Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ikke lik, men like muligheter Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ikke lik, men like muligheter Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ikke lik, men like muligheter Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

2 Mål med prosjektet: Definere og fremme likestilling i barnehagen. Sammenligne barnehager som har/ikke har menn i personalgruppa, og se om dette har betydning for barnas hverdag, valg av lek/aktivitet, oppdragelse, omsorg og barns medvirkning. Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

3 HVORDAN FREMME? (mål) Holdningsendring blant personalet Praksisendring i barnehagen Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

4 Oppstarten.. Styrere styringsgruppe. Kurs i prosjektarbeidsmetode Orientering på personalmøter Oppstartsmøte; de som tror de vil delta i prosjektgruppa. Prosjektgruppe; en + vara fra hver bhg. Alle roller og begge kjønn Litt vanskelig start. Koordinator fra 01.08.12. Søkte utsettelse. Så var vi i gang..! Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

5 Prosjektets gang Oppstartsmøte 14.02.12 11 prosjektgruppemøter Tema på styrermøter 4 fellesmøter for alle barnehagene 1 kurs for prosjektgruppa og styrere (motivasjon og inspirasjon!) Koordinator mange timer.. Siste fellesmøte 28.05.13 Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

6 Bakgrunnsstoff Myter og utsagn.. Artikler, bilder og undersøkelser Rammeplan for barnehager Temahefte om menn i barnehagen Temahefte om likestilling i barnehagen Veileder for likestilt pedagogisk praksis Årsplaner Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

7 PROSJEKTARBEID Hva betyr det for de ansatte? Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

8 Hvorfor skal vi jobbe med bevissthet rundt likestilling? «Målet om at gutter og jenter skal ha like muligheter, betyr ikke at jenter skal bli gutter og omvendt, men det handler om hvordan barna blir møtt. Det innebærer at alle skal ha like muligheter til å delta i forskjellige aktiviteter, og at barn ikke tillegges egenskaper bare fordi de er gutter eller jenter» (Veileder for likestilt pedagogisk praksis s.2.) Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

9 Metoder.. Observasjon ; tur og garderobe, egen bhg og andres bhg Hva ser du? Spørreskjema ansatte Gruppearbeid på tvers av bhg; skriftlige referat hver gang. Vurderingskriterier (vi vurderer vår bhg) Film Bilder av inneleker, utstyr og aktiviteter Caser på foreldremøter Gjennomgang av skriftlig info fra foreldre Spørreskjema foreldre Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

10 GRUPPEARBEID på fellesmøte 1. Hva legger du i likestilling? 7. Hva i oppveksten din mener du former dine holdninger til likestilling og likeverd? 14. Er det samme aktiviteter i barnehager med og uten menn? HOLD FOKUS! Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

11 Vurderingskriterier Målsetting med prosjektet : Definere og fremme likestilling i barnehagen. Sammenligne barnehager som har/ikke har menn i personalgruppa, og se om dette har betydning for barnas hverdag, valg av lek/aktivitet, oppdragelse, omsorg og barns medvirkning. Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13 GrøGulRød Likestilling; menn og kvinner i barnehagen: VI SER MENN OG KVINNER SOM: 1.Deltar likt i lek sammen med barna, gutter og jenter 1.Deltar likt i praktiske oppgaver 1.Har en god balanse av spontanitet og oversikt/ struktur 1.Drar i gang aktiviteter for/ sammen med barna (både gutter og jenter) 1.Tilrettelegger aktiviteter ut fra interesser (og ikke kjønn) 1.Får gjøre det de er gode på 1.Tilrettelegger for både viltre og rolige aktiviteter. 1.Gir samme muligheter til gutter og jenter 1.Bruker kjønnsnøytrale begreper/ navn på leker og aktiviteter 1.Viser samme grensesetting overfor jenter og gutter i vilter aktivitet 1.Utøver samme konsekvenser overfor gutter og jenter 1.Setter positive og kjønnsnøytrale ”merkelapper” på barna

12 Film Effektiv metode som viser mye. Ansatte positive til å filmes Tillatelser – hvorfor og hva Vurderingskriterier – hva skal vi se vi etter Påstander Fotograf 3 timer per bhg = ca 1,5 t film per bhg. Instruks til fotograf om sikkerhet og hva han skulle filme. 3 dager med filmgjennomgang og redigering. Kriterier og påstander Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

13 FILM «ute på tur» 1.Oversikt og struktur 2.Voksendeltagelse 3.Lek og aktivitet 4.Grensesetting 5.Nærhet og omsorg 6.Behind the scenes 1-2 påstander fra de ansatte og 1-3 målkriterier i forkant av filmene. Gruppediskusjoner på fellesmøte Diskusjoner i egne barnehager Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

