Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ikke lik, men like muligheter 

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ikke lik, men like muligheter "— Utskrift av presentasjonen:

1 Ikke lik, men like muligheter 
Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

2 Mål med prosjektet: Definere og fremme likestilling i barnehagen.
Definere og fremme likestilling i barnehagen. Sammenligne barnehager som har/ikke har menn i personalgruppa, og se om dette har betydning for barnas hverdag, valg av lek/aktivitet, oppdragelse, omsorg og barns medvirkning. Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

3 HVORDAN FREMME? (mål) Holdningsendring blant personalet
Praksisendring i barnehagen Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

4 Oppstarten.. Styrere styringsgruppe. Kurs i prosjektarbeidsmetode
Orientering på personalmøter Oppstartsmøte; de som tror de vil delta i prosjektgruppa. Prosjektgruppe; en + vara fra hver bhg. Alle roller og begge kjønn Litt vanskelig start. Koordinator fra Søkte utsettelse. Så var vi i gang..! Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

5 Prosjektets gang Oppstartsmøte 14.02.12 11 prosjektgruppemøter
Tema på styrermøter 4 fellesmøter for alle barnehagene 1 kurs for prosjektgruppa og styrere (motivasjon og inspirasjon!) Koordinator mange timer.. Siste fellesmøte Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

6 Bakgrunnsstoff Myter og utsagn.. Artikler, bilder og undersøkelser
Rammeplan for barnehager Temahefte om menn i barnehagen Temahefte om likestilling i barnehagen Veileder for likestilt pedagogisk praksis Årsplaner Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

7 PROSJEKTARBEID Hva betyr det for de ansatte?
Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

8 Hvorfor skal vi jobbe med bevissthet rundt likestilling?
«Målet om at gutter og jenter skal ha like muligheter, betyr ikke at jenter skal bli gutter og omvendt, men det handler om hvordan barna blir møtt. Det innebærer at alle skal ha like muligheter til å delta i forskjellige aktiviteter, og at barn ikke tillegges egenskaper bare fordi de er gutter eller jenter» (Veileder for likestilt pedagogisk praksis s.2.) Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

9 Metoder.. Observasjon; tur og garderobe, egen bhg og andres bhg
Hva ser du? Spørreskjema ansatte Gruppearbeid på tvers av bhg; skriftlige referat hver gang. Vurderingskriterier (vi vurderer vår bhg) Film Bilder av inneleker, utstyr og aktiviteter Caser på foreldremøter Gjennomgang av skriftlig info fra foreldre Spørreskjema foreldre Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

10 GRUPPEARBEID på fellesmøte
1. Hva legger du i likestilling? 7. Hva i oppveksten din mener du former dine holdninger til likestilling og likeverd? 14. Er det samme aktiviteter i barnehager med og uten menn? HOLD FOKUS! Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

11 Vurderingskriterier  Målsetting med prosjektet: Definere og fremme likestilling i barnehagen. Sammenligne barnehager som har/ikke har menn i personalgruppa, og se om dette har betydning for barnas hverdag, valg av lek/aktivitet, oppdragelse, omsorg og barns medvirkning. Grø Gul Rød Likestilling; menn og kvinner i barnehagen: VI SER MENN OG KVINNER SOM: Deltar likt i lek sammen med barna, gutter og jenter Deltar likt i praktiske oppgaver Har en god balanse av spontanitet og oversikt/ struktur Drar i gang aktiviteter for/ sammen med barna (både gutter og jenter) Tilrettelegger aktiviteter ut fra interesser (og ikke kjønn) Får gjøre det de er gode på Tilrettelegger for både viltre og rolige aktiviteter. Gir samme muligheter til gutter og jenter Bruker kjønnsnøytrale begreper/ navn på leker og aktiviteter Viser samme grensesetting overfor jenter og gutter i vilter aktivitet Utøver samme konsekvenser overfor gutter og jenter Setter positive og kjønnsnøytrale ”merkelapper” på barna Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

12 Film Effektiv metode som viser mye. Ansatte positive til å filmes
Tillatelser – hvorfor og hva Vurderingskriterier – hva skal vi se vi etter Påstander Fotograf 3 timer per bhg = ca 1,5 t film per bhg. Instruks til fotograf om sikkerhet og hva han skulle filme. 3 dager med filmgjennomgang og redigering. Kriterier og påstander Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

13 FILM «ute på tur» Oversikt og struktur Voksendeltagelse
Lek og aktivitet Grensesetting Nærhet og omsorg Behind the scenes 1-2 påstander fra de ansatte og 1-3 målkriterier i forkant av filmene. Gruppediskusjoner på fellesmøte Diskusjoner i egne barnehager Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

