Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

03.01.13 1 Kap. 19 – Simplicity How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society Professor Kai A. Olsen, Universitetet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "03.01.13 1 Kap. 19 – Simplicity How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society Professor Kai A. Olsen, Universitetet."— Utskrift av presentasjonen:

1 03.01.13 1 Kap. 19 – Simplicity How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society Professor Kai A. Olsen, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde

2 Kai A. Olsen, 10.07.2014 2 Enkelhet Vi skal lage det systemet som gjør jobben Uten unødvendig kompleksitet Det enkleste er ofte det beste Dersom brukeren forstår hvordan systemet fungerer kan de også utnytte dette godt

3 Kai A. Olsen, 10.07.2014 3 Men ikke for enkelt En blyant er et enkelt verktøy Med den kan vi gjøre alt, tegne, skrive, alle font- typer Problemet er at den er så enkel at den blir lite effektiv til mange oppgaver (som tekstbehandling)

4 Kai A. Olsen, 10.07.2014 4 Bruker må ha kontroll Vi kan gi advarsler, men brukeren må ha siste ord. Eksempel 1 (på hvordan det ikke skal gjøres): Min HP skriver krever en test-print Test-print virker ikke (siden fargepatronen er tom) Det er umulig å kansellere test-print operasjonen Altså, får vi ikke skrevet ut noe som helst om fargepatronen er tom Hva skulle vært gjort? Eksempel 2 (på hvordan det ikke skal gjøres): Jeg får ikke lov å installere versjon 2.1 av operativsystemet fordi 2.1 allerede er installert Skal kunden få lov til å gjøre dette? Hva skulle vært gjort?

5 Kai A. Olsen, 10.07.2014 5 Men advarsler har også sin begrensning Unødvendige advarsler stopper flow – altså en elegant jobbflyt. Noen systemer lar oss fjerne advarsler for alltid Men andre stopper oss stadig med tøvete advarsler: Java som spør om vi vil kjøre en app Word som advarer oss om at vi har plassert mye i clipboard

6 Kai A. Olsen, 10.07.2014 6 Moderne biler Kan ha mye programvare Utfører mange kontroller før de starter Kan nekte å starte om ikke alt er 100 % Er dette lurt? Det kan være en alvorlig feil med bilen Men mest sannsynlig er det en feil i kontroll- systemet Hva skulle vært gjort?

7 Kai A. Olsen, 10.07.2014 7 Enklere om detaljer skjules Det er viktig å vite hva som skal skjules I en moderne bil er det ikke meningen at motorlokket skal åpnes Fordelen er enklere bruk, mindre å lære, at motordeler ikke lengre trenger å være lett tilgjengelig (kan gjerne kreve spesialverktøy) Ulempen er at flere ting må gjøres på verksted, og at bagateller kan hindre kunden å starte bilen En forutsetning er at det er få unntakssituasjoner, at bilen stort sett fungerer som den skal.

8 Kai A. Olsen, 10.07.2014 8 Kan vi skjule for mye? Vi kan forenkle ved å skjule detaljer Apple gjør dette i mange av sine produkter, f.eks. automatisk innlastning av bilder, dokumenter, m.m. til egne foldere Men kan filstrukturen skjules? Hva med: Backup Diskfeil Kopiering mellom enheter

9 Kai A. Olsen, 10.07.2014 9 Interfaces for ”dumb” users Nye typer utstyr kommer uten en ”Explorer”, filer og filstrukturen skjules for brukeren Ideen er at applikasjonsprogrammene skal håndtere filene, fotoer, bilder, dokumenter, m.m. Brukeren skal slippe å bry seg om dette. To motsatte prinsipper anvendes: Skjuling og visualisering.