14 Film Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

15 Konklusjon Kommentar fra gruppearbeid: «Vi ser ikke forskjell på barnehagene med og uten menn. Noen ble litt overrasket over at det var så liten forskjell på barnehagene med og uten menn» Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

16 Prosjektgruppa og fellesmøtet konkluderte med det samme: Ute er vi likestilt, menn og kvinner handler ut fra personlighet og interesse, og ikke kjønn. Jenter og gutter får samme muligheter ute; naturen er mer kjønnsnøytral enn barnehage-området. Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

17 HVA SER DU? Bilder fra vår hverdag forteller oss.. Karneval 2013 6 sjørøvere Hvor mange gutter og jenter..? Guttene klær seg ofte ut i kjolene som er i utkledningskurven. Hvis en ser over innholdet vi har av utkledningstøy er andelen av kjoler stor. Vi har mange kjoler, skjørt, vesker, jakker, noen frakker, indianerantrekk. Det er lite bukser, “politi”, “brannmann” etc. Hvis vi hadde hatt noe av det som ble nevnt sist her, hadde guttene da kledd seg ofte i kjolene…? Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

18 Etter likestillingsprosjektet ble vi mer bevisst på hva vi har av utkledningstøy. Vi fylte på med yrker, roller, dyr mm. Tiger-skjelett med hjelm! Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

19 ROLLER.. etter kjønn..? Kan Lucia være en gutt?Kan julenissen være jente? Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

20 Case til diskusjon - foreldremøte Pia 4 år er ikke nøye med hva hun kler på seg. Hun elsker å klatre i trær, grave i sandkassa og leker mest sammen med guttene. Hun betegnes av voksne som ei ”guttejente”. Hvordan reagerer du som mor? Hvordan reagerer du som far? Er guttejente et positivt ladet ord? Kjønnsdiskriminerende? Anders 4 år elsker å kle seg ut i kjoler og høyhælte sko sammen med jentene. Han leker helst med barbiedukker og vil ha rosa sykkel. Er han en jentegutt..? Er et positivt ladet ord? Kjønnsdiskriminerende? Hvordan reagerer du som mor? Hvordan reagerer du som far? Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

21 FEDRE ER OGSÅ MENN.. For å kunne definere og fremme likestilling MÅ vi ha FORELDRENE med i bevisstgjøringen av HVA som er likestilling og OM vi likestiller. Evt. enes om TILTAK vi må gjøre for å bli mer likestilt i samfunnet. Vi har valgt å se på skriftlig informasjon fra foreldre, i tillegg til at dere skal få vurdere foreldrekontakten i egen barnehage. (vurderingskriteriene) Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

22 MOR OG FAR Statistikken forteller oss.. Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

23 Foreldreundersøkelsen; Er mor og far likestilt? Mange har svart! Flere som har opplevd at foreldre har blitt mer engasjert. Gitt uttrykk for at dette er et viktig tema på foreldremøter. Ærlige svar; Viktig info bør mor få.. Foreldremøte fordi mor vil det.. Kun mor som nevner økonomi, lite arv, mor som handler mest Fortsatt mest mor som er hjemme med sykt barn. Mor og far litt uenige om hvem som gjør hva. Mødre ordner mest med klær og utstyr. Viser at det fortsatt er lettere å la jentene gjøre gutteting enn omvendt.. Mange unge foreldre Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

24 OPPSUMMERING Mål: Definere og fremme likestilling i barnehagen. Sammenligne barnehager som har/ikke har menn i personalgruppa, og se om dette har betydning for barnas hverdag, valg av lek/aktivitet, oppdragelse, omsorg og barns medvirkning. Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

25 HOVEDKONKLUSJON: Likestilling og like muligheter avhenger ikke av om det er menn i barnehagen. Det viktigste er de voksnes holdninger til og bevissthet om det å gi gutter og jenter et fritt valg! Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

26 Prosjektet avsluttes –hva så? Prosjektet har satt i gang en prosess i fht holdnings –og atferdsendring Ulike satsningsområder videre; hva må hver enkelt barnehage bli bedre på? Aktiv bruk av verdispillet Ut og presentere resultatene Vi møtes igjen om 1 år. Hvor langt har vi kommet i likestillingsarbeidet til da? Hver bhg presenterer sitt arbeide. Ny runde med vurdringskriteriene; svarer vi annerledes om et år? Ny foreldreundersøkelse for å se evt endringer. Kjempefornøyd med prosjektgruppa og øvrige deltakere –mest lærerike prosjektet vi har deltatt i! Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13

27 ER VI GODE PÅ LIKESTILLING? Det har vært en spennende prosess og vi er godt på vei! Det «endelige» resultatet får vi i mai 2014. TAKK FOR MEG! Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13


Laste ned ppt "Ikke lik, men like muligheter Fjellsøya, Kløvermarka, Sylteren, Barnetun og Soltun barnehage. Siri Møller 11.10.13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google