Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vintreets hemmelighet Livet i ordet, bønnen og gleden Joh 15:7-11 Bibelhelg Melhus 8. Februar 2014 Asbjørn Kvalbein 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vintreets hemmelighet Livet i ordet, bønnen og gleden Joh 15:7-11 Bibelhelg Melhus 8. Februar 2014 Asbjørn Kvalbein 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vintreets hemmelighet Livet i ordet, bønnen og gleden Joh 15:7-11 Bibelhelg Melhus 8. Februar 2014 Asbjørn Kvalbein 1

2 Gode forbindelser • «Jeg er vintreet, dere er greinene,» sa Jesus. «Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.» (Joh 15:5) 2

3 Andre religioner 3

4 Institusjon? Bare mose? 4 Mosen klynger seg til treet og suger næring, men er fremmed for treets liv og mening

5 Joh 15:7-11 • «Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. 5

6 • Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen.» (Joh 15:7-11) 6

7 Evangelium - Oppmuntring • Vi trenger å høre gang på gang • Fordi vi faller og blir motløse gang på gang. • Ved Guds levende ord blir vi oppmuntret 7

8 Det er kraft i ordene • «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.» (Rom 1:16) 8

9 Annet liv visner • «For alle mennesker er som gress, og all deres prakt som blomsten i gresset. Gresset visner, og blomsten faller av, men Herrens ord varer til evig tid. Dette ordet er evangeliet som er forkynt for dere.» (1Pet 1:24-25) 9

10 Verdt å bli i og leve i • Paulus gjorde klart at «alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir.» (Rom 15:4) 10

11 Nattverden • Nattverden, vintreet og greinene. • Fellesskapet i nattverden • Nattverden er synlige Guds ord • Syndenes forlatelse rekkes oss • En konkret gave 11

12 Vers for vers • Vers 7: «Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det.» • Gud har ikke gitt oss sjekker der vi kan fylle ut beløpet på egen hånd 12

13 Bønn i Jesu navn • «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn.» (Joh 16:23) • Ingen magisk formel • Navn = en persons karakter 13

14 Gjennom et prisme • Be i Hans navn = i samsvar med hans vilje, hans ønsker, det han står for • Vi ber som han ber. 14

15 Leslie Weatherhead • - Jeg ber nesten aldri for meg selv • Herren vet alt allerede • Jeg ønsker å rense mine egne ønsker ved å la dem passere gjennom min kjære Mesters sinnelag. 15

16 Bønnen i Jesu navn • Ingen triksing • Ikke noe knep • Ikke et fingerknips for å få Gud til å gi oss spesielle fordeler 16

17 Spørsmål • «Hvis Gud vet hva vi trenger, og vet hva vi kommer til å be om før vi ber, hvorfor skal vi da be?» • Vi ber ikke for Guds skyld, men for vår egen skyld • Britisk prest i et bombeherjet London: «Herre, har du lest morgenavisene i dag?» 17

18 Vi åpner oss for Gud • «Bønn er ikke å overvinne Guds nøling, men å gripe fatt i Guds villighet.» 18

19 Cindy, fire år 19

20 Enkelt • Gud hører alltid bønn. • Men han kan gi tre svar: Ja, Nei eller Vent. • Svarer han nei, er det sann- synligvis fordi at bønnen ikke var klok eller god. • Svarer han Vent, vil han gi oss svaret i rette tid. 20

21 «Jeg er lei av å be for denne familien uten at det blir resultater» 21

22 Paulus ba om å bli kvitt tornen i kjødet • «Min nåde er nok for deg. Kraften fullendes i svakhet.» (2Kor 12:9) 22

23 Fellesskap med Jesus • Vers 8: «For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.» 23

24 Indre og ytre forandring 24

25 Bli i Jesus • Vers 9: «Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet!» • Vi kan så lett bli forvirret og gi vår lojalitet til alle slags mennesker og saker og følelser i stedet for til det sanne vintreet. 25

26 Bli i Jesu kjærlighet • «Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» (1Joh 4:10) 26

27 Lydighet • Vers 10: «Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet.» • Herrens ord og ønsker • Lever vi med Jesus, er vi lydige mot ham 27

28 Treenigheten Ånden Faderen Sønnen 28

29 Nåde og lydighet • «Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke! Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. 29

30 • Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett.» (Rom 6:15-18) 30

31 Et gledesbudskap • Vers 11: «Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen.» 31

32 Vintre i Hampton Court Palace 32

33 Mye glede • Ikke bygg på følelser som kommer og går • Glade kristne kan ha dype sorger og prøvelser • Jesu glede blir din glede • En glede som er for stor for denne verden 33

34 Bønn • «Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige.» (Ef 1:18) 34


Laste ned ppt "Vintreets hemmelighet Livet i ordet, bønnen og gleden Joh 15:7-11 Bibelhelg Melhus 8. Februar 2014 Asbjørn Kvalbein 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google