Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E-læring som kunnskapsorganisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E-læring som kunnskapsorganisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 E-læring som kunnskapsorganisering
Helge Høivik Pedagogisk utviklingssenter Høgskolen i Oslo 2004

2 Institusjonsperspektivet
Two types of organizational learning: Higher-level and lower-level. The former occurs when members of the organization challenge underlying assumptions, values, and procedures, attempting to replace existing paradigms with new ones. The latter involves detecting performance deviations from standards and goals, reducing the variance through systematic problem solving. Organizationas have more difficulty nourishing higher-level learning because it requires they change the patterns of thinking and questionining of their operating principles. (Chen et al.: System requirements for organizational learning )

3 En gang til Argyris og Schön
Enkeltkretslæring (Single Loop) Organisasjonell læring av instrumentell karakter uten at organisasjonens grunnleggende verdier og bruksteorier blir påvirket i vesentlig grad .. Dobbelkretslæring (Double Loop) Organisasjonell læring som resulterer i vesentlig endring av organisasjonens grunnleggende verdier og bruksteori, som igjen påvirker strategier og vurderingsgrunnlag.

4 Tese: Det handler om generatorer
Tekstlig innhold : Digitale editorer Konstruktiv prosess : Deklarativ programmering av DWS (Didactic Workflow Semantics = Business Rules)

5 Praksisfelt 1: HiO 7 avdelinger 10.000 studenter 1.000 tilsatte
Støttefunksjoner og FoU-sentre

6 Praksisfelt 2: Europa Profesjonelt Forskning Nivåer: 3+2+3 (B+M+Ph.D)
Karakterer: A - F Marked Forskning

7 Masseutdanning

8 Problem #1 Instruksjonisme vs (Sosial) Konstruktivisme
Utenat & omatt - Roboter Vi trenger kreativitet Instruksjonisme vs (Sosial) Konstruktivisme

9 Problem #2 Vanlig utdanning Low Tech – High Touch
* How to go high on technology without loosing touch?

10 Spredning og “domestisering”
Problem #3 Spredning og “domestisering”

11 Fokusområder (modell)
Mimetisk (Imiterende) Læring Lang periode imitasjon Kort eksplosjon av integrasjon/overskridelse Dokumentenes dynamisitet – produksjon/redigering Innhold Relasjoner Tilblivelsesprosessen Editoren er kjernekategori Skriver datasett og læreprosess Er selv data og læreprosess

12 Visuell formalisme Visuell – Tiltalende for menneskelig persepsjon
Formell – Kan uttrykkes i kontekstfritt (kaskinleselig) Språk

13 Eksperiment & Erfaring

14 Declarative Languages for Workflow Semantics

15 N-lags databehandlingsmodeller
Klient-Tjener (2-lag) WWW Databaser Strømmet format Klient-Business Logic-Tjener (3-lag) N-lags: Internet -> Web Services

16 3 Eksempler +

17 Dett var dett +


Laste ned ppt "E-læring som kunnskapsorganisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google