Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Koordinator Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Koordinator Nasjonalt senter for distriktsmedisin"— Utskrift av presentasjonen:

1 Koordinator Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Hvordan kan helsesøstre bidra til at fremtidens barn og unge blir friske og glade? Elisabeth Swensen Kommunelege I Seljord Koordinator Nasjonalt senter for distriktsmedisin

2 Førstelinjens utfordring
(Gjenkjenne sykdom, fortolke symptomer og alvorlighetsgrad, behandle etter beste kunnskap, evt. henvise til adekvat nivå) Definere og forsvare en bred og variert normalitet Bidra til mestring og overlevelse på lang sikt den enkelte fellesskapet Elisabeth Swensen 2012

3 Frisk og glad, Gjøvik 1951

4 I verdens rikeste land…

5 To hovedutfordringer Økende sosial ulikhet
Michael Marmot: Status Syndrome. How your social standing directly affects your health and life expectancy. (P)sykeliggjøring Ethan Watters: The Globalization of the Western Mind

6 Unge på arbeids- og helserelaterte ordninger
NAV-rapport nr Av Søren Brage og Torunn Bragstad I rapporten presenteres resultater fra en stor registerstudie over unge mottakere av rehabiliteringspenger og unge yrkeshemmede i alderen år. I løpet av disse årene (1996 – 2008) har det vært en sterk vekst i antall unge stønadsmottakere og yrkeshemmede, og vi har sett nærmere på hva som kjennetegner denne gruppen. Vi har vi sett spesielt på helseforhold og deltakelse i yrkesrettede tiltak, og sammenhengen mellom disse og overganger til arbeid eller uføreytelse. Psykisk sykdom har blitt den helt dominerende medisinske årsaken til arbeidsuførhet blant de unge. De har også svak utdanning, og andelen med overgang til arbeid er liten.

7 Praksisbrev - et vellykket tiltak mot frafall Håkon Høst
Arbeid Praksisbrev - et vellykket tiltak mot frafall Håkon Høst ”Det er ikke snakk om uforpliktende praksisutplassering, men ansettelse i bedrift..” ”Når ungdom kommer inn i et opplæringsløp i arbeidslivet, adopterer de ganske raskt målet om fagbrev, selv om det for noen blir et mål på litt sikt. De koples også til et tarifferingssystem hvor de stiger i lønn..”

8 Kultur UTVALGSLEDER: Anne Enger. – Det kan se ut som at folkebibliotekene og kulturskolene trenger et løft | Egil Hofsli (tekst) Thomas Finne (foto) OSLO: Siden 2006 har regjeringen bevilget 3,7 milliarder kroner ”mer” til kulturformål gjennom Kulturløftet (I og II). Snart kommer utredningen om hvor pengene har tatt veien, inklusive tips om hvor pengene bør ta veien i framtida.

9 Selvbilde Ifølge en rapport kalt «Use of ADHD drugs in the Nordic countries» som ble publisert i tidsskriftet Acta psychiatric Scandinavia i fjor, medisinerer Norge nesten dobbelt så mange barn for ADHD som Sverige og Danmark. Island topper listen. Nordisk Råds velferdsutvalg har uttalt at politikerne er bekymret for utviklingen. Forsker Heidi Aase ved Folkehelseinstituttet forklarer at forskjellen mellom Norge og øvrige land blant annet skyldes at man bruker ulike diagnosesystemer.

10 Opptrappingsplan for diagnostikk?
Help us spread autism awareness! Opptrappingsplan for diagnostikk? Help us spread autism awareness!

11 Temperament and Atypical Behavior Scale (TABS) Early Childhood Indicators of Developmental Dysfunction Traditional developmental tests miss critical temperament and self-regulation problems that can indicate a child's risk for developmental delay. TABS is specifically designed to identify these behavioral indicators as early as possible. And since it is a norm-referenced assessment tool, infants and young children who are at risk, or who have delays or disabilities, can qualify for essential early intervention and behavioral support services they might not otherwise receive. ”Please note that portions of this form have been blurred intentionally.”

12 Ages & Stages Questionnaires®, Third Edition (ASQ-3™), Materials Kit By Jane Squires, Ph.D.
Now ASQ-3 users will have quick, convenient access to all the items they need during screening. The ASQ-3 Materials Kit—approximately 20 attractive and engaging toys, books, and other items—is designed to encourage a child's participation and support effective, accurate administration of the questionnaires. All of the materials in the kit are safe durable easy to clean age appropriate culturally sensitive gender neutral

13 Early detection and intervention evaluation for people at risk of psychosis: multisite randomised controlled trial BMJ2012;344doi: /bmj.e2233(Published 5 April 2012) Anthony P Morrison, professor of clinical psychology12, Paul French, associate director for early intervention2, Suzanne L K Stewart, trial manager1, Max Birchwood, professor of youth mental health3, David Fowler, professor of social psychiatry4, Andrew I Gumley, professor of psychological therapy5, Peter B Jones, professor of psychiatry6, Richard P Bentall, professor of clinical psychology7, Shôn W Lewis, professor of psychiatry8, Graham K Murray, senior clinical research associate6, Paul Patterson, project manager9, Kat Brunet, research clinical psychologist3, Jennie Conroy, research cognitive therapist10, Sophie Parker, research clinical psychologist2, Tony Reilly, research cognitive therapist11, Rory Byrne, service user researcher2, Linda M Davies, professor of health economics12, Graham Dunn, professor of biostatistics12

14 Overdiagnostikk av brystkreft etter 14 år med mammografiscreening
Originalartikkel Overdiagnostikk av brystkreft etter 14 år med mammografiscreening P Zahl J Mæhlen Tallene fra 14 år med mammografiscreening tyder på at all økning i brystkreftinsidens skyldes overdiagnostikk - påvisning av svulster som i fravær av screening aldri ville ha gitt opphav til klinisk sykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:414-7 Elisabeth Swensen 2012

15

16 “It is sadly ironic that DSM-5 has caught the early screening, prevention bug precisely when other specialties were already discovering its risks and dangerous unintended consequences. We should learn from, not copy, painfully earned experiences in the rest of medicine and avoid expanding our boundaries before we can safely do so.” Allen Frances, M.D., chair of the DSM-IV Task Force and currently professor emeritus at Duke

17 Men en ting har dom æiller nevnt, det sitt’n og er gla for, det rare som hæin veit ska skje og itte tør gi navn, men som ei trøst tel tia kjem så har’n med i kista en bæljesprøkkin torader til hjælp mot sorg og savn Alf Prøysen

18 Lykke til på ferden


Laste ned ppt "Koordinator Nasjonalt senter for distriktsmedisin"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google