Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsmøte 12.03.13. Lyngdal kommune  8014 innbyggere vi vokser stadig!!!  1250 elever  4 barneskoler, 2 ungdomsskoler  En privat grunnskole –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsmøte 12.03.13. Lyngdal kommune  8014 innbyggere vi vokser stadig!!!  1250 elever  4 barneskoler, 2 ungdomsskoler  En privat grunnskole –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsmøte 12.03.13

2 Lyngdal kommune  8014 innbyggere vi vokser stadig!!!  1250 elever  4 barneskoler, 2 ungdomsskoler  En privat grunnskole – 190 elever «Vi vil – vi våger»

3  Prosess for å legge ned skoler ◦ Sektorplan ◦ Forankring faglig ◦ Usikkerhet ◦ Åpenhet  Byggeriet – modell for kontrahering, incentiver for kvalitet, drift

4  Lesing, Vfl, læringsmiljø  Resultater ◦ Forbedringspotensial ◦ Måler vi de rette elementene?  Oppvekstkonferanse – involvering av foreldre, elever, politikere i prioriteringer med utgangspunkt i tilst.rapp.  Skole og barnehage - samarbeid

5 Oppfølging Faste ledermøte hver måned - rådmannen Månedlige møter med rektorer og styrere i bhg. Skolebesøk - innhold Samarbeid i Lister Etter-/videreutdanning - kompetanse for utvikling, Lister ped. Senter, felles lederprogram i kommunen inkl. mellomledere. Etterspør – signaliserer forventninger Ny rådmann, rektorer Tilsyn Kommuneplan: Ett barn – en oppvekst

6  Ny utlysing i mai - hvem  Etterutdanning  Oppdrag ◦ Klasserommet ◦ Endring ◦ Godmappa

7  1-5%  10-15%  80%

8 . Det er utrolig hvor mye folk tåler og mestrer dersom de blir behandlet skikkelig. Det er utrolig hvor lite folk tåler dersom de blir behandlet dårlig.

9 Nei, det er like riktig å si at mennesker er tilhengere av endring som å si at de er motstandere av endring

10 Folk liker forandring. Men ikke å bli forandret. Du kan ikke forandre andre mennesker. Men mennesker kan forandre seg selv.

11 ”Motstand mot endring” er en forklaring som konsulenter og ledere har funnet på fordi de ofte er kommet til kort i sine forsøk på å forandre mennesker og organisasjoner.

12 Motstand mot endring er først og fremst en reaksjon på måten man blir behandlet på.

13  Endring betyr usikkerhet  Endring kan utfordre maktposisjoner  Endring kan medføre konflikt  Endring kan skape motstand  Endring kan skape syndebukker

14 Det handler om naturlige menneskelige reaksjoner. Fenomenene er normalt ikke til å unngå. Men håndteringen avgjør i stor grad hva resultatet blir

15 Ikke kast det gamle på båten. Utnytt de sterke sidene ved dagens organisasjon !  Erkjenn forandringsparadokset: Både stabilitet og forandring. Bevare og fornye samtidig. Ikke tro at du kan starte med blanke ark.  Vis respekt for det som har vært, samtidig som du signaliser behov for forandring.  Ta hensyn til organisasjonskulturen.

16 Ønsket om å bli sett, bekreftet, respektert, verdsatt og få tilbakemelding er det mest grunnleggende menneskelige behovet. Og representerer det største savnet i de fleste organisasjoner.

17 I en forandringsprosess er lederens omsorgsfunksjon spesielt viktig. I en forandringsprosess er det som oftest nødvendig med sterkere styring og ledelse enn normalt.

18 Uvissheten er ofte det største problemet i endringsprosesser Gi ut all informasjon som er mulig. Fortell om hva du vet og hva du ikke vet. Overkommunikasjon er umulig under en endringsprosess.

19  Erkjenn forandringsparadokset:  Både stabilitet og forandring  Fyr opp under entusiastene. Forsøk å støtte, stimulere og belønne ønsket atferd. Gi mellomlederne makt.  Gi organisasjonen retning og energi  Unngå å bringe folk i forsvar. Tenk på deres verdighet og ære.

20  I en forandringsprosess er det ofte nødvendig med sterkere styring enn normalt Ta regien på endringsprosessen  I en forandringsprosess er ledelsens omsorgsfunksjon spesielt viktig  Legg opp til medbestemmelse på de rette stedene. Ikke for lite, ikke for mye  Tenk både konflikt og harmoni. Ta konfliktene i de fora der de hører hjemme.  Bygg opp allianser med viktige medarbeidere og interesseorganisasjoner

21  Bygg opp gode allianser utenfor virksomheten  Bruk mye tid på ansettelser og omplasseringer  Husk at initiativets makt er stor  Sørg for jevnlige møter med andre kulturer, tenkemåter, perspektiver og verdier.  Skaff dere motforestillinger  Sørg for evaluering  Forsøk å forandre normer og spilleregler

22  Gå foran med et godt eksempel. Synliggjør verdier.  Husk at forandring krever hardt arbeid. Velg et realistisk ambisjonsnivå. Tenk langsiktig, og ta steg for steg  Lag en endringsstrategi

23  Beskriv en stor hindring du har støtt på i forbindelse med endringsarbeid. Hvordan håndterte du den?  Har du noen gang fått råd på et område der du ikke har bedt om råd. Har du fulgt dem? Hvorfor/hvorfor ikke?  Hvordan kan skoleeier og skole få eksternt speil og ekstern støtte ?

24  Hva er godmappa?  Hva er i " godmappa" mi? Fylle opp i godmappa til hverandre. Konkretisere godmappa, bruk jevnlig  Hva er godmappa på skolen?  Hva kan forbedres av det som fungerer godt? Forsterke, forbedre, fornye  Øve konkretisering på å gi/ta imot til godmappa  To stjerner og et ønske  Hvor henter en kraft når det butter?  Knip noen i å gjøre det bra  Feire de gode resultater

25  Fokusområder: ForsterkeForbedre Nyutvikle”godmappa”  Helse  Fagkunnskap  Veiledning/coachingcoaching  Teamarbeid  Planlegging/struktur  Mental kapasitet Mental  Strategiutvikling  Innovasjon  Økonomistyring  LederskapLederskap  Sosiale ressurs  Annet  Hva er fokusområder for leder? Medarbeidere?

26 Lyngdal vi vil – vi våger Våre verdier: Løsningsorientert og handlekraftig Utviklingsorientert og nyskapende Forutsigbare og kvalitetsbevisste Åpne og samspillsorienterte


Laste ned ppt "Utdanningsmøte 12.03.13. Lyngdal kommune  8014 innbyggere vi vokser stadig!!!  1250 elever  4 barneskoler, 2 ungdomsskoler  En privat grunnskole –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google