Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdoms valg og bortvalg av realfag (V&v)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdoms valg og bortvalg av realfag (V&v)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdoms valg og bortvalg av realfag (V&v)
Nasjonalt Realfagsseminar Solstrand, 21. – 22. april 2008 Ungdoms valg og bortvalg av realfag (V&v) Camilla Schreiner, Naturfagsenteret Ellen Karoline Henriksen, Fysisk institutt, UiO

2 mål: økt rekruttering ved å forstå
ungdoms utdannings- og yrkesvalg ungdoms valg og bortvalg av realfag jenters lave deltakelse effekt av ulike rekrutteringstiltak gjennomføring og "frafall"/bortvalg

3 nasjonal dugnad, bred støtte
prosjektet er finansiert av Nasjonalt fakultetsmøte for realfag Universitetet i Oslo Naturfagsenteret Kunnskapsdepartementet Samarbeidsutvalget til NHO og NITO Norsk Industri, Tekna, NITO, Energibedriftenes landsforening, Oljeindustriens Landsforening, Norsk Teknologi Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

4 hensikt med dagens presentasjon
presentere V&v – nasjonalt forskningsprosjekt ved alle høgskoler og universiteter se deres egen institusjon inn i dette avklare spørsmål, diskutere usikkerheter

5 program presentasjon av V&v
HiT presenterer sine tanker om gjennomføring av V&v UiB presenterer sine tanker om gjennomføring av V&v LUNSJ gruppediskusjoner om gjennomføring av V&v (notater) plenum: 5 minutters innspill fra hver gruppe v/ sekretæren diskusjon og oppsummering

6 Hva mener vennene mine om dette? Kommer jeg til å få jobb?
Hva er det egentlig utøverne av yrket gjør og er opptatt av på jobb? Kommer yrket til å kle meg? Er jeg interessert i faget? Hvordan er lønningene? Er jeg god nok? Passer det for jenter eller gutter? Kommer jeg til å synes det er meningsfullt? Hvor stor er risikoen, og hva må jeg ofre? Hva med mor og fars jobber?

7

8 FUN-prosjektet (Fysikkutdanning i Norge)
Carl Angell og Ellen K. Henriksen Skolelaboratoriet, Fysisk institutt, UiO Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO

9 Faktorer som påvirker utdanningsvalg (II):
Mor Far Søsken Kamerater Massemedier Egne evner Egne interesser Lærer Rådgiver God lønn Sikker jobb Interessant jobb Studiets prestisje Info fra univ/høysk Besøk på univ/høysk Besøk fra univ/høysk 5 4 3 2 1 Allmennstudenter Oslo/Bergen/Tr. heim Siv.ing.-studenter Trondheim Studenter vektlegger interessant og sikker jobb og god lønn ved siden av egne evner og interesser

10 hva dere får igjen for å delta
økt kunnskap om faktiske og potensielle studenter økt innsikt i studenters grunner til frafall/bortvalg fra MNT-utdanning innspill og råd angående undervisning og formidling innhold, form og målgrupper for rekrutteringstiltak tiltak for å hindre frafall nasjonalt nettverk knyttet til problemstillingene seminarer, faglige utvekslinger master- og dr.oppgaver datafiler for egen institusjon kodete spørreskjemadata transkriberte intervjuer hvis ønskelig: overfladisk sammenliknende analyse? ... foruten økt rekruttering;-)

11 målgruppe for V&vs fokus og for dere
studentkull med nye (førsteårs) studenter på et grads- (bachelor/master) eller profesjonsstudium (det vil kanskje alltids finnes unntak) ved realfagsstudier: studier med opptakskrav om generell studiekompetanse og "realfagskrav" alle ingeniørstudier studier som ikke har realfagskrav, men som likevel har en realfaglig/teknologisk profil ("Natur og miljø", "Informasjonsbehandling" osv.) 11

12 øvrig målgruppe til V&v
for sammenlikning: medisin, veterinær, psykologi, journalistikk, arkitekt, media, filosofi, ... ev. lærerstudenter elever vg2 utvalg av to klasser fra ca 75 skoler (de som velger realfag mot bakteppe av de som ikke gjør det) IRIS: internasjonalt 2009 12

13 metode spørreskjema aug/sept 2008 telefonintervjuer gjennom 2008-2010
med frivillig navn og kontaktinfo telefonintervjuer gjennom om gjennomføring/frafall med de som har gitt kontaktinfo supplerende kvalitative og kvantitative undersøkelser (master- og dr.-studenter), fx betydningen av rollemodeller jenters "livshistorier" mht realfag osv?