10 Kai A. Olsen, 10.07.2014 10 Skjuling En kan gjøre applikasjoner mer brukervennlig ved å skjule detaljer En bil kan brukes som eksempel: En gang i tiden måtte en forstå hvordan motoren arbeidet for å kjøre bilen (pumpe bensin, rense filter, sveive i gang…) I dag er dette skjult under panseret, som en egentlig ikke trenger å åpne

11 Kai A. Olsen, 10.07.2014 11 Visualisering Viktig informasjon visualiseres I bilen: Opplysninger om bensin, olje, dekktrykk, m.m. vises på instrumentbordet I dag, også på mobilen om bilen din kommer med en ”App”

12 Kai A. Olsen, 10.07.2014 12 Dataprogrammer til nå Samme prinsipp er brukt En skjuler detaljer som brukeren ikke trenger å vite (f.eks. om hvor på disken data lagres) Høyere nivås begreper som filer og foldere visualiseres i et eget (Windows) Explorer program Vi kan også gjøre operasjoner på visuali- seringen (f.eks. flytte en fil med å dra ikonet for filen) Explorer programmet blir viktig – det gir bruker oversikt

13 Kai A. Olsen, 10.07.2014 13 Tendens til å skjule mer Bilder lagres i standard foldere, det brukes genererte filnavn, bruker vet ikke hvor bildene lagres Samme for musikk, dokumenter, regneark, m.m. Er dette detaljer som kan skjules uten kostnad?

14 Kai A. Olsen, 10.07.2014 14 Kostnader ved å skjule 1.Brukeren må ha en forståelse for lagring for å kunne foreta/forstå backup. 2.Ved sammenkopling av enheter blir det viktig å vite hva som ligger hvor 3.Telefoner får mer lagringskapasitet og det krever mer avanserte lagringsstrukturer 4.Skal vi skjule må vi vite brukerens intensjoner, men siden en PC er åpen og programmerbar kan vi ikke vite det 5.Det kan være enklere med generelle begreper, f.eks. fileroperasjoner uavhengig av filtype 6.Brukerne vil utvikle seg med datasystemene. En investering i kunnskap kan være lønnsom.

15 Kai A. Olsen, 10.07.2014 15 Når skjuling blir umulig Tekniske feil (uleselig fil, disk…) Full disk, usb osv. Strømbrudd (RAM, disk) Lagring på flyttbare enheter (SIM kort, disk) Backup

16 Kai A. Olsen, 10.07.2014 16 Kopiere mellom enheter Vi har mange enheter, PC, kamera, mobil, USB nøkler.. Tradisjonelt er det slik at hver enhet kommer opp som en disk Flytter filer imellom, som om vi gjorde dette på PCen Nå forsøker en å skjule strukturen

17 Kai A. Olsen, 10.07.2014 17 Synkronisering Med synkronisering kan kopiering skje automatisk, uten å involvere brukeren (Apple bruker dette på iPhone og iPad) Men da kopieres alt I praksis kan en få ”out of memory” feil når de 1000 bildene på PC’en kopieres til iPhone Eller, verre, når Apple sletter alle bildene på iPad’en som ikke er på kontor PC’en

18 Kai A. Olsen, 10.07.2014 18 Mer ressurser På mobiler lagres SMS meldinger i en enkel ”inbox”, bilder lagres i et ”gallery”, osv. Greit om det er få enheter, og gjerne bare en kategori Men hva om vi vil skille jobb- meldinger og privatmeldinger, legge bilder i våre egne foldere, osv. da trenger vi en Explorer

19 Kai A. Olsen, 10.07.2014 19 Fleksibilitet – åpne systemer En bil kan stort sett bare brukes til å kjøre med. Men en PC eller en mobiltelefon er, som vi har sett, åpne innretninger som kan brukes til mye F.eks. kan en baker som mottar bestillinger på SMS ønske en annen organisering av meldingene (ikke siste øverst), eller f.eks. ønske å lage et program som overfører bestillingen til et ordresystem

20 Kai A. Olsen, 10.07.2014 20 Generelle operasjoner Ved å skjule filer hindrer vi også generelle operasjoner som kan utføres på filer. Dvs. vi kan kopiere, flytte, slette og ta backup av filer uansett innhold. Helt nye typer filer, fra videokameraet, GPS enheten, osv. kan håndteres med de samme operasjonene

21 Kai A. Olsen, 10.07.2014 21 Bruker-evolusjon Vi må forvente at brukerne utvikler seg med systemene Det de lærer i dag kan de bruke siden. Da kan det fort bli meget nyttig å ha en ide om filer, foldere, disker m.m. Kanskje kan de videreutvikle systemene og bygge sine egne tilleggssystemer

22 Kai A. Olsen, 10.07.2014 22 Diskusjon Vi ser at det ikke er praktisk mulig å skjule filer i dag Uansett vil brukeren før eller siden komme opp i situasjoner der hun må ha en forståelse av grunnleggende begreper for å komme videre Så hvorfor vil en skjule?

23 Kai A. Olsen, 10.07.2014 23 Et svar Så lenge filstrukturen er kjent, så lenge vi selv har kontroll med filene og så lenge vi bruker standard formater har vi stor fleksibilitet: til å lage egne applikasjoner til å flytte data til andre enheter Dersom leverandørene selv tar kontroll over dette og legger opp til sine egne formater blir vi ”låst inn” i applikasjoner og utstyr

24 Kai A. Olsen, 10.07.2014 24 Konklusjon Det frie internettet, den åpne PCen lar brukerne være i kontroll Med lukkete nett, Web 2.0 applikasjoner på server og ikke minst, manglende kontroll over data (filnavn, filstruktur, hvor data er lagret, formater) vil brukerne gi fra seg kontrollen til leverandørene Innovasjonen kan stoppe opp, brukerne blir bare brikker i spillet til de store firmaene.

25 Kai A. Olsen, 10.07.2014 25 Det er forskjell på bil og PC En bil har et begrenset bruksområde En datamaskin er et fleksibelt verktøy Bruk av maskinen kan forenkles gjennom klart definerte oppgaver Men med dette kan vi miste fleksibiliteten Har vi tilgang til underliggende elementer, som filstruktur, kan vi lage egne løsninger.

26 Kai A. Olsen, 10.07.2014 26 Endring av brukergrensesnitt Eksempel Word 2003 til Word 2007 (som vi diskuterte i kap. 10)

27 Kai A. Olsen, 10.07.2014 27 Kostnadene ved endring er store Når vi har så god erfaring med et verktøy at det er blitt transparent er kostnadene store ved å endre Grensesnittet må igjen bli synlig Vi må jobbe med å lære det nye grensesnittet Det vil ta lang tid før dette blir transparent Et problem er at erfaringen med det gamle vil ligge der og skape problemer Vi kan altså skifte ut den versjonen som ligger på disk langt enklere enn den som ligger i hodet

28 Kai A. Olsen, 10.07.2014 28 Men Vi må være villig til å lære noe nytt når teknologien gir radikale forbedringer: Fra skrivemaskin til tekstbehandling Ved innføringen av grafiske grensesnitt (mus eller touch, nye muligheter) Fra fasttelefon til mobil … Men da skal også fordelene (med den nye teknologien) oppveies av ulempene med å skifte grensesnitt

29 Kai A. Olsen, 10.07.2014 29 Hvordan kan det gjøres? Amazon har et utmerket grensesnitt Første versjon kom i 1994 Hadde de alt klart den gang – nei, det er dramatiske forskjeller mellom 1994- og 2013-versjonen. Amazons filosofi er gradvis forbedring, de endrer litt hver gang og tar med seg kundene smertefritt inn i de nye versjonene

30 Kai A. Olsen, 10.07.2014 30 Andre løsninger? Er det andre løsninger enn gradvis endring for ikke å miste tidligere brukere når vi innfører et nytt brukergrensesnitt? I praksis – hva kunne Microsoft gjort for å dempe overgangen fra Office 2003 til 2007 versjonen?

31 Kai A. Olsen, 10.07.2014 31 Løsninger Gradvis endring La de brukerne som vil beholde det gamle grensesnittet Standardisering Det siste har en f.eks. oppnådd med biler. Kan en kjøre en bil kan en kjøre alle – direkte.


Laste ned ppt "03.01.13 1 Kap. 19 – Simplicity How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society Professor Kai A. Olsen, Universitetet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google