14 Film Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

15 Konklusjon Kommentar fra gruppearbeid: «Vi ser ikke forskjell på barnehagene med og uten menn. Noen ble litt overrasket over at det var så liten forskjell på barnehagene med og uten menn» Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

16 Prosjektgruppa og fellesmøtet konkluderte med det samme: Ute er vi likestilt, menn og kvinner handler ut fra personlighet og interesse, og ikke kjønn. Jenter og gutter får samme muligheter ute; naturen er mer kjønnsnøytral enn barnehage-området. Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

17 HVA SER DU? Bilder fra vår hverdag forteller oss..
Guttene klær seg ofte ut i kjolene som er i utkledningskurven. Hvis en ser over innholdet vi har av utkledningstøy er andelen av kjoler stor. Vi har mange kjoler, skjørt, vesker, jakker, noen frakker, indianerantrekk. Det er lite bukser, “politi”, “brannmann” etc. Hvis vi hadde hatt noe av det som ble nevnt sist her, hadde guttene da kledd seg ofte i kjolene…? Karneval 2013 6 sjørøvere Hvor mange gutter og jenter..? Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

18 Etter likestillingsprosjektet ble vi mer bevisst på hva vi har av utkledningstøy. Vi fylte på med yrker, roller, dyr mm. Tiger-skjelett med hjelm! Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

19 ROLLER.. etter kjønn..? Kan Lucia være en gutt?
Kan julenissen være jente? Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

20 Case til diskusjon - foreldremøte
Pia 4 år er ikke nøye med hva hun kler på seg. Hun elsker å klatre i trær, grave i sandkassa og leker mest sammen med guttene. Hun betegnes av voksne som ei ”guttejente”. Hvordan reagerer du som mor? Hvordan reagerer du som far? Er guttejente et positivt ladet ord? Kjønnsdiskriminerende? Anders 4 år elsker å kle seg ut i kjoler og høyhælte sko sammen med jentene. Han leker helst med barbiedukker og vil ha rosa sykkel. Er han en jentegutt..? Er et positivt ladet ord? Kjønnsdiskriminerende? Hvordan reagerer du som mor? Hvordan reagerer du som far? Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

21 FEDRE ER OGSÅ MENN.. For å kunne definere og fremme likestilling MÅ vi ha FORELDRENE med i bevisstgjøringen av HVA som er likestilling og OM vi likestiller. Evt. enes om TILTAK vi må gjøre for å bli mer likestilt i samfunnet. Vi har valgt å se på skriftlig informasjon fra foreldre, i tillegg til at dere skal få vurdere foreldrekontakten i egen barnehage. (vurderingskriteriene) Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

22 MOR OG FAR Statistikken forteller oss..
Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

23 Foreldreundersøkelsen; Er mor og far likestilt?
Mange har svart! Flere som har opplevd at foreldre har blitt mer engasjert. Gitt uttrykk for at dette er et viktig tema på foreldremøter. Ærlige svar; Viktig info bør mor få.. Foreldremøte fordi mor vil det.. Kun mor som nevner økonomi, lite arv, mor som handler mest Fortsatt mest mor som er hjemme med sykt barn. Mor og far litt uenige om hvem som gjør hva. Mødre ordner mest med klær og utstyr. Viser at det fortsatt er lettere å la jentene gjøre gutteting enn omvendt.. Mange unge foreldre Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

24 OPPSUMMERING   Mål: Definere og fremme likestilling i barnehagen. Sammenligne barnehager som har/ikke har menn i personalgruppa, og se om dette har betydning for barnas hverdag, valg av lek/aktivitet, oppdragelse, omsorg og barns medvirkning. Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

25 HOVEDKONKLUSJON: Likestilling og like muligheter avhenger ikke av om det er menn i barnehagen. Det viktigste er de voksnes holdninger til og bevissthet om det å gi gutter og jenter et fritt valg! Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

26 Prosjektet avsluttes –hva så?
Prosjektet har satt i gang en prosess i fht holdnings –og atferdsendring Ulike satsningsområder videre; hva må hver enkelt barnehage bli bedre på? Aktiv bruk av verdispillet Ut og presentere resultatene Vi møtes igjen om 1 år. Hvor langt har vi kommet i likestillingsarbeidet til da? Hver bhg presenterer sitt arbeide. Ny runde med vurdringskriteriene; svarer vi annerledes om et år? Ny foreldreundersøkelse for å se evt endringer. Kjempefornøyd med prosjektgruppa og øvrige deltakere –mest lærerike prosjektet vi har deltatt i!  Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller

27 ER VI GODE PÅ LIKESTILLING?
Det har vært en spennende prosess og vi er godt på vei! Det «endelige» resultatet får vi i mai 2014. TAKK FOR MEG!  Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller


Laste ned ppt "Ikke lik, men like muligheter "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google