14 hoder og hender Schreiner & Henriksen professor Svein Sjøberg, ILS
Maria Vetleseter Bøe, stipendiat ILS ny stipendiat MN-fak, UiO (mai 2008?) ny stipendiat finansiert av 6 landsforeninger* (aug 2008?) samarbeidspartnere; Tone Nergård (jenter), Inger Kristine Jensen (lærerutdanningen, HiO)... flere? to søknader: NFR og EU * Norsk Industri, Tekna, NITO, Energibedriftenes landsforening, Oljeindustriens Landsforening, Norsk Teknologi

15 søknad NFR, program for kjønnsforskning
frist 13. februar søkt om 5 mill 2 stipendiater, nettverksmidler

16 søknad EU FP7, SiS frist 18. mars søkt om 1 mill Euro 1 stipendiat
nettverksmidler

17 internasjonal prosjektgruppe
"globalt" prosjekt med mer enn 30 "letters of intention" fra land utenfor prosjektgruppa

18 gjennomføring datainnsamling h08
uke 1 ved semesterstart spørreskjema i papirformat (ikke elektronisk) ved obligatoriske samlinger: dele ut skjemaene ca 20 min til utfylling samle dem inn

19 oppgaver ved studiestedene
oppnevne én V&v-kontaktperson ev. ordne kontakt med en ved hvert lærested? identifisere målgruppe etter V&vs retningslinjer frivillig: gi tilbakemelding på høringsutkast til spørreskjema utvikle "lokal modul" i spørreskjemaet med ev. rekrutteringstiltak i distrikt og til lærestedet gi tilbakemelding på høringsutkast til intervjuguide for frafall ta imot ferdig trykte spørreskjema fra oss ev. legge til en siste side med rekrutteringstiltak samle inn ferdig utfylte spørreskjema ila uke 1 returnere utfylte skjemaer til oss i ferdig frankerte konvolutter

20

21 oppgaver ved studiestedene
oppnevne én V&v-kontaktperson ev. ordne kontakt med en ved hvert lærested? identifisere målgruppe etter V&vs retningslinjer frivillig: gi tilbakemelding på høringsutkast til spørreskjema utvikle "lokal modul" i spørreskjemaet med ev. rekrutteringstiltak i distrikt og til lærestedet gi tilbakemelding på høringsutkast til intervjuguide for frafall ta imot ferdig trykte spørreskjema fra oss ev. legge til en siste side med rekrutteringstiltak samle inn ferdig utfylte spørreskjema ila dag 1-3 returnere utfylte skjemaer til oss i ferdig frankerte konvolutter

22 rettigheter til dataene
studiestedene får tilbake egne data full frihet ift analyser V&v har den nasjonale datafilen finner løsninger for master- og dr.studenter

23 hovedtema i spørreskjema
personlige opplysninger kjønn studieprogram bakgrunn for utdanningsvalg informasjonskilder for studievalg påvirkningsfaktorer verdier og idealer oppfatning av egne evner utdanningsplaner og forventninger til framtidig yrke videre planer for utdanningen prioriteringer ift yrkesvalg ønsket yrke hjemmebakgrunn foresattes utdanning og yrke morsmål ev. lokal modul (med lokale rekrutteringstiltak)

24

25

26

27

28 tidsplan 20. mai vi sender ut spørreskjema til høring
forespørsel om valg av studieprogram mal for utvikling av lokal modul juni svarfrist for lærestedene reaksjoner på spørreskjema definisjon av målgrupper plan for datainnsamling utkast til lokal modul 20. juni kommentarer til lokal modul siste oppdatering før sommeren 12. august? endelig versjon av spørreskjema retningslinjer for datainnsamling 10. september lærestedene returnerer spørreskjema oktober vi sender dere foreløpig statusrapport høst 2008 intervjuguide til høring okt 08 – vår 10 intervju ift gjennomføring og frafall/bortvalg

29 generelt personvernhensyn tar vi oss av
tillatelse Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste vi antar at alle skal delta 29

30 tema for gruppene: ditt studiested i forhold til
gruppe 1: personer involvert kontaktpersoner med V&v: en? flere? selve datainnsamlingen: hvor mange må involveres? gruppe 2: innsamlingen av dataene hvordan få til best mulig svarprosent? obligatoriske orienteringsmøter? forelesninger? gruppe 3: hvordan integrere lokale rekrutteringstiltak i spørreskjemaet? gruppe 4: tiltak for å hindre frafall – hvordan følge opp i intervjuene? alle: annet å drøfte?

31 kontaktinfo Camilla Schreiner Ellen Karoline Henriksen
Naturfagsenteret e-post: tlf: Ellen Karoline Henriksen Fysisk institutt, Universitetet i Oslo e-post: tlf:


Laste ned ppt "Ungdoms valg og bortvalg av realfag (V&v)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google