Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdoms valg og bortvalg av realfag (V&v) Camilla Schreiner, Naturfagsenteret Ellen Karoline Henriksen, Fysisk institutt, UiO Nasjonalt Realfagsseminar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdoms valg og bortvalg av realfag (V&v) Camilla Schreiner, Naturfagsenteret Ellen Karoline Henriksen, Fysisk institutt, UiO Nasjonalt Realfagsseminar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdoms valg og bortvalg av realfag (V&v) Camilla Schreiner, Naturfagsenteret Ellen Karoline Henriksen, Fysisk institutt, UiO Nasjonalt Realfagsseminar Solstrand, 21. – 22. april 2008

2 mål: økt rekruttering ved å forstå ungdoms utdannings- og yrkesvalg ungdoms valg og bortvalg av realfag jenters lave deltakelse effekt av ulike rekrutteringstiltak gjennomføring og "frafall"/bortvalg

3 nasjonal dugnad, bred støtte prosjektet er finansiert av  Nasjonalt fakultetsmøte for realfag  Universitetet i Oslo  Naturfagsenteret  Kunnskapsdepartementet  Samarbeidsutvalget til NHO og NITO  Norsk Industri, Tekna, NITO, Energibedriftenes landsforening, Oljeindustriens Landsforening, Norsk Teknologi Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

4 hensikt med dagens presentasjon presentere V&v – nasjonalt forskningsprosjekt ved alle høgskoler og universiteter se deres egen institusjon inn i dette avklare spørsmål, diskutere usikkerheter

5 program presentasjon av V&v HiT presenterer sine tanker om gjennomføring av V&v UiB presenterer sine tanker om gjennomføring av V&v LUNSJ gruppediskusjoner om gjennomføring av V&v (notater) plenum: 5 minutters innspill fra hver gruppe v/ sekretæren diskusjon og oppsummering

6 Er jeg interessert i faget? Kommer yrket til å kle meg? Er jeg god nok? Kommer jeg til å få jobb? Hvordan er lønningene ? Hva mener vennene mine om dette? Kommer jeg til å synes det er meningsfullt? Hva er det egentlig utøverne av yrket gjør og er opptatt av på jobb? Hva med mor og fars jobber? Passer det for jenter eller gutter? Hvor stor er risikoen, og hva må jeg ofre?

7 www.ils.uio.no/english/rose

8 FUN-prosjektet (Fysikkutdanning i Norge) Carl Angell og Ellen K. Henriksen Skolelaboratoriet, Fysisk institutt, UiO Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO

9 Faktorer som påvirker utdanningsvalg (II): Studenter vektlegger interessant og sikker jobb og god lønn ved siden av egne evner og interesser

10 hva dere får igjen for å delta økt kunnskap om faktiske og potensielle studenter økt innsikt i studenters grunner til frafall/bortvalg fra MNT-utdanning innspill og råd angående  undervisning og formidling  innhold, form og målgrupper for rekrutteringstiltak  tiltak for å hindre frafall nasjonalt nettverk knyttet til problemstillingene  seminarer, faglige utvekslinger  master- og dr.oppgaver datafiler for egen institusjon  kodete spørreskjemadata  transkriberte intervjuer hvis ønskelig: overfladisk sammenliknende analyse?... foruten økt rekruttering;-)

11 målgruppe for V&vs fokus og for dere studentkull med  nye (førsteårs) studenter  på et grads- (bachelor/master) eller profesjonsstudium (det vil kanskje alltids finnes unntak) ved realfagsstudier:  studier med opptakskrav om generell studiekompetanse og "realfagskrav"  alle ingeniørstudier  studier som ikke har realfagskrav, men som likevel har en realfaglig/teknologisk profil ("Natur og miljø", "Informasjonsbehandling" osv.)

12 øvrig målgruppe til V&v for sammenlikning: medisin, veterinær, psykologi, journalistikk, arkitekt, media, filosofi,... ev. lærerstudenter elever vg2  utvalg av to klasser fra ca 75 skoler (de som velger realfag mot bakteppe av de som ikke gjør det) IRIS: internasjonalt 2009

13 spørreskjema aug/sept 2008  med frivillig navn og kontaktinfo telefonintervjuer gjennom 2008-2010  om gjennomføring/frafall  med de som har gitt kontaktinfo supplerende kvalitative og kvantitative undersøkelser (master- og dr.-studenter), fx  betydningen av rollemodeller  jenters "livshistorier" mht realfag  osv? metode

14 hoder og hender Schreiner & Henriksen professor Svein Sjøberg, ILS Maria Vetleseter Bøe, stipendiat ILS ny stipendiat MN-fak, UiO (mai 2008?) ny stipendiat finansiert av 6 landsforeninger* (aug 2008?) samarbeidspartnere; Tone Nergård (jenter), Inger Kristine Jensen (lærerutdanningen, HiO)... flere? to søknader: NFR og EU * Norsk Industri, Tekna, NITO, Energibedriftenes landsforening, Oljeindustriens Landsforening, Norsk Teknologi

15 søknad NFR, program for kjønnsforskning frist 13. februar søkt om 5 mill  2 stipendiater, nettverksmidler

16 søknad EU FP7, SiS frist 18. mars søkt om 1 mill Euro  1 stipendiat  nettverksmidler

17 internasjonal prosjektgruppe "globalt" prosjekt med mer enn 30 "letters of intention" fra land utenfor prosjektgruppa

18 gjennomføring datainnsamling h08 uke 1 ved semesterstart spørreskjema i papirformat (ikke elektronisk) ved obligatoriske samlinger:  dele ut skjemaene  ca 20 min til utfylling  samle dem inn

19 oppgaver ved studiestedene oppnevne én V&v-kontaktperson  ev. ordne kontakt med en ved hvert lærested? identifisere målgruppe etter V&vs retningslinjer frivillig:  gi tilbakemelding på høringsutkast til spørreskjema  utvikle "lokal modul" i spørreskjemaet med ev. rekrutteringstiltak i distrikt og til lærestedet  gi tilbakemelding på høringsutkast til intervjuguide for frafall ta imot ferdig trykte spørreskjema fra oss ev. legge til en siste side med rekrutteringstiltak samle inn ferdig utfylte spørreskjema ila uke 1 returnere utfylte skjemaer til oss i ferdig frankerte konvolutter

20

21 oppgaver ved studiestedene oppnevne én V&v-kontaktperson  ev. ordne kontakt med en ved hvert lærested? identifisere målgruppe etter V&vs retningslinjer frivillig:  gi tilbakemelding på høringsutkast til spørreskjema  utvikle "lokal modul" i spørreskjemaet med ev. rekrutteringstiltak i distrikt og til lærestedet  gi tilbakemelding på høringsutkast til intervjuguide for frafall ta imot ferdig trykte spørreskjema fra oss ev. legge til en siste side med rekrutteringstiltak samle inn ferdig utfylte spørreskjema ila dag 1-3 returnere utfylte skjemaer til oss i ferdig frankerte konvolutter

22 rettigheter til dataene studiestedene får tilbake egne data  full frihet ift analyser V&v har den nasjonale datafilen  finner løsninger for master- og dr.studenter

23 hovedtema i spørreskjema personlige opplysninger  kjønn  studieprogram bakgrunn for utdanningsvalg  informasjonskilder for studievalg  påvirkningsfaktorer  verdier og idealer  oppfatning av egne evner utdanningsplaner og forventninger til framtidig yrke  videre planer for utdanningen  prioriteringer ift yrkesvalg  ønsket yrke hjemmebakgrunn  foresattes utdanning og yrke  morsmål ev. lokal modul (med lokale rekrutteringstiltak)

24

25

26

27

28 tidsplan 20. mai vi sender ut spørreskjema til høring forespørsel om valg av studieprogram mal for utvikling av lokal modul 1.juni svarfrist for lærestedene reaksjoner på spørreskjema definisjon av målgrupper plan for datainnsamling utkast til lokal modul 20. juni vi sender ut kommentarer til lokal modul siste oppdatering før sommeren 12. august? vi sender ut endelig versjon av spørreskjema retningslinjer for datainnsamling 10. september lærestedene returnerer spørreskjema 1.oktober vi sender dere foreløpig statusrapport høst 2008 intervjuguide til høring okt 08 – vår 10 intervju ift gjennomføring og frafall/bortvalg

29 generelt personvernhensyn tar vi oss av tillatelse Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste vi antar at alle skal delta

30 tema for gruppene: ditt studiested i forhold til gruppe 1: personer involvert  kontaktpersoner med V&v: en? flere?  selve datainnsamlingen: hvor mange må involveres? gruppe 2: innsamlingen av dataene  hvordan få til best mulig svarprosent?  obligatoriske orienteringsmøter? forelesninger? gruppe 3: hvordan integrere lokale rekrutteringstiltak i spørreskjemaet? gruppe 4: tiltak for å hindre frafall – hvordan følge opp i intervjuene? alle: annet å drøfte?

31 kontaktinfo Camilla Schreiner  Naturfagsenteret  e-post: camilla.schreiner@naturfagsenteret.nocamilla.schreiner@naturfagsenteret.no  tlf: 22 85 78 14 Ellen Karoline Henriksen  Fysisk institutt, Universitetet i Oslo  e-post: e.k.henriksen@fys.uio.noe.k.henriksen@fys.uio.no  tlf: 22 85 78 86


Laste ned ppt "Ungdoms valg og bortvalg av realfag (V&v) Camilla Schreiner, Naturfagsenteret Ellen Karoline Henriksen, Fysisk institutt, UiO Nasjonalt Realfagsseminar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google