståelse gjennom utvekslingsprogrammer for ungdom, støtte til utdannelse og annen kontaktskapende virksomhet over landegrense r Klubbesøk høsten

26 Hva er Rotary? Prosjekter som understøtter langsiktighet og hjelp til selvhjelp som rent vann, nød og hunger samt basis lese- og skriveferdigheter Prosjekter som understøtter langsiktighet og hjelp til selvhjelp som rent vann, nød og hunger samt basis lese- og skriveferdigheter PolioPlus: Gjennom finansiering av vaksinasjonsprogrammer har Rotary vært ledende deltager i arbeidet med å utrydde polio over hele verden. PolioPlus: Gjennom finansiering av vaksinasjonsprogrammer har Rotary vært ledende deltager i arbeidet med å utrydde polio over hele verden. ROTARY er upolitisk og åpen for mennesker fra ulike kulturer uavhengig av religiøs tro og etnisk tilknytning. ROTARY er upolitisk og åpen for mennesker fra ulike kulturer uavhengig av religiøs tro og etnisk tilknytning. Klubbesøk høsten

27 Hva er Rotary? ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon med 1,2 millioner kvinner og menn i mer enn klubber i omlag 200 land. I Norge er det nesten Rotarianere fordelt på 330 klubber. ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon med 1,2 millioner kvinner og menn i mer enn klubber i omlag 200 land. I Norge er det nesten Rotarianere fordelt på 330 klubber. ROTARYs motto er "Service Above Self" som betyr "Å gagne andre". ROTARYs motto er "Service Above Self" som betyr "Å gagne andre". Rotary arbeider for å gagne andre gjennom prosjekter lokalt og internasjonalt. Rotary arbeider for å gagne andre gjennom prosjekter lokalt og internasjonalt. Det legges stor vekt på fremme av etisk standard i all yrkesvirksomhet. Det legges stor vekt på fremme av etisk standard i all yrkesvirksomhet. Vi arbeider for internasjonal fred og forståelse gjennom utvekslingsprogrammer for ungdom, støtte til utdannelse og annen kontaktskapende virksomhet over landegrensene. Vi arbeider for internasjonal fred og forståelse gjennom utvekslingsprogrammer for ungdom, støtte til utdannelse og annen kontaktskapende virksomhet over landegrensene. Prosjekter som understøtter langsiktighet og hjelp til selvhjelp som rent vann, nød og hunger samt basis lese- og skriveferdigheter Prosjekter som understøtter langsiktighet og hjelp til selvhjelp som rent vann, nød og hunger samt basis lese- og skriveferdigheter Gjennom finansiering av vaksinasjonsprogrammer har Rotary værtedende deltager i arbeidet med å utrydde polio over hele verden. Gjennom finansiering av vaksinasjonsprogrammer har Rotary værtedende deltager i arbeidet med å utrydde polio over hele verden. ROTARY er upolitisk og åpen for mennesker fra ulike kulturer uavhengig av religiøs tro og etnisk tilknytning. ROTARY er upolitisk og åpen for mennesker fra ulike kulturer uavhengig av religiøs tro og etnisk tilknytning. Klubbesøk høsten

28 Distrikt 2300 !

29 Lykke til ! X Rotaryklubb Klubbesøk høsten


Laste ned ppt "ROTARY X Rotaryklubb Mandag 21.12. 2009 (Charterdato – i dag x medl.) Per Joar Mediås Distriktsguvernør